Ferenc pápa: Ne csak nézzük a feszületet, hanem nézzünk bele Jézus sebeibe!

Március 18-án, vasárnap délben a Szentatya az Apostoli Palota ablakából elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Beszédében arra biztatott, hogy lássuk meg Jézus szívét, érezzük át az ő irántunk érzett személyes szeretetét. Ferenc pápa beszédének... »

2018. március 18. vasárnap

Ferenc pápa: Isten nagyobb a gyengeségeinknél, a hűtlenségeinknél, a bűneinknél!

Március 11-én, vasárnap délben a Szentatya ismét elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Beszédében a keresztények örömének okáról, az irgalmas, emberszerető Istenről elmélkedett.

2018. március 11. vasárnap

Ferenc pápa: Jézus tette nem késztette beavatkozásra a rendőröket

Március 4-én délben a Szentatya a vasárnapi evangéliumból, a templom megtisztításának jelenetéből kiindulva azt hangsúlyozta, hogy nekünk is ki kell űznünk a bálványokat saját lelkünkből és életünkből. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

2018. március 4. vasárnap

Ferenc pápa: Színeváltozásával Jézus segít elfogadnunk a szenvedés szükségességét

Február 25-én, vasárnap a Szentatya azt hangsúlyozta, hogy Jézus színeváltozása nem más, mint feltámadása utáni dicsőséges állapotának elővételezett megmutatása annak érdekében, hogy megértesse tanítványaival, hogy míg az erőszakos fellépés nem, a szelíd szeretet győzelmet tud... »

2018. február 25. vasárnap

Ferenc pápa: A nagyböjt nem szomorú, nem gyászos idő!

Február 18-án a Szentatya a déli Mária-imádság előtt a szentmise evangéliumáról, az imádság és a megtérés fontosságáról elmélkedett. Ferenc pápa beszédének teljes fordítását közreadjuk.

2018. február 18. vasárnap

Ferenc pápa: Jézus a test és lélek igazi orvosa

Február 11-én, a betegek világnapján délben a Szentatya a napi evangéliumról, egy leprás beteg meggyógyításáról elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy nekünk is meg kell látnunk tisztátalanságainkat, és kérnünk kell Jézustól a gyógyulást.

2018. február 11. vasárnap

Ferenc pápa felhívása: Február 23-án tartsunk imanapot és böjtöt a békéért!

Február 4-én délben a Szentatya a napi evangélium alapján Jézus evangéliumhirdető és gyógyító tevékenységéről elmélkedett, az Angelus elimádkozása után pedig azt szorgalmazta, hogy álljuk ellen a leselejtezés kultúrájának, tevőlegesen védelmezzük az életet és szolgáljuk a... »

2018. február 4. vasárnap

Ferenc pápa: Jézus mester és barát, aki tanít és gondjaiba vesz minket

Január 28-án a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt a Szentatya a mise evangéliumáról elmélkedett, utána pedig megemlékezett az afgán népről, a leprás betegekről, és meghallgatta a római egyházmegye Katolikus Akciójához tartozó gyermekek békeüzenetét.

2018. január 28. vasárnap

Ferenc pápa Limában a fiataloknak: Jézus előtt nem kell photoshoppolni a szívedet!

A Szentatya január 21-én, vasárnap nem a Vatikánban, hanem a perui Lima városában imádkozta el a hívekkel az úrangyala imádságot. Nem a szentmise szövegeiről elmélkedett (azt megtette az utána tartott misében), hanem a fiataloknak mondott szívhez szóló buzdító beszédet.

2018. január 22. hétfő

Ferenc pápa: Túl kell lépnünk a szokássá merevedett és jól ismert vallásosságon!

Január 14-én a déli Mária-imádság elmondása előtt a pápa a Jézussal való személyes találkozás nélkülözhetetlen voltát hangsúlyozta, az imádság után pedig elmondta, hogy jövőre már szeptemberben tartjuk majd az elvándorlók és menekültek világnapját, és kérte a hívők imáit... »

2018. január 14. vasárnap

Ferenc pápa: Jézus mindnyájunkkal sorsközösséget vállal a mindennapokban

Január 7-én, a déli Úrangyala imádság elimádkozásakor a Szentatya a keresztséget kérő Jézus alázatosságára, az emberrel sorsközösséget vállaló Isten nagyságára irányította a hívők figyelmét. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

2018. január 7. vasárnap

Ferenc pápa: Ne tartsuk Jézust fenyegetésnek vagy akadálynak életünkben!

Vízkereszt ünnepén, január 6-án is a hívekkel közösen imádkozta el a Szentatya az Úrangyalát a Szent Péter téren. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

2018. január 6. szombat

Ferenc pápa: Mária Jézus elé viszi az emberek szükségeit és szenvedéseit

Újév napján a szokásos déli úrangyala elimádkozásakor a pápa Mária közbenjáró szerepére hívta fel a hívők figyelmét, és mindenkit arra kért, hogy a békés jövő biztosításáért dolgozzon. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

2018. január 1. hétfő

Ferenc pápa: Ne feledkezzünk el köszönetet mondani Istennek az elmúlt évért!

December 31-én is elimádkozta a Szentatya az úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Elmélkedésében a család szerepét hangsúlyozta a gyermekek harmonikus felnevelkedésében.

2017. december 31. vasárnap

Ferenc pápa: a Szűzanya Isten terve tökéletes munkatársának bizonyul!

December 24-én, advent negyedik vasárnapján délben a Szentatya az angyali üdvözletről szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. Arra biztatta a hívőket, hogy Máriához hasonlóan bátor nagylelkűséggel fogadják Isten életükre vonatkozó tervét.

2017. december 24. vasárnap

Ferenc pápa: Ha kivesszük Jézust, mi marad a karácsonyból?

December 17-én, advent harmadik vasárnapján a déli Mária-imádság elimádkozásakor a Szentatya arra biztatta a hívőket, hogy örömmel, imával és hálaadással készüljenek karácsonyra. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. december 17. vasárnap

Ferenc pápa: Töltsük be életünk ürességeit, csiszoljuk le gőgünk érdességét!

December 10-én délben, az Angelus elimádkozása előtt a Szentatya a napi evangéliumról elmélkedett, utána pedig a nukleáris leszerelésre és az éghajlatváltozás megállítására tett közös erőfeszítés fontosságát hangsúlyozta. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében... »

2017. december 10. vasárnap

Ferenc pápa: Nem az életkor öregít, hanem a bűn!

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, december 8-án délben a Szentatya elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Az ünnep tartalmára az angyali üdvözlet jelenetének elemzésével mutatott rá.

2017. december 8. péntek

Ferenc pápa advent első vasárnapján: Engedjük meg Istennek, hogy betörjön életünkbe!

December 3-án a Szentatya arról elmélkedett a déli Mária-imádság elmondásakor, hogy mit jelent Jézusnak az a felszólítása, hogy vigyázva és virrasztva várakozzunk. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. december 3. vasárnap

Ferenc pápa: A konkrét segítségnyújtás lesz az ítélet kritériuma

November 26-án a déli Mária-imádság előtt a Szentatya azt hangsúlyozta, hogy megítéltetésünk fő kritériuma a nehéz helyzetben lévő felebarátunknak nyújtott konkrét szeretet lesz. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. november 26. vasárnap

tovább »