Ferenc pápa: Fogjunk bele bátran egy alapos talajjavításba, egy komoly szívtisztításba!

A Szentatya július 16-án, vasárnap délben a magvetőről szóló példabeszédről tartott elmélkedést, majd elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel.

2017. július 16. vasárnap

Ferenc pápa: A misszió nem turistáskodás!

Június 25-én a délben a szentatya arról tartott elmélkedést a napi evangélium alapján, hogy Jézus felkészíti övéit az üldöztetésekre, de azt is megígéri, hogy sosem lesznek egyedül. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban.

2017. június 25. vasárnap

Ferenc pápa: Isten mindig előbb keres, előbb vár, előbb szeret minket!

Június 11-én délben a Szentháromság misztériumáról elmélkedett a szentatya az úrangyala elimádkozása előtt.

2017. június 11. vasárnap

Ferenc pápa: A Lélek adjon erőt az evangélium minden misszionáriusának!

Június 4-én vasárnap a szentatya a délelőtti szentmise végén elimádkozta a szokásos Regina Caeli imádságot a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel, előtte pedig imát kért a háborúk és a terrorizmus áldozataiért.

2017. június 4. vasárnap

Ferenc pápa: Az Egyház egyedül azért létezik, hogy hirdesse Jézus evangéliumát!

Május 28-án, vasárnap délben a szentatya Jézus mennybemeneteléről elmélkedett a Regina Caeli elimádkozása előtt, utána pedig megemlékezett az elmúlt napokban történt terrorcselekmények áldozatairól, és köszöntötte a téren egybegyűlt híveket.

2017. május 28. vasárnap

Vasárnap délben Ferenc pápa öt új bíboros kinevezését jelentette be

Május 21-én a Regina caeli elimádkozása előtt a szeretet fontosságát hangsúlyozta a pápa: a szeretet által ismerjük meg Jézust, a szeretet a legfőbb parancs, a szeretetet mindennap tanulnunk kell.

2017. május 21. vasárnap

Ferenc pápa: A fatimai látnokok az evangéliumról tanúskodtak életükkel

Május 14-én délben a Regina caeli elimádkozásakor a szentatya beszámolt a Szent Péter téren egybegyűlt hívőknek kétnapos fatimai zarándoklatáról, és imáikat kérte, főképp a háborúk befejeződéséért. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 14. vasárnap

Ferenc pápa: A Jézushoz fűző érzelmi kapcsolat is nagyon fontos!

A szentatya május 7-én, vasárnap délben a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. Arra figyelmeztetett, hogy olykor túlságosan is racionalizáljuk a hitet, és megfeledkezünk a keresztény tapasztalat spirituális és érzelmi dimenziójáról.

2017. május 7. vasárnap

Ferenc pápa Mária-imádsága Carpiban: Köszönöm, hogy szenvedéseitekkel segítitek az Egyházat!

Április 2-án a szokásos déli Mária-imádságot a szentatya a Carpiban bemutatott szentmise végén mondta el. Előtte megemlékezett több, nehéz helyzetben lévő országról, és köszönetet mondott a misén résztvevőknek. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 2. vasárnap

Ferenc pápa: Ha csak személyes érdekünket követjük, akkor sötétben járunk!

Vasárnap déli beszédében, március 26-án a szentatya a szentmise evangéliuma kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Jézus a mi látásunkat is szeretné visszaadni, képessé tud tenni minket úgy látni a világot, ahogyan ő látja. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 26. vasárnap

Ferenc pápa: Köszöntsük az összes apukát nagy tapssal!

Március 19-én délben Ferenc pápa a szamariai asszonyról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedve azt hangsúlyozta, hogy ha nem is találkoztunk igazán, személyesen Jézussal, de az imában mi is beszélgethetünk vele, és felfedezhetjük saját életünk megváltójaként. Beszédét teljes... »

2017. március 19. vasárnap

Ferenc pápa: Mi lenne, ha a Szentírás olyan fontos lenne számunkra, mint a mobiltelefonunk?

A szentatya március 5-én délben a napi evangélium kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Jézus Isten szavát felhasználva győzte le a sátán kísértéseit, és ezért nekünk is meghitt kapcsolatba kell kerülnünk a Bibliával. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 5. vasárnap

Ferenc pápa: Bízzunk Istenben, és érezzük az ő apaságát, gondoskodó szeretetét!

Február 26-án a déli Mária-imádság előtt a szentatya arról elmélkedett, hogy állandóan tudatosítanunk kell Isten apai, baráti, szövetséges, hűséges szeretetét, és nem szabad engednünk a földi javak csábításának. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 26. vasárnap

Ferenc pápa: A mennyei Atya szemével nézzük az embereket!

Február 19-én a szentatya az ellenségszeretet parancsának forradalmai újdonságáról elmélkedett a vasárnap déli Mária-imádság elmondásakor. Hangsúlyozta, hogy a rossz láncolatát csak jóval tudjuk megtörni, és hogy ellenségként nemcsak mások viselkedhetnek, hanem sajnos mi, magunk... »

2017. február 19. vasárnap

Ferenc pápa: Az evangélium világossága átalakít, gyógyít és üdvösséget ad!

Február 5-én a szentatya a keresztények azon küldetését hangsúlyozta déli beszédében, hogy „ízt” és világosságot adjanak az életnek a Krisztustól kapott hittel és szeretettel, és hogy védelmezzék az életet minden életszakaszban. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 5. vasárnap

Ferenc pápa: A világ áldás, kezdeténél az Atya teremtő szeretete áll!

Január 29-én a szentatya a déli Mária-imádság előtt tartott elmélkedésében azt hangsúlyozta, hogy lélekben szegénynek lenni azt jelenti: képesek vagyunk megbecsülni és másokkal megosztani Isten ajándékait.

2017. január 29. vasárnap

Ferenc pápa: Az Egyháznak is Jézust és nem önmagát kell hirdetnie!

Január 15-én a vasárnap déli Mária-imádsághoz fűzött beszédében a szentatya a Jézusra mutató Keresztelő János alakját állította a hívők elé. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a sok veszélynek kitett gyermekekkel való különleges törődésre is. Beszédét teljes terjedelemben... »

2017. január 15. vasárnap

Ferenc pápa: Melegítse fel szívünket az Úr, hogy segíteni tudjuk a hidegtől szenvedőket!

A szentatya január 8-án, a déli Mária-imádság előtt a nyilvános működésére irányuló Jézus stílusára hívta fel a figyelmet: a keresztényeknek is szelíden és állhatatosan, kiabálás és szidalmazás, pökhendiség és erőszak nélkül kell hirdetniük az evangéliumot.

2017. január 8. vasárnap

Ferenc pápa: Minden reggel elfogadhatjuk a meghívást: kelj fel, öltözz fénybe!

Január 6-án, vízkereszt ünnepén Ferenc pápa a déli úrangyala elimádkozásakor arra biztatta a hívőket, hogy minden reggel öltözzenek Jézus fényébe, lépjenek vele személyes szeretetkapcsolatra. A közös ima végén egy könyvecskével ajándékozta meg az egybegyűlteket.

2017. január 6. péntek

Ferenc pápa az üldözött keresztényekért és a lezuhant orosz gép áldozataiért imádkozott

December 26-án, az első vértanú, Szent István emléknapján tartott beszédében a szentatya hangsúlyozta, hogy ma sokkal több keresztényt üldöznek, mint az Egyház első századaiban. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2016. december 26. hétfő

tovább »