Ferenc pápa: Mi azt gondoljuk, már az is sok, ha kétszer megbocsátunk

Szeptember 17-én délben a Szentatya a nagylelkű királyról és a kegyetlen szolgáról szóló jézusi példabeszéd alapján tartott elmélkedést az állandó megbocsátás, a tartozáselengedés fontosságáról. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. szeptember 17. vasárnap

Ferenc pápa: Imádkozzunk, hogy fel tudjuk fedezni testvéreinkben Isten képmását!

Szeptember 10-én, kolumbiai apostoli útjának utolsó napján a Szentatya Cartagenában, a Claver Szent Péternek szentelt templom melletti téren imádkozta el az Úrangyalát a téren egybegyűlt hívekkel. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. szeptember 11. hétfő

Ferenc pápa: Mi sokszor egy kereszt nélküli Krisztust akarunk követni

Szeptember 3-án a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedett a déli Mária-imádságot megelőzően, utána pedig megemlékezett a természeti csapások által sújtott térségek lakosairól. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. szeptember 3. vasárnap

Ferenc pápa: Jézus kezében a legkisebb kő is drágakővé válik!

A Szentatya augusztus 27-én délben a napi evangéliumról elmélkedve azt hangsúlyozta, hogy a legkisebb kő is nagyon hasznos az Egyház épületében, amely állandó felújításra szorul.

2017. augusztus 27. vasárnap

Ferenc pápa: Ne veszítsük el bátorságunkat, kitartóan és bátran kérjük az Urat!

Augusztus 20-án délben a szentatya a vasárnapi evangéliumi szövegről, a lánya gyógyulásáért rendületlen hittel és bizalommal könyörgő kánaáni asszonyról elmélkedett. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. augusztus 20. vasárnap

Ferenc pápa: Az alázatos embernek van hatalma, mert teret ad Istennek

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a Szentatya arról elmélkedett a déli Mária-imádság előtt, hogy a mi életünkben is Jézus a legnagyobb ajándék, ő az, aki igaz örömet és teljes jelentést ad életünknek.

2017. augusztus 15. kedd

Ferenc pápa: A hit nem elmenekülés az élet problémái elől

Augusztus 13-án a déli Úrangyala elimádkozása előtt a Szentatya a napi evangéliumi szakaszhoz fűzött elmélkedésében a hitnek, a Jézusra való ráhagyatkozásnak a fontosságát hangsúlyozta. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. augusztus 13. vasárnap

Ferenc pápa: A Jézussal való találkozás nem öncélú, hanem testvéreinkhez küld minket!

Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén is elimádkozta a szentatya a déli Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. A Szentatya beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. augusztus 6. vasárnap

Ferenc pápa: Mi már rábukkantunk Jézus vigasztaló közelségének kincsére!

Július 30-án a Szentatya a vasárnapi evangéliumról: a földbe rejtett kincsről és a különleges drágagyöngyről szóló jézusi példabeszédről elmélkedett a déli úrangyala imádság előtt. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. július 30. vasárnap

Ferenc pápa: Kovászként működő egyházat vagy a „tiszták” egyházát akarjuk?

Július 23-án, a vasárnap déli Úrangyala elimádkozásakor a Szentatya a jó magról és a konkolyról szóló példabeszédről elmélkedett, többek között a döntés és a türelem magatartásformáit hangsúlyozta Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. július 23. vasárnap

Ferenc pápa: Fogjunk bele bátran egy alapos talajjavításba, egy komoly szívtisztításba!

A Szentatya július 16-án, vasárnap délben a magvetőről szóló példabeszédről tartott elmélkedést, majd elimádkozta az úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel.

2017. július 16. vasárnap

Ferenc pápa: A misszió nem turistáskodás!

Június 25-én délben a szentatya arról tartott elmélkedést a napi evangélium alapján, hogy Jézus felkészíti övéit az üldöztetésekre, de azt is megígéri, hogy sosem lesznek egyedül. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban.

2017. június 25. vasárnap

Ferenc pápa: Isten mindig előbb keres, előbb vár, előbb szeret minket!

Június 11-én délben a Szentháromság misztériumáról elmélkedett a szentatya az úrangyala elimádkozása előtt.

2017. június 11. vasárnap

Ferenc pápa: A Lélek adjon erőt az evangélium minden misszionáriusának!

Június 4-én vasárnap a szentatya a délelőtti szentmise végén elimádkozta a szokásos Regina Caeli imádságot a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel, előtte pedig imát kért a háborúk és a terrorizmus áldozataiért.

2017. június 4. vasárnap

Ferenc pápa: Az Egyház egyedül azért létezik, hogy hirdesse Jézus evangéliumát!

Május 28-án, vasárnap délben a szentatya Jézus mennybemeneteléről elmélkedett a Regina Caeli elimádkozása előtt, utána pedig megemlékezett az elmúlt napokban történt terrorcselekmények áldozatairól, és köszöntötte a téren egybegyűlt híveket.

2017. május 28. vasárnap

Vasárnap délben Ferenc pápa öt új bíboros kinevezését jelentette be

Május 21-én a Regina caeli elimádkozása előtt a szeretet fontosságát hangsúlyozta a pápa: a szeretet által ismerjük meg Jézust, a szeretet a legfőbb parancs, a szeretetet mindennap tanulnunk kell.

2017. május 21. vasárnap

Ferenc pápa: A fatimai látnokok az evangéliumról tanúskodtak életükkel

Május 14-én délben a Regina caeli elimádkozásakor a szentatya beszámolt a Szent Péter téren egybegyűlt hívőknek kétnapos fatimai zarándoklatáról, és imáikat kérte, főképp a háborúk befejeződéséért. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 14. vasárnap

Ferenc pápa: A Jézushoz fűző érzelmi kapcsolat is nagyon fontos!

A szentatya május 7-én, vasárnap délben a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. Arra figyelmeztetett, hogy olykor túlságosan is racionalizáljuk a hitet, és megfeledkezünk a keresztény tapasztalat spirituális és érzelmi dimenziójáról.

2017. május 7. vasárnap

Ferenc pápa Mária-imádsága Carpiban: Köszönöm, hogy szenvedéseitekkel segítitek az Egyházat!

Április 2-án a szokásos déli Mária-imádságot a szentatya a Carpiban bemutatott szentmise végén mondta el. Előtte megemlékezett több, nehéz helyzetben lévő országról, és köszönetet mondott a misén résztvevőknek. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 2. vasárnap

Ferenc pápa: Ha csak személyes érdekünket követjük, akkor sötétben járunk!

Vasárnap déli beszédében, március 26-án a szentatya a szentmise evangéliuma kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Jézus a mi látásunkat is szeretné visszaadni, képessé tud tenni minket úgy látni a világot, ahogyan ő látja. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 26. vasárnap

tovább »