Ferenc pápa Mária-imádsága Carpiban: Köszönöm, hogy szenvedéseitekkel segítitek az Egyházat!

Április 2-án a szokásos déli Mária-imádságot a szentatya a Carpiban bemutatott szentmise végén mondta el. Előtte megemlékezett több, nehéz helyzetben lévő országról, és köszönetet mondott a misén résztvevőknek. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 2. vasárnap

Ferenc pápa: Ha csak személyes érdekünket követjük, akkor sötétben járunk!

Vasárnap déli beszédében, március 26-án a szentatya a szentmise evangéliuma kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Jézus a mi látásunkat is szeretné visszaadni, képessé tud tenni minket úgy látni a világot, ahogyan ő látja. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 26. vasárnap

Ferenc pápa: Köszöntsük az összes apukát nagy tapssal!

Március 19-én délben Ferenc pápa a szamariai asszonyról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedve azt hangsúlyozta, hogy ha nem is találkoztunk igazán, személyesen Jézussal, de az imában mi is beszélgethetünk vele, és felfedezhetjük saját életünk megváltójaként. Beszédét teljes... »

2017. március 19. vasárnap

Ferenc pápa: Mi lenne, ha a Szentírás olyan fontos lenne számunkra, mint a mobiltelefonunk?

A szentatya március 5-én délben a napi evangélium kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Jézus Isten szavát felhasználva győzte le a sátán kísértéseit, és ezért nekünk is meghitt kapcsolatba kell kerülnünk a Bibliával. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 5. vasárnap

Ferenc pápa: Bízzunk Istenben, és érezzük az ő apaságát, gondoskodó szeretetét!

Február 26-án a déli Mária-imádság előtt a szentatya arról elmélkedett, hogy állandóan tudatosítanunk kell Isten apai, baráti, szövetséges, hűséges szeretetét, és nem szabad engednünk a földi javak csábításának. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 26. vasárnap

Ferenc pápa: A mennyei Atya szemével nézzük az embereket!

Február 19-én a szentatya az ellenségszeretet parancsának forradalmai újdonságáról elmélkedett a vasárnap déli Mária-imádság elmondásakor. Hangsúlyozta, hogy a rossz láncolatát csak jóval tudjuk megtörni, és hogy ellenségként nemcsak mások viselkedhetnek, hanem sajnos mi, magunk... »

2017. február 19. vasárnap

Ferenc pápa: Az evangélium világossága átalakít, gyógyít és üdvösséget ad!

Február 5-én a szentatya a keresztények azon küldetését hangsúlyozta déli beszédében, hogy „ízt” és világosságot adjanak az életnek a Krisztustól kapott hittel és szeretettel, és hogy védelmezzék az életet minden életszakaszban. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 5. vasárnap

Ferenc pápa: A világ áldás, kezdeténél az Atya teremtő szeretete áll!

Január 29-én a szentatya a déli Mária-imádság előtt tartott elmélkedésében azt hangsúlyozta, hogy lélekben szegénynek lenni azt jelenti: képesek vagyunk megbecsülni és másokkal megosztani Isten ajándékait.

2017. január 29. vasárnap

Ferenc pápa: Az Egyháznak is Jézust és nem önmagát kell hirdetnie!

Január 15-én a vasárnap déli Mária-imádsághoz fűzött beszédében a szentatya a Jézusra mutató Keresztelő János alakját állította a hívők elé. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a sok veszélynek kitett gyermekekkel való különleges törődésre is. Beszédét teljes terjedelemben... »

2017. január 15. vasárnap

Ferenc pápa: Melegítse fel szívünket az Úr, hogy segíteni tudjuk a hidegtől szenvedőket!

A szentatya január 8-án, a déli Mária-imádság előtt a nyilvános működésére irányuló Jézus stílusára hívta fel a figyelmet: a keresztényeknek is szelíden és állhatatosan, kiabálás és szidalmazás, pökhendiség és erőszak nélkül kell hirdetniük az evangéliumot.

2017. január 8. vasárnap

Ferenc pápa: Minden reggel elfogadhatjuk a meghívást: kelj fel, öltözz fénybe!

Január 6-án, vízkereszt ünnepén Ferenc pápa a déli úrangyala elimádkozásakor arra biztatta a hívőket, hogy minden reggel öltözzenek Jézus fényébe, lépjenek vele személyes szeretetkapcsolatra. A közös ima végén egy könyvecskével ajándékozta meg az egybegyűlteket.

2017. január 6. péntek

Ferenc pápa az üldözött keresztényekért és a lezuhant orosz gép áldozataiért imádkozott

December 26-án, az első vértanú, Szent István emléknapján tartott beszédében a szentatya hangsúlyozta, hogy ma sokkal több keresztényt üldöznek, mint az Egyház első századaiban. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2016. december 26. hétfő

Ferenc pápa: Adjunk hangot és adjunk testet a reménynek!

December 25-én délben a szentatya a szokásnak megfelelően elmondta karácsonyi üzenetét a Szent Péter-bazilika középső erkélyéről, az úrangyala elimádkozása után pedig „Urbi et Orbi” áldás adott Rómára és az egész világra. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2016. december 25. vasárnap

Keresztény vallási vezetők mellett fogvatartottak is köszöntötték Ferenc pápát születésnapján

A több mint hetven ezer e-mail mellett többek között XVI. Benedek emeritus pápa, Kirill moszkvai pátriárka, Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, valamint a padovai börtön fogvatartottjai is köszöntötték Ferenc pápát.

2016. december 19. hétfő

Ferenc pápa: Ezen a héten szánjunk időt az elcsendesedésre!

December 18-án, vasárnap délben a szentatya elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel, utána pedig arra biztatta az egybegyűlteket, hogy elmélyült imában készüljenek a karácsony igazi ünnepére. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2016. december 18. vasárnap

Ferenc pápa: Engedjük, hogy magával ragadjon minket az örvendezés!

December 11-én, advent harmadik vasárnapján Ferenc pápa az igazi keresztény örömről elmélkedett, az úrangyala elimádkozása után pedig megemlékezett a Szíriában, Aleppóban élőkről, a hétvégi terrorcselekmények áldozatairól, valamint külön köszöntötte a hitoktatókat és a... »

2016. december 11. vasárnap

Ferenc pápa: Mondjuk ki ma személyes igenünket Istennek!

December 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén is elimádkozta a szentatya a déli úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédét teljes egészében közöljük.

2016. december 8. csütörtök

Ferenc pápa: Ne álljunk ellen, amikor az Úr eljön, hogy megváltoztassa életünket!

November 27-én, advent első vasárnapján a Szentatya az anyagi dolgokon való felülemelkedés szükségességéről, a valóság mélyebb dimenziójának meglátásáról elmélkedett a déli Mária-imádság elmondása előtt. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2016. november 27. vasárnap

Ferenc pápa: Isten nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra!

November 20-án délelőtt a szentatya ünnepélyes szentmise keretében zárta le az irgalmasság szentévét. A mise elején bezárta a Szent Péter-bazilika kapuját, a mise végén pedig átadta az egyetemes egyházat képviselő mintegy húsz személynek az évet lezáró apostoli levelét.

2016. november 20. vasárnap

Ferenc pápa: A szegények segítenek, hogy rá tudjunk állni Isten hullámhosszára!

November 13-án, vasárnap délelőtt a szentatya a hajléktalanok jubileumán résztvevő több ezer hívővel együtt mutatott be szentmisét a Szent Péter-bazilikában. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

2016. november 13. vasárnap

tovább »