Az Úr nélkül csak por vagyunk – A római főegyházmegye papságával találkozott Ferenc pápa

2019. március 8., péntek | 20:21

Róma püspöke, Ferenc pápa a hagyománynak megfelelően március 7-én találkozott a római főegyházmegye főszékesegyházában, a Lateráni bazilikában az egyházmegye segédpüspökeivel, papjaival és diakónusaival.

Ferenc pápa a bűnbánati liturgia keretében meggyóntatott néhány papot, majd rögtönzött beszédet mondott, amelyben a most megkezdett nagyböjti út kapcsán azokra a problémákra világított rá, amelyek a mai világban kísértést jelentenek a papok számára.

Ne essünk az öntetszelgés és önelégültség csapdájába, mintha nem Isten kegyelméből lennénk az ő népe, hanem saját érdemeink által. Tanuljuk meg, hogy mindig Istent helyezzük a középpontba, ugyanis nem a mi kezdeményezéseink által leszünk az ő népe, hanem kegyelemből, ahogy ő maga mondta nekünk: „Nélkülem semmit nem tehettek.” Legyünk ebben a „szent passzivitásban”, melynek azonban semmi köze sincs a lustasághoz – hangsúlyozta a pápa.

Majd a Kivonulás könyvének átelmélkedését ajánlotta a papság számára lelki előkészületként a 2025-ös jubileumi szentévre.

Lássuk meg, hogy Isten miként formálja a „még nem népből” az „ő népét” a kiengesztelődés türelmes munkálásával – buzdított Ferenc pápa. – Ne féljünk a lelki vigasztalanság idejétől, hanem inkább alkalmas időként éljük meg Isten átmeneti távollétét. Isten ugyanis leleményes, ezért örökre emlékezetes leckét adott nekünk, amikor úgy viselkedett az izraelitákkal, mint egy elutasított szerelmes. „Ha nem akarsz engem, akkor hát elmegyek!” És magukra hagyta őket. Mi pedig ideig-óráig elboldogulunk valahogy Isten nélkül, de egy ponton előtör az öntetszelgés és az önelégültség a magány következményeként – mutatott rá a Szentatya.

A nehézség óráiban sokszor csak a „könnyek adománya” és a „jóféle szomorúság” segít rajtunk. Isten távolléte után azonban új módon tapasztalhatjuk meg üdvös jelenlétét. A bűn, majd Isten megbocsátásának a megtapasztalása segítette Izraelt abban, hogy Isten népévé váljon. Ehhez nagy őszinteség kell, és kerülni kell a bűneink kozmetikázását, mert ha nem vigyázunk, akkor „igazi szakértőkké” válhatunk benne. Óvakodjunk a bűntől, mert elcsúfít és a feneketlen mélységbe vonz – figyelmeztetett a pápa.

Egyházmegyéje papságához szólva Róma püspöke kitért a papi személyek által elkövetett visszaélések fájdalmas sebére: „A gonosz lélek műve ez, az ellenségé, aki azt követeli, hogy a világ urának tartsuk. De ne veszítsük el a bátorságunkat, mert az Úr megtisztítja az ő jegyesét, és magához téríti. Hagyja, hogy megtapasztaljuk: nélküle csak por vagyunk. De ő megment bennünket a képmutatástól és látszatlelkiségtől.”

Végül a római főegyházmegye minden papjának azt ajánlotta Ferenc pápa, hogy „kérjen bocsánatot az Istentől és testvéreitől minden bűnért, mely fenyegeti az egyházi közösség összetartását és elfojtja a missziós lelkületet”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink – olvasta már?
320-eve-tortent-az-elso-sumegi-csoda
320 éve történt az első sümegi csoda

A Sümegi Csodatévő Szűzanya emlékévéhez kapcsolódva március 15-én Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét a Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplomban Reisz Pál ferences házfőnökkel, Nagy József kanonokkal, sümegi főesperes plébánossal, valamint környékbeli papokkal együtt.

12:04
csak-azok-kepesek-vedelmezni-akik-szeretettel-szolgalnak-ferenc-papaert-adtak-halat-budapesten
Csak azok képesek védelmezni, akik szeretettel szolgálnak! – Ferenc pápáért adtak hálát Budapesten

Ferenc pápa megválasztásának hatodik évfordulója alkalmából Michael August Blume érsek, apostoli nuncius ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be magyar nyelven, Szent József főünnepén, március 19-én a budapesti Szent István-bazilikában.

2019. március 19., kedd