Ferenc pápa: A kulturális gyarmatosítás ellen az egyetlen gyógyszer a tanúságtétel

2017. november 22. szerda 13:00

A gyarmatosító kultúra és ideológia nem tűri a különbözőséget, mindent azonossá tesz, míg végül üldözi a hívő embereket – mutatott rá Ferenc pápa november 21-én a Szent Márta-ház kápolnájában tartott reggeli szentmise homíliájában.

A Szentatya a Makkabeusok könyvéből vett olvasmányhoz fűzte a gondolatait (1Mak 6,18–31), mely az idős és hűséges Eleazár vértanúságának a történetét mondja el.

Ferenc pápa a történet kapcsán megállapította, hogy az üldöztetéseknek háromféle típusa létezik: az első vallási jellegű, a második vallási-politikai, mint amilyen a harmincéves háború vagy a Szent Bertalan éjszakája volt; a harmadik ellenben tisztán kulturális üldöztetés és akkor tör ki, amikor új „kultúra” lép színre, mely mindent meg akar újítani, eltakarítva útjából a hagyományokat, a történelmet, még a nép vallásosságát is. Eleazár ebben az utóbbi típusú üldöztetésben élt, amikor halálra ítélték Isten iránti hűsége miatt.

Tegnap kezdtük el e kulturális üldöztetés leírásának az olvasását – emlékeztetett a pápa –, és hallottuk: a népből néhányan, látva Antiokusz Epifánész uralkodó hatalmát és csodálatos szépségét, arra gondoltak, szövetséget kötnek vele, hogy modernek legyenek. Ezért elmentek a királyukhoz azzal a kéréssel, engedje meg nekik, hogy a pogány népek intézményeit bevezessék.

Nem eszméket kértek, hanem intézményeket – mutatott rá a pápa. – Így aztán az Isten törvénye szerint felnőtt nép belép egy új kultúrába, új intézményekbe, melyek aztán mindent megtisztítanak: kultúrát, vallást, törvényt. Mindent újjá teremteni, modernné tenni, ez az igazi ideológiai gyarmatosítás. Néhányan elfogadták akkor, mert jó dolognak tűnt, hogy olyanok legyenek, mint a többiek, és így megszüntették a hagyományokat, a nép pedig egészen más módon kezdett élni. Azonban az „igazi hagyomány” védelmében ellenállás támadt, mint Eleazáré, aki méltósággal teli, tiszteletre méltó ember volt. A Makkabeusok könyve elbeszéli a vértanú hősök történetét. Ez az üldöztetés ebből az ideológiai gyarmatosításból ered és mindig így bontakozik ki: szétrombol, mindent egyenlővé tesz és nem képes eltűrni a különbözőségeket.

A kulcsszó, amivel a pápa egyértelművé tette mindezt – a hétfői olvasmányból kiindulva – a „gonosz, elfajzott sarjadék”, vagyis Antióchosz Epifánész. Ez a sarjadék vitte be Isten népe soraiba erőszakkal ezt az új, pogány és tisztátalan szokást. Ez az útja a kulturális gyarmatosításoknak, melyek azzal végzik, hogy üldözni kezdik a hívő embereket. De nem is kell messzire menni, hogy néhány példát lássunk, gondoljunk csak a múlt század népirtásaira, genocídiumaira, mindez új kulturális dolog volt: mindenki egyenlő, csak aki nem tiszta vérű, azzal kifelé..! Ez az elfajzott gyökér!

Az ilyen kulturális gyarmatosítás előtt, mely egy eszmei gyökér elfajzottságából ered, Eleázár ugyanaz marad, ő maga válik gyökérré. Eleazár ugyanis meghal, mert a fiatalokra gondol és nemes példát hagy maga után: életét adja Istennek szeretetből és törvényben gyökeret ereszt a jövő számára. Ami Antióchosz uralmával elérkezett, újdonság volt, és nem minden újdonság rossz, legyen elég csak Jézus evangéliumára gondolni, tehát tudni kell megkülönböztetni – ajánlotta a pápa.

Meg kell tehát különböztetni az újdonságokat! Az Úrtól jön ez az újdonság, az Istentől, vagy pedig egy elfajzott gyökérből? Korábban bűn volt megölni a magzatokat, de ma meg lehet tenni, nincs itt probléma, csak éppen ez egy rendellenes, elferdült újdonság! Korábban világos volt a különbség, ahogy azt az Isten tette, tiszteletben tartották a teremtést. De ma egy kicsit modernek vagyunk, te megteszed…, nemde megérted…, a dolgok nem is különböznek annyira és végül egy zagyvalékot teremtesz, dolgok összevisszaságát.

Isten újdonsága ellenben sohasem bocsátkozik tárgyalásokba, hanem gyarapodik és a jövőbe néz. Ezzel szemben az ideológiai és kulturális gyarmatosítás csak a jelent nézi, megtagadja a múltat és nem néz a jövőbe. Éli a pillanatot, de nem az időben és éppen ezért nem tud ígérni semmit sem. Ezzel a magatartással, mely mindent egyenlővé tesz és eltörli a különbözőségeket, nagyon csúf bűnt követnek el: káromolják a teremtő Istent. Mindahányszor megjelenik egy új ideológiai és kulturális gyarmatosítás, a teremtő Isten ellen vétkezünk, mert meg akarjuk változtatni a teremtés rendjét. Ez ellen pedig csak egyetlen gyógyszer van, mely a történelem során oly gyakran előfordult: a tanúságtétel, vagyis a vértanúság! – hangsúlyozta a pápa.

Eleazár az életével tanúskodott, miközben arra az örökségre gondolt, amit példájával ad: „Én így élek. Igen, párbeszédet folytatok azokkal, akik másképpen gondolkodnak, de az én tanúságtételem ilyen, Isten törvénye szerinti tanúságtétel!” Eleazár nem gondol arra, hogy pénzt vagy mást hagyjon hátra, csak a jövőre gondol, saját tanúságtétele örökségére, arra, amit a fiatalokra hagyna a termékenység ígéreteként. Igen, így lesz gyökérré mások számára. Ferenc pápa keddi homíliája végén azt kívánta, hogy Eleazár példája segítsen mindenkit a zavar nehéz pillanataiban, amikor felajánlják az ideológiai és kulturális gyarmatosítást.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
-tartos-szeretet-iden-is-rekordot-dontott-karitasz-nagybojti-elelmiszergyujtese
„Tartós szeretet” – Idén is rekordot döntött a Karitász nagyböjti élelmiszergyűjtése

Március 4. és 11. között rendezték meg idén templomainkban az immár hagyományos nagyböjti élelmiszergyűjtést. Spányi Antal, a Katolikus Karitász elnöke március 21-én a székesfehérvári adományátadón megköszönte az országos és az egyházmegyei központok, valamint a plébániai karitászcsoportok munkáját.

18:06
mysterium-fidei-megjelent-vi-pal-enciklikaja-magyar-nyelven
Mysterium fidei – Megjelent VI. Pál enciklikája magyar nyelven

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” című sorozatában, az Ecclesia Szövetkezettel együttműködésben – ötvenhárom év elteltével – először jelenik meg magyar nyelven VI. Pál pápa „Mysterium fidei” kezdetű enciklikája, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

13:19