Ferenc pápa a Rota Romana tagjaihoz: Segítsétek a jegyeseket a keresztény lelkiismeret építésében!

2018. január 30. kedd, 17:52

Ferenc pápa az új bírói évad megnyitása alkalmából január 29-én fogadta a Rota Romana, az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága testületét az Apostoli Palota Kelemen termében.

Pio Vito Pinto prelátus, törvényszéki dékán köszöntője után Ferenc pápa a bírói szolgálat megkülönböztető szempontjára, vagyis a „lelkiismeret központi szerepére” helyezte a hangsúlyt. „A ti munkátok abban áll, hogy a lelkiismeret békéjét szolgáljátok, mely teljes tudatosságot igényel. A házassági kötelék érvénytelenségének vagy érvényességének a megállapításához Isten segítségét kell kérni, hogy a morális bizonyosság és a lelkiismeretetek tere közötti kapcsolatra jussatok, melyet egyedül csak a Szentlélek ismer.”

A házassági kötelék érvénytelenségének vagy érvényességének a kijelentésében ti a Rota Romana Törvényszék bíróiként léptek fel a hívek előtt mint a keresztény hívek lelkiismeretének a szakértői – szólt a pápa a testület tagjaihoz. – Ezért a helyi püspökökkel, a papokkal, valamint a lelkipásztorkodásban elkötelezett világiakkal együtt meg kell akadályoznotok, hogy a házasságukban nehézségekkel küzdő hívek lelkiismerete bezáruljon a kegyelem előtt.

A Szentatya beszédében utalt az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítására, melyben az Egyház elöljáróinak arról a felelőségéről beszél, mely egyre inkább számba veszi azon hívek szükségét és elvárásaik meghallgatását, akik elnémították saját lelkiismeretüket hosszú éveken át, majd az Isten és az élet segítette meg őket, hogy újból egy kis világosságra leljenek. A házassági és családi lelkipásztorkodásban szolgálók számára Ferenc pápa azt ajánlja, hogy „segítsék a jegyeseket a keresztény lelkiismeret szentélyének építésében és az Isten terve szerint élő családok kialakításában”.

Az apostoli buzdítás konkrét lelkipásztori útmutatásokkal szolgál a jegyesek számára, hogy félelem nélkül vállalják a döntést, házastársi jövőjük építésének felelősségét. Ehhez pedig ma sokkal inkább, mint valaha, szükség van a hit, remény és szeretet megtapasztalására, hogy a fiatalok rátaláljanak a döntésre, a derűs és magabiztos lelkiismeretre, továbbá a gyermekáldásra nyitott házaséletet tekintsék Isten legnagyobb ajándékának, mely az Egyház és az egész emberiség számára adatott.

A világ változékony és lármás hatásaival szemben, mely arra indítja  a fiatalokat, hogy lemondjanak a stabil feladatok vállalásáról, a pápa arra buzdít, hogy az egész Egyház lelkipásztori gondoskodása forduljon az evangéliumi értékektől megvilágított keresztény lelkiismeret visszanyerése, megóvása és őrzése felé. A püspöki szinódus és az Amoris laetitia apostoli buzdítás által megállapított elsődleges kapcsolat az a  regula fidei, hitszabály, ami hűséget jelent az Egyház érinthetetlen tanítása iránt a házasság és az Eucharisztia vonatkozásában.

Mindezen célok eléréséhez szükség van egy házasságra felkészítő jegyesoktatásra, katekumenátusra, mint a fiatalok számára nélkülözhetetlen útra, annak érdekében, hogy a házasság szentsége kegyelmének gazdagságát őrizzék, egyéni és házastársi viszonylatban is. A lelkiismeret ápolása nem a papság kizárólagos elkötelezettsége – hangsúlyozta Ferenc pápa –, hanem minden keresztény közös küldetése, hiszen a házasság és a család az Egyház és a társadalom jövője. Éppen ezért kell állandó jelleget adni a házasságra felkészítő katekumenátusnak.

Végül a Szentatya arra emlékeztette az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága testületét, hogy munkájuk nem pusztán adminisztratív jellegű, hanem a püspökökkel együtt ők hordozzák a felelősséget a házassági kötelék érvénytelensége vagy érvényessége elbírálásának mostani rövidített eljárásában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
-az-legjobb-arvahaz-amit-soha-nem-epitenek-meg-bojte-csaba-hatvaneves
„Az a legjobb árvaház, amit soha nem építenek meg” – Böjte Csaba hatvanéves

„Hatvan év – mi ez az évmilliárdokhoz képest, amióta a mennyei Atya a világról gondoskodik! És a szeretet gyakorlása amúgy sem olyasmi, amiből bárki nyugdíjba mehetne” – vallja a ferences szerzetes, aki január 24-én ünnepli 60. születésnapját. Hivatásáról, életútjáról kérdeztük Csaba testvért.

2019. január 23. szerda
zenari-biboros-az-artatlanok-lemeszarlasa-ma-is-zajlik-sziriaban
Az ártatlanok lemészárlása ma is zajlik Szíriában – Interjú Zenari bíborossal

Mario Zenari bíboros, szíriai apostoli nuncius január 21-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében beszélt a szíriai nép szenvedéseiről, és köszönetet mondott, amiért a magyar kormány támogatja a katolikus kórházakat. Ebből az alkalomból kérdeztük a szíriai helyzetről.

2019. január 23. szerda