A jövő fényes – Gyászmise Miklósházy Attila SJ püspökért

2019. január 9. szerda, 22:56

A budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban január 9-én Cserháti Ferenc, a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök főcelebrálásával tartottak gyászmisét Miklósházy Attila SJ püspök lelki üdvéért.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre

A gyászmisén Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, valamint jezsuita, bencés és irgalmasrendi szerzetes papok koncelebráltak. A szertartáson viselt fehér színű miseruhák Miklósházy Attila SJ szellemében és kérésére a feltámadás fényére utaltak.

Cserháti Ferenc homíliájában Miklósházy Attiláról elmondta, hogy „a jövő reményében élt”. „Szavajárása volt, hogy »a jövő fényes«, mert az Úristen vár minket, és ő ezt őszintén vallotta, élte” – emlékezett Cserháti Ferenc, aki a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásáért felelő Miklósházy püspök Európai megbízottja volt. Gyakran leveleztek, találkoztak, de a püspök sohasem beszélt a szenvedéseiről, felemelt fővel viselte, az élete részének tekintette azokat. Közös utazásaik alkalmával derült ki, hogy túl volt már nagy kockázatú műtéteken, köztük egy 2 százalékos túlélési eséllyel járó beavatkozáson is.

„Nem kell mindig az eget nézni, körül kell tekinteni a földön is, »tessék cselekedni«, hiszen a Jóisten is átöleli az embereket – vallotta Miklósházy Attila, akinek valóban a jövőbe vetett hit volt az ars poeticája” – mondta Cserháti Ferenc. A főcelebráns megemlékezett első torontói találkozásukról, amikor a szeminárium kapujából visszafordulva Miklósházy püspök megmutatta neki azt az Ontario tó partján fekvő zöld területet, ahol már látszott néhány fejfa, és azt mondta: „ide fognak eltemetni”. Ez a gesztus is érzékelteti az elhunyt „realista optimizmusát”, ugyanakkor túlmutat az e világi tényeken, és „Jézus Úr” felé irányul.

Miklósházy Attila írásaiban, beszédeiben, előadásaiban jezsuitaként, papként, tanárként és a máltai rend tagjaként is – Keresztelő Szent János példája nyomán – mindig Jézusról tanúskodott, aki az út, az igazság és az élet. Többek közt ebben is követte Mindszenty József bíborost; sokan akarták őt a hercegprímás utódának tekinteni, ami ellen mindig is tiltakozott, bár szellemiségében mégis ővele volt azonosítható – folytatta Cserháti Ferenc, és felolvasta Miklósházy püspök 2000-ben leírt, pontokba foglalt tanítását, szellemi hagyatékát. Ebben az iratban a külföldön élő magyarok püspöke felszólította a híveket: „Tessék megőrizni a hagyományos, Szent István-i lelkiséget, a magyar virtust, bátorságot, a csak ránk jellemző hivatást.”

„Merjünk Krisztushoz fordulni, a Kárpát-medencében a szomszédos népekkel békében élni, a múltban elkövetett vétkeket megbocsájtani! Hazaszeretet igen, nacionalizmus soha” – vallotta az elhunyt püspök Szent II. János Pál pápával. „Múljuk felül az anyagiasságot, inkább a szellemi értékeinkkel tűnjünk ki, és merjünk áldozatot hozni a jövő érdekében, a közélet, az egyházi élet tevékenységeiből is részt vállalva, a családi élet szentségét helyreállítva.” Nem utolsósorban pedig a testamentum arról is szól, hogy Szent István nyomán imádkozó néppé kell válnunk.

Miklósházy Attila SJ püspök bízott a magyar virtusban, merészségben, akaratban, népünk lelkiségének eme sajátosságában, ami megmenthet a jelen fenyegetései, rossz tendenciái közepette. Emlékét őrizzük tisztelettel! – fogalmazott homíliája végén Cserháti Ferenc.

A gyászmise végén Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita rendtartomány főnöke emlékezett az elhunytra, többek közt a gyulafehérvári szemináriumban történt egykori látogatására, amikor örömmel rácsodálkozott a fiatal szeminaristákra, látva a sok hivatást. Megemlítette továbbá, hogy a püspök Torontóban természetesen rendszeresen tartotta a kapcsolatot a jezsuitákkal, érdeklődött afelől, hogy mi történik a miskolci jezsuitáknál. Vízi Elemér reményét fejezte ki, hogy Miklósházy Attila SJ püspök – most már odafentről – továbbra is szeretettel érdeklődik a magyar jezsuiták iránt, valamint közben is jár a rendtartományért, a magyar Egyházért.

Miklósházy Attila 1931. április 5-én született Diósgyőrött. Középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György-gimnáziumban és a kalocsai Szent István-gimnáziumban végezte. 1949-ben belépett a Jézus Társaságába. A szerzetesek szétszóratása után, 1950 és 1952 között filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a budapesti Hittudományi Akadémián. Később két évig munkaszolgálatos katona volt, majd műtősként dolgozott a budapesti Szent István Kórházban.

1956-ban elhagyta Magyarországot, Németországban, valamint Torontóban fejezte be filozófiai és teológiai tanulmányait. James Charles McGuigan bíboros, torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Pár évvel később Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából. Disszertációjában a kelet-szír eucharisztikus pneumatológiával foglalkozott.

Ünnepélyes szerzetesi fogadalmait 1966. augusztus 15-én tette le Rómában, az Il Gesù-templom Szent Ignác-oltáránál. 1967-től 1974-ig a torontói Regis College-ban, 1974-től 1984-ig ugyancsak Torontóban, a Szent Mihály Egyetemen tanított teológiát. 1984-ben Carter bíboros kinevezte a Torontói Főegyházmegye Szent Ágoston Szemináriumába a teológiai fakultás dékánjává, valamint a szisztematikus teológia és liturgika tanárává.

II. János Pál pápa 1989. augusztus 12-én Castellum Minus-i címzetes püspöknek és a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspöknek nevezte ki. Püspökszentelésére Torontóban került sor, 1989. november 4-én.

Miklósházy Attila tevékenyen részt vett a zsinat utáni liturgikus megújulás végrehajtásában mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és az Országos Liturgikus Tanács tagja. Magyarul is megjelent Benedicamus Domino – Áldjuk az Urat! (Eisenstadt, Prugg Verlag, 1984) című könyvében a liturgikus megújulás teológiai alapjairól írt. Egy ideig aktívan részt vett a kanadai anglikán–római katolikus teológiai párbeszédben. Számos lelkigyakorlatot tartott papoknak és szerzeteseknek Kanadában és Európában egyaránt.

XVI. Benedek pápa 2006. április 5-én fogadta el a 75. életévét betöltött Miklósházy Attila püspök lemondását. Utóda a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásában Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök lett.

Miklósházy Attila 2018. december 28-án reggel a Toronto melletti Pickeringben, a jezsuiták idősek otthonában adta vissza lelkét Teremtőjének. Január 2-án a torontói Szent Ágoston Szemináriumban helyezték örök nyugalomra. 

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
ferenc-papa-az-okumenikus-iman-sulyos-bun-lekicsinyelni-mas-keresztenyek-ajandekait
Ferenc pápa az ökumenikus imán: Súlyos bűn lekicsinyelni más keresztények ajándékait!

Január 18-án a Szentatya esti dicséretet vezetett a Szent Pál-bazilikában. A közös liturgián a Rómában élő többi keresztény felekezet képviselői is jelen voltak. A vesperás végén Ferenc pápa két másik egyházi vezetővel közösen áldotta meg a hívőket.

2019. január 18. péntek
marton-jozsef-professzor-papalatogatasrol-lepjunk-tul-naiv-provincialis-gondolkodasunkon
Marton József professzor a pápalátogatásról: Lépjünk túl a naiv, provinciális gondolkodásunkon!

Ferenc pápa romániai apostoli útján június 1-jén szabadtéri szentmisét mutat be a csíksomlyói kegyhelyen. A pápalátogatásról Marton Józsefet, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának professzorát, a gyulafehérvári római katolikus teológiai fakultás volt dékánját kérdeztük.

2019. január 18. péntek
Seregély István: Útravaló – 2019. január 18.

Seregély István: Útravaló – 2019. január 18.

Seregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve napról napra minden reggel közreadjuk a 2019. januári számba Útravaló címmel írt... »

Korábbiak »

Mai evangélium – 2019. január 18.

Mai evangélium – 2019. január 18.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Mt 25,1–13

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle