Karácsonyi szentmisék egyházmegyéinkben – FRISSÜLT

2017. december 27. szerda 16:08

Jézus Krisztus születését ünnepeltük december 25-én. A püspöki székhelyek karácsonyi szertartásairól az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott éjféli szentmisén azt hangsúlyozta, hogy valójában Jézus hozott nekünk ajándékot, hiszen önmagát adja nekünk.  Azért adja, hogy megéreztesse, megmutassa, kinyilatkoztassa szeretetét. Erre a szeretetre nekünk válaszolnunk kell. „Az igazi szeretet nem egyszerű érzés, hanem döntés – mondta homíliájában Palánki Ferenc – Ha az ember valaki mellett dönt, akkor el kell köteleződnie és döntéséhez ragaszkodnia kell. Ne akarjon újra döntéshelyzetbe kerülni, hanem szeresse azt, akivel él. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megtanítsa ezt nekünk, hogy megmutassa, Ő visszavonhatatlan szeretettel szeret. Úgy vállalt velünk közösséget, hogy nem akar kilépni ebből a kapcsolatból, egészen közel akar hozzánk jönni, egyesülni, létegységben, szeretetközösségben lenni velünk.  Nem azért, mert megérdemeljük. Ő így szeret, végtelenül, feltétel nélkül, minden körülményektől függetlenül.”

***

Egri Főegyházmegye

A születéstörténet eléneklésével és a betlehemi láng fogadásával vette kezdetét a karácsonyi éjféli szentmise az egri főszékesegyházban. „Krisztus születése nemcsak az emberi történelem központi eseménye, hanem nekünk, keresztényeknek személyes életünké is – mondta szentbeszéde kezdetén Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor rámutatott, Lukács nem mesét írt, hiszen tudatos történeti kutatómunkát végzett, mielőtt megírta volna evangéliumát. „A történelem első nagyszabású népszámlálása azt hivatott igazolni, hogy a római birodalom a legnagyobb és a leghatalmasabb a világon. Ezzel a gőgös kivagyisággal állítja szembe az Isten lehajlását, leereszkedését; az Isten alázatát a megtestesülésben. Egészen addig ment az Isten, hogy egy védtelen újszülöttben jelent meg köztünk, akire számtalan veszély leselkedik. Csak aki igazán nagy, az engedheti meg magának, hogy ilyen kicsinek lássák – fejtette ki Ternyák Csaba.

***

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

A hiteles kereszténység emberibbé, szebbé, békésebbé teszi az ember életét, rányitja szemünket az örök értékekre, igazi szeretetközösséggé alakítja a családokat, és megnemesíti a népek életét – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros a budapesti Szent István bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A főpásztor prédikációja az alábbi linken teljes terjedelmében olvasható.

December 25-én délelőtt Erdő Péter az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. „A karácsony értelmet ad egész emberi létünknek. Isten szeretetből megalkotta a világmindenséget, benne az embert, de még ennél is többet akar: egy lett közülünk, megtestesült, emberré lett, hogy megváltson bennünket. Ebben az erőtérben zajlik az életünk. Ezért hát munka és tervezés, alkotás és országépítés, tudomány, művészet, minden mesterség és minden tisztességes emberi foglalkozás mélyebb értelmet kap, mert bekapcsolódhat Istennek ebbe a nagyszerű tervébe” – mondta homíliájában a bíboros, amely teljes terjedelmében itt olvasható.

***

Győri Egyházmegye 

Karácsony éjszakáján Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kongerencia (MKPK) elnöke mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartáson koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök, Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora, Schmatovich János, a győri Ispita-templom igazgatója, valamint Magyaros László győr-belvárosi segédlelkész. „Ne tétlenkedjünk tehát, hanem mondjunk igent egész életünkkel annak, aki ma született Betlehemben! Vonakodás, halogatás és feltételek nélkül induljunk hozzá!” – buzdított prédikációjában Veres András, mely teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható.

December 25-én a győri székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén Veres András arról elmélkedett, hogy Jézus által a szeretet visszavonhatatlanul belépett a világba. „Az ő érkezése óta másképpen ismerjük Istent – fejtette ki homíliájában a főpásztor – Ő úgy mutatta be számunkra, mint szerető, irgalmas atyát. De nemcsak az Atyáról tanított minket, hanem a világról, az emberről, ezek egymáshoz és Istenhez való viszonyáról, a szeretetről, a megbocsátásról, a barátságról, a házasságról, a családról, a földi és az örök életről, és sok minden másról. Azóta mindenről más a tudásunk és más a hozzájuk való viszonyunk. Ő teljesen átformálta a gondolkodásunkat és az érzésvilágunkat. Egy gyökeresen átalakult, új látásmódot ajándékozott nekünk.”

***

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Karácsony legnagyobb ajándéka Isten végtelen szeretete – hangsúlyozta mondta Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a görögkatolikus éjféli liturgián. Az Attila téri görögkatolikus főszékesegyház zsúfolásig megtelt hívőkkel vasárnap éjszaka.

***

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök éjféli miséjét, melyet a kaposvári székesegyházban celebrált, élőben közvetítette a Duna Televízió. „Örömet hirdetek, nagyon nagy örömet, valami történt Betlehemben – köszöntötte az egybegyűlteket Varga László – A világtörténelem egyik legnagyobb eseményét ünnepeljük: Jézus Krisztus megtestesült, Isten emberré lett. A történet folytatódik, sőt, ebben a szentmisében mi is részesei leszünk, és belépünk a történésbe: vesszük az Igét, a megtestesült Igét, vesszük a kenyérben őt, és tesszük a cselekedeteinkben őt.”

***

Miskolci Egyházmegye

„Ki kell állnunk minden evangéliumi és természetes érték mellett. Ez lesz a mi világraszóló karácsonyi szolgálatunk és üzenetünk” – mondta Orosz Atanáz püspök Miskolcon, a december 25-én mondott ünnepi Szent Liturgián.

Egyházunk öröme nem zárható be a családi otthonba, hanem kozmikus, ezért is különösen aktuális ez az ünnepünk a globalizálódó világban, ahol legfőbb gondjaink között szerepel a „teremtésvédelem”, a teremtett világ iránti féltő aggódás – fogalmazott a főpásztor.

Orosz Atanáz rámutatott, hogy a görögkatolikus liturgiában énekelt himnuszok nem elsősorban magatehetetlen újszülöttről, hanem az általa képviselt Isten országáról szólnak. Dávid messiási utódjára tekintve a világot is átalakító csoda nagyszerűségét juttatja kifejezésre az Egyház.

E világi és társadalmi kapcsolatainkat is kell, hogy átalakítsa ez az ünnep. A világ szép és szent, mert ilyennek akarta a teremtő Isten. Csak az Istentől elfordult ember ronthatta el, amikor már lelkével nem úgy látta, ahogy az létrejött, nem úgy értékelte, mint ahogy ez a paradicsomi állapotnak megfelelt volna, akkor változott pusztulóvá – tette hozzá.

A főpásztor szerint azért környezetvédelmünk nem merülhet ki a megfelelő hulladékgazdálkodásban. A Szentatyához csatlakozva úgy véli, hogy a természetvédelem divatos témái mellett föl kell fedeznünk a teremtés értelmét, és így kell kiállnunk az emberért és a teremtett világért, amit a köztünk megtestesült Ige alkotott meg. Hiszen egyedül ő ismeri pontosan a természet lételveit, hogy mi mire való és mire jó.

Nem elegendő pusztán „természetes” alapon környezetvédelmi mozgalmat szerveznünk, hanem összhangban kell maradnunk a természet tervezőjével és Alkotójával, Isten köztünk is megjelenő Igéjével. Nem elég nagy szavakat, szlogeneket hangoztatnunk, hanem a mindeneket fenntartó és köztünk megjelent Isten szándéka szerint kell cselekednünk. Nyugati környezetünkben sok kárt okozott egy-két olyan milliárdos spekuláns, aki a „nyílt társadalom” eszméjével már tönkretette a keresztény családeszményt. A genderelmélet népszerűsítésével meghamisította az Isten képére férfinak és nőnek teremtett embert. Az abortusz propagálásával milliókat irtatott ki még világra jövetelük előtt. Ez ellen is fel kell emelni szavunkat, még ha nincs is meghirdetve konzultáció – mondta a miskolci megyéspüspök.

Ki kell állnunk a férfi és nő igaz valóságáért, mert nem igaz az, hogy a Teremtő téves címzéssel ellenkező testbe juttatta volna a lelkeket. Ki kell állnunk az emberi élet védelmében annak fogantatásától kezdve, hiszen Istenünk már az anyaméhtől fogva akarta és ismerte mindnyájunk életét. Ki kell állnunk a Heródes által halálra szánt kis Jézus és az aprószentek, valamint üldözött embertársaink mellett.

Ki kell állnunk Jézus evangéliuma és a természet törvénye mellett, még ha a fél világ hátat fordít is neki. Ki kell állnunk a teremtés igazi értelme mellett, és ki kell állnunk a teremtett világ mellett, amit a köztünk megtestesült Ige alkotott meg. S nem elég az állatvédők és környezetvédők soraiba beállnunk, hanem védenünk kell a legapróbbakat, az anyaméhben halálraítélt magzatokat. Ki kell állnunk minden evangéliumi és természetes érték mellett. Ez lesz a mi világraszóló karácsonyi szolgálatunk és üzenetünk – fogalmazott.

Orosz Atanáz teljes beszéde ITT olvasható.

***

Nyíregyházi Egyházmegye

December 25-én a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban ünnepi Szent Liturgiát mutatott be Szocska A. Ábel apostoli kormányzó, aki elmondta: De Jézus nem ott született meg, ahol várták, hanem ott, ahol ő azt a legjobbnak gondolta.Már önmagában az is nagy dolog, hogy Jézus gyermekként jött közénk, kiszolgáltatott emberként: micsoda ráhagyatkozás, micsoda bizalom ez az Isten részéről az ember felé.

Isten ott akar megszületni, ahol egyszerűség és szegénység van. Persze akkor is velünk van, amikor minden rendben van, jól mennek a dolgok, de a karácsony arra kell emlékeztessen, hogy Isten ott és olyankor van jelen, ahol mi azt nem is gondolnánk, nem is számítanánk rá. Ezért született meg: hogy vigasztaljon, hogy megerősítsen, hogy segítsen – tette hozzá.

***

Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi székesegyházban Székely János megyéspüspök mutatta be a karácsonyi ünnepi szentmisét. Prédikációjában a főpásztor János evangéliumának kezdetéről elmélkedett.  A régi bibliamagyarázók sokat töprengtek miért úgy írja le a Szentírás, hogy Isten 10 igével alkotta a világot. Később összekapcsolták a teremtést a tízparancsolattal. „Ugyanaz az Ige ami fellobbant a tízparancsolatban, fellobban a teremtésben. A két ige ugyanaz: a Teremtő Ige és a Kinyilatkoztatott Ige – emelte ki Székely János. Isten belerejtette ebbe a világba gyönyörű törvényét, csak az embernek ki kell ezt olvasnia. Az ember azonban gyöngeségében csak homályosan tudta ezt az Igét olvasni, ezért Isten úgy határozott, hogy az idők teljességében a Teremtő Igét megmutatja az embereknek. Az idők teljességében az Ige testet öltött. Az az Ige ami Jézusban testet öltött ugyanaz ami alkotta a világot. Ha szeretnénk érteni világunkat, életünket, akkor Krisztusra kell néznünk, akiben Isten Igéje feltárul.”

***

Váci Egyházmegye

Beer Miklós megyéspüspök a váci székesegyházban karácsony napján tartott szentmisén homíliájában elmondta: Jézus Krisztus születését ünnepelni számunkra azt jelenti, hogy odacsodálkozunk, odafordulunk ámulattal a Teremtő Istenhez, aki szólt hozzánk szent Fia által.

Ezen a mai ünnepen emlékezünk Krisztus születésére és arra, hogy Isten megszólított bennünket, a régi karácsonyi éneket idézve; „Így jött közénk…”. A Szentatya karácsonyi üzenetében is így fogalmazott, hogy „közénk jött az Isten”. Ez pedig a székesegyház oltárképén is ábrázolt jelenettel kezdődött, azzal, hogy Mária elindult a szíve alatt a gyermekkel Betlehembe a császári parancsra. Nem fogadták be Őt, és így született meg Isten Fia egy istállóban.

A főpásztor felidézte Krisztus életútját, tanítását, a megbocsátásról és mindenekelőtt a testvéri szeretetről szólt. Jézus egész életével, tanításával segített abban, hogy eligazodjunk ebben a világban, hogy megértsük, Isten mire hívott meg minket, embereket. Hozzátette, hogy napjaink anyagiasult világában elfelejtettük az Isten által nekünk adott életet a maga valóságában nézni. Ilyenkor karácsonykor megsejtjük azt, hogy a világot nem a fonákjáról, hanem a színéről kell látni és megélni. Az élet színe magában foglalja az önzetlenséget, a szelídséget, a másokkal való törődést és azt, hogy elhisszük, csak így lehet teljes az életünk.

Merítsünk erőt Krisztusból, hogy legyen bátorságunk elindulni az Ő útján, amit az Isten mutat nekünk. Assisi Szent Ferenccel szólva merjük szeretni nagyon egymást, az embert, a rászorulókat, a bajban levőket. Bátorítson a Szentlélek Úristen bennünket ezen a szent ünnepen, hogy legyen ehhez erőnk, bátorságunk, és legyen tele a lelkünk az egymás iránti önzetlen szeretettel. „Keressétek azt, aki rátok vár, családot, bárkit, akit a Jóisten rátok bíz” – fejezte be a szentbeszédét a váci püspök.

Az ünnepi szentmisén zenei szolgálatot a székesegyház Szent Cecília kórusa teljesített, orgonán közreműködött Verbay Zsolt és Kiss Ágoston, vezényelt Varga László a váci székesegyház karnagya.

***

Veszprémi Főegyházmegye

Veszprémben szenteste, december 24-én a Szent Mihály-bazilikában az egyházközség templomaiba járó gyerekek adták elő a karácsonyi misztériumjátékot, melyre Zsilinszky Cecília kántor készítette fel őket. Az előadás után Márfi Gyula érsek köszönte meg az előadást, majd elhelyezte a kis Jézus szobrát a bazilika betlehemében.

Az éjféli misét Márfi Gyula veszprémi érsek mutatta be a Szent Mihály-bazilikában kispapjai asszisztenciájával. Vele együtt koncelebrált Nagy Károly apát, kanonok, plébános és Takáts István érseki kancellár. A főpásztor szentbeszédének kezdetén elmondta, hogy Jézus nélkül nincs advent és nincs karácsony, habár sok kísérlet volt, hogy elfeledtessék őt. A kereszténység Európába, Rómába érkezésekor a Római Birodalom már hanyatlóban volt. Azonban a kereszténység erkölcsi megújulást hozott, ennek köszönhetőek azok az építészeti, iparművészeti értékek, műalkotások is, amelyekkel ma is tele van Európa. Ugyancsak a századok során az Európában élt szentek is előttünk jártak példájukkal. Hol tartunk most? – tette fel a kérdést a főpásztor. A mostani Jézust és a kereszténységet feledtetni akaró világban fontos tudatosítanunk, hogy ha az európai kultúra nem akar megsemmisülni, akkor vissza kell találnia Jézus Krisztushoz. Új adventre és új karácsonyra van szükség, különben nem a háborút, hanem a békét veszítjük el. Mit tehetünk mi? El kell fogadnunk Jézust, nemcsak karácsonykor, hanem a szürke hétköznapokon is. Nemcsak a templomban, hanem a családunkban, munkahelyünkön is keresztényeknek kell lennünk – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

Forrás és fotó : Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
hirdetés
Vezető híreink - olvasta már?
a-szenzacion-tul-ferenc-papa-szerzetessegrol-szolo-uj-konyvenek-nem-csak-homoszexualitas-temaja
A szenzáción túl: Ferenc pápa szerzetességről szóló új könyvének nem csak a homoszexualitás a témája

„A hivatás ereje – A megszentelt élet ma” címmel jelent meg december elején több világnyelven Ferenc pápa új interjúkötete, amelyet Fernando Prado, a klaretiánusok spanyol könyvkiadójának vezetője készített a Szentatyával. A kötet ismertetése után részleteket közlünk belőle, magyar fordításban.

2018. december 11. kedd
unnepeltek-akik-kivetettek-halot
Ünnepeltek, akik kivetették a hálót

Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg december 10-én, avatóünnepség keretében az S4 Háló Közösségi és Kulturális Központ felújított helyiségeit Budapesten, a Semmelweis utcában.

2018. december 11. kedd
Adventi kalendárium – 2018. december 12.

Adventi kalendárium – 2018. december 12.

Az idei adventben készüljünk együtt Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz anyával és Henri Nouwennel. Segítségükkel egy-egy elmélkedést nyújtunk át az adventi várakozás minden napján. Induljunk el az adventi misztériumba csöndben, magányban, imádsággal, megtéréssel.

Előző napok »

Mai evangélium – 2018. december 12.

Mai evangélium – 2018. december 12.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Mt 11,28–30

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle