Személyi változások egyházmegyéinkben – 2018 – FRISSÍTVE

2018. augusztus 22. szerda, 14:49

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2018. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk az Egri Főegyházmegye dispozícióival frissült.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi, területi és szervezeti változások lépnek életbe a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében:

1. Újmisések

Dobai Barna Ottó újmisés a rakamazi Szent István Király Plébániára kap kápláni kinevezést.

Németh István újmisés négy év tanulmányi szabadságot tölt Rómában.

2. Káplánok

Markovics Balázs a székesegyházi főplébániára kap kápláni kinevezést és
hitoktatói megbízást a Svetits Intézetbe.

Mészáros Zsolt Kisvárdán a Szent Péter és Pál Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

3. Plébániai kormányzók

Nagy Zsolt káplán plébániai kormányzói kinevezést kapott a demecseri Sarlós
Boldogasszony Plébániára.

Eiben Tamást felmentették a Szent László Katolikus Szakkollégium igazgatói és egyetemi lelkészi, valamint a nyírábrányi kisegítő lelkészi megbízatásából, és kinevezték plébániai kormányzóvá a nyíracsádi Szent Kereszt Felmagasztalása plébániára. Plébániájához tartozik Fülöp társegyházközség, Nyírmártonfalva és Vámospércs filia, Bánháza és Nyíracsád-Asszonyrész misézőhely.

4. Plébános

Tapasztó János — tekintettel egészségi állapotára – plébánosi megbízatása a továbbiakban a nyírábrányi és a budaábrányi hívek lelkipásztori ellátására vonatkozik. A nyírábrányi plébániától elcsatolták Fülöp társegyházközséget, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Vámospércs filiát, Bánháza és Nyíracsád-Asszonyrész misézőhelyet.

5. Kinevezés szakollégiumi igazgatóvá és egyetemi lelkésszé

Törő András püspöki titkári megbízatását és szakkollégiumi koordinátori beosztását érintetlenül hagyva, kinevezték a Szent László Római Katolikus Szakkollégium igazgatójává és a Debreceni Egyetem egyetemi lelkészévé.

6. Betegszabadságolás

Lupsa Tamás plébánosnak és Reznek Ádám káplánnak betegszabadságot engedélyezek.

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek 2018. augusztus 1-jei hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

Dr. Gonda Imre bírósági helynök felmentést kapott az egri Érseki Bíróság helynöki tisztségéből.

Dr. Linczenbold Levente tardi plébános, teológiai tanár lett az egri Érseki Bíróság helynöke.

Kladiva Imre jászapáti plébános nyugállományba került, plébániai kormányzóként továbbra is ellátja a rábízott plébániákat.

Gyenes István egercsehi plébános – saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel – nyugállományba került.

Gordos Miklós besenyőtelki plébános és

Zajacz Ernő felsőzsolcai plébános – egészségi állapotukra való tekintettel – betegszabadságot kaptak.

Juhász Ferenc, Gyöngyös-Felsőváros plébánosa Miskolc-Mindszent plébániájára,

Balog Gyula, Miskolc-Újdiósgyőr plébánosa Gyöngyös-Felsőváros plébániájára,

Dr. Berkes László, Mezőkövesd II. plébánosa Miskolc-Újdiósgyőr plébániájára,

Dr. Török László egerszalóki plébános a Mezőkövesd II. plébániára,

Árvai Zoltán vizsolyi plébános Egerszalók plébániájára,

Deli Lajos, Eger-Lajosváros plébánosa Felsőzsolca plébániájára,

Koós Ede – miután szemináriumi prefektusi tisztsége alól felmentést kapott, egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával – Eger-Lajosváros plébániájára,

Lipcsák János, Miskolc-Mindszent plébániai kormányzója Bogácsra kapott plébánosi kinevezést.

Czapkó Mihály római tanulmányainak befejeztével az egri szemináriumba kapott prefektusi és teológiai tanári kinevezést.

Kovács Tamás jászladányi plébániai kormányzó engedélyt kapott, hogy egy év novíciusi próbaidőt töltsön a Pannonhalmi Főapátság szerzetesi közösségében.

Zsova János, a Jászberény I. plébánia káplánja Vizsolyba,

Varga Pál, a Mezőkövesd I. plébánia káplánja Besenyőtelekre,

Strahl Péter, Gyöngyös-Felsőváros plébániájának káplánja Jászladányba,

Dr. Barsi János – visszatérve a papi szolgálatba – az egercsehi plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Füleczki István, az Eger Jézus Szíve plébánia káplánja és az Eszterházy Károly Egyetem lelkésze felmentést kapott megbízatásai alól, és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.

Bakos Tamás sárospataki káplán a Mezőkövesd I. plébániára,

Greutter György siroki káplán Gyöngyös-Felsőváros plébániájára,

Kovács József  jászapáti káplán Miskolc-Mindszent plébániájára,

Liga Konrád, a Mezőkövesd I. plébánia káplánja a sárospataki plébániára,

Versler Sándor, Miskolc-Mindszent plébániájának káplánja a Jászberény I. plébániára,

Czókoly Sándor újmisés Jászapátiba,

Drahos Dávid újmisés az Eger Jézus Szíve plébániára kapott kápláni kinevezést. Kápláni kinevezése mellett az Eszterházy Károly Egyetemre egyetemi lelkészi kinevezést is kapott.

A tard plébániától a bogácsi plébániához került – oldallagos ellátásra – a mezőnyárád és a Mezőkeresztes I. plébánia.

Juhász Ferenc plébános a Gyöngyös-Felsőváros plébániájáról történő áthelyezése miatt felmentést kapott a Gyöngyösi Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól.

Balog Gyula, miután Gyöngyös-Felsőváros plébánosa lett, egyidejűleg megbízást kapott a Gyöngyösi Esperesi Kerület esperesi tisztére.

Árvai Ferenc siroki plébános, karitászigazgató – ezen megbízásainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott a Stella Katolikus Üdülő igazgatói feladatai alól.

Dobák Gábor mátraszentimrei plébániai kormányzó – eddigi feladatainak érintetlenül hagyásával – a Stella Katolikus Üdülő igazgatója lett.


Ternyák Csaba egri érsek 2018. szeptember 1-jei hatállyal személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

Dr. Mata István tiszaújvárosi plébános felmentést kapott jelenlegi beosztásából, és a főpásztor betegszabadságot engedélyezett számára.

Miután felmentette Pásztor Pascalt, az egri Fájdalmas Anya, Eger-Felnémet és Felsőtárkány Plébániák plébánosát jelenlegi beosztásából, Tiszaújvárosba kapott plébánosi kinevezést és egyidejűleg megbízta Sajószöged oldallagos ellátásával.

Dr. Csizmadia István, az egri Belvárosi Főplébánia plébánosa – eddigi feladatainak érintetlenül hagyásával – megbízást kapott, hogy az egri Fájdalmas Anya, Eger-Felnémet és Felsőtárkány Plébániákat oldallagosan lássa el.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek augusztus 1-i hatállyal az alábbi személyi változásokat rendelte el.

Nyugdíjazás

Főtisztelendő Berecz Miklós urat – egészségi állapotára tekintettel – felmentettem a Budapesti Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna igazgatása alól, és köszönetem kifejezésével nyugállományba helyeztem.

Felelős lelkipásztori és kápolnaigazgatói felmentések és kinevezések


Főtisztelendő Bálint Mihály Gábor urat felmentettem a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébánia vezetése alól és – megköszönve Főegyházmegyénkben végzett szolgálatát – visszabocsátottam egyházmegyéjébe.

Főtisztelendő Blanckenstein Miklós urat – három ötéves időszakon át végzett rektori munkájáért elismerésemet kifejezve – felmentettem az Esztergomi Szemináriumban betöltött rektori tisztsége alól, és kineveztem a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre Plébánia plébánosává.

Főtisztelendő Erdődi Ferenc plébános urat, miután felmentettem a Pomázi Szent István Király Plébánia és a Csobánkai Szent Anna Plébánia oldallagos vezetése alól, és kineveztem az eddig oldallagosan ellátott Budapest-Külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánia kormányzójává.

Főtisztelendő Forgács Alajos urat, a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosát – minden eddigi tisztségét érintetlenül hagyva – kineveztem a Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre Plébánia területén lévő Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna igazgatójává.

Főtisztelendő Hodász András urat felmentettem a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Plébánián betöltött kápláni, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett egyetemi lelkészi beosztása alól, és kineveztem a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia kormányzójává.

Főtisztelendő Dr. Kovács Zoltán plébános urat felmentettem a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia vezetése, valamint a Budapest-Külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége Plébánia oldallagos ellátása alól.

Főtisztelendő Lejtényi Emánuel urat – egyéb beosztását érintetlenül hagyva – felmentve a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián betöltött kápláni beosztása alól, kineveztem a Pomázi Szent István Király Plébánia és a Csobánkai Szent Anna Plébánia kormányzójává.

Főtisztelendő Lipták István urat, a Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia káplánját, felmentve eddigi tisztségéből, kineveztem ugyanazon plébánia kormányzójává.

Főtisztelendő Müller György urat – saját kérésére – felmentettem a Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia vezetése alól, és kineveztem a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia kisegítő lelkészévé azzal a meghagyással, hogy Főtisztelendő Forgács Alajos kanonok úr irányításával végezze a nyugdíjazás folytán megüresedett Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna lelkipásztori ellátását.

Főtisztelendő Dr. Roska Péter urat felmentettem a Budapesti Béke Királynője Plébánia vezetése alól, és egy évre tanulmányi szabadságot engedélyeztem számára.

Főtisztelendő Szeidel Péter urat, a Budapesti Örökimádás Templom igazgatóját – minden egyéb beosztásának érintetlenül hagyásával – kineveztem a Budapesti Béke Királynője Plébánia kormányzójává.

Főtisztelendő Mékli Attila urat, a Budapest-Kispest-Wekerle-telepi Szent József Plébánia kormányzóját ugyanazon plébánia plébánosává;

Főtisztelendő Wilheim Péter urat, az Ürömi Szent György Vértanú Plébánia kormányzóját ugyanazon plébánia plébánosává neveztem ki.

Kápláni áthelyezések

Főtisztelendő Bacsa Dávid urat – Főpásztora engedélyének alapján – felmentve a Pomázi Szent István Király és a Csobánkai Szent Anna Plébániákon végzett lelkipásztori szolgálata alól, kineveztem a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia káplánjává.

Főtisztelendő Nagy Sándor káplán urat felmentettem a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni beosztásából, és kineveztem a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia káplánjává.

Újmisések dispoziciója

Főtisztelendő Babos Áron urat a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia;

Főtisztelendő Szivák Tamás urat a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Bazilika;

Főtisztelendő Tóth Imre József urat pedig a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia káplánjává neveztem ki.

Esperesi kinevezések

Az espereskerületek papságának választását jóváhagyva
Főtisztelendő Dr. Füzes Ádám templomigazgató urat az Óbudai Espereskerület;

Főtisztelendő Dr. Monostori László plébániai kormányzó urat a Pest-Északi Espereskerület esperesévé neveztem ki.

Központi szolgálatok

Főtisztelendő Blanckenstein Miklós urat felmentettem az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végzett liturgika tantárgy oktatása alól, ugyanakkor megbíztam a pasztorálteológia oktatásával.

Főtisztelendő Erdődi Ferenc plébániai kormányzó urat – országos hallássérült-pasztorációs feladatainak meghagyásával – felmentettem a Hallássérült Pasztoráció főegyházmegyei referensi tisztségéből, és ezt a feladatot Nagy Sándor káplán úrra bíztam.

Szintén Főtisztelendő Dr. Frankó Tamás urat, aki megbízott rektorként végezte az Esztergomi Hittudományi Főiskola vezetését, a Főiskola rektorává neveztem ki. Egyben kineveztem az Érseki Bíróság bírósági helynökévé is. Ugyanőt felmentettem a Főegyházmegyei Hivatal esztergomi részlegében betöltött jegyzői feladatköréből, és utódául Fejes Csaba prefektus urat neveztem ki.

Főtisztelendő Fejes Csaba urat, a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia káplánját felmentettem ezen beosztása alól, és kineveztem az Esztergomi Szeminárium prefektusává.

Főtisztelendő Dr. Gájer László urat – egyéb megbízatásait érintetlenül hagyva – felmentettem érseki titkári tisztségéből, és hozzájárultam, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának 2. számú Bölcseleti Tanszékét vezesse.

Főtisztelendő Kelemen Imre irodaigazgató-helyettes urat kineveztem a Főegyházmegye Hivatal irodaigazgatójává, és megbíztam, hogy az Esztergomi Hittudományi Főiskolán liturgikát oktasson.

Főtisztelendő Dr. Kovács Zoltán urat, miután felmentettem a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály plébánián betöltött plébánosi tisztsége és a Budapest-Külsőangyalföldi Mária Keresztények Segítsége plébánia oldallallagos vezetése alól, valamint a Főegyházmegyei Hivatalban betöltött irodaigazgatói tisztsége alól, kineveztem az Esztergomi Szeminárium rektorává.

Főtisztelendő Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó urat megbíztam, hogy az Esztergomi Hittudományi Főiskolán erkölcsteológiát oktasson.

Főtisztelendő Varga Norbert urat – felmentve a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István Bazilikában viselt kápláni beosztása alól – kineveztem érseki titkárrá, valamint szertartóvá.

Június 5-i hatállyal Főtisztelendő Dr. Frankó Tamás urat delegatus episcopalissá neveztem ki lelki ügyekben.

Inkardináció

Főtisztelendő Dr. Gábor Elemér urat, aki immár 15 éve végzi szolgálatát Főegyházmegyénkben, és akit Főpásztora a Nagyváradi Egyházmegye kötelékéből elengedett, szintén június 5-ével inkardináltam Főegyházmegyénkbe.

Kívánom, hogy valamennyi Paptestvérünk további szolgálatát kísérje Urunk bőséges áldása!

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében 2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változtatásokat rendelte el.

A Soproni Szent György Plébániát összevonta a Soproni Szentlélek és Szent Mihály Plébániával (Városplébánia). Eddigi állomáshelyének meghagyása mellett megbízta Horváth Imre plébánost a Soproni Szent György Plébánia lelkipásztori ellátásával.

Bognár István plébánost felkérte Győr-Kisbácsa plébánia oldallagos ellátására.

Dömötör László plébániai kormányzót felmentette Petőháza és Fertőújlak lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Mosonszolnok plébániai kormányzójává Újrónafő és Várbalog oldallagos ellátásával.

Dr. Lukácsi Zoltán rektort felmentette a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektori megbízatása alól, és kinevezte Győr-Sziget plébánosává Győr-Újváros, Pinnyéd és a Győri Szent Erzsébet Plébánia oldallagos ellátásával.

Dr. Németh Gábor plébánost felmentette Győr-Kisbácsa, Győr-Sziget, Győr-Újváros és Pinnyéd lelkipásztori ellátása alól. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága irodavezetőjének második mandátuma idén nyáron lejár, a tisztséget Dr. Németh Gábor atya veszi át.

Dr. Reisner Ferenc plébánost felmentette Hegykő, Hidegség és Fertőhomok lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektorává.

Dr. Szalai Gábor plébánost felmentette Sopronkövesd és Nagycenk lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Ács plébánosává Bábolna, Csém és Vaspuszta oldallagos ellátásával.

Győri Imre plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el a Győr-Gyárvárosi Plébániát.

Henczel Szabolcs plébánost felmentette a Soproni Szent György Plébánia lelkipásztori ellátása alól, valamint a Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészi és igazgatói megbízatása alól. Egyúttal kinevezte Szany plébánosává Rábaszentandrás, Egyházaskesző és Várkesző plébániák oldallagos ellátásával.

Holpár István Balázs újmisés első állomáshelyéül Tata II. plébániát jelölte ki, ahol segédlelkészként végzi szolgálatát.

Kálmán Imre plébánost felmentette a Soproni Szent Imre Plébánia lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusává.

Kovács Csaba Albert plébánost kinevezte a Komáromi Esperesi Kerület esperesévé.

Kovács Gergő Vilmos templomigazgatót felmentette a soproni Szent Orsolya-templom templomigazgatói megbízatása alól, és kinevezte a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium lelkészévé és egyetemi lelkésszé, iskolalelkészi feladatkörének meghagyásával. Lakóhelyéül a Soproni Szent György Plébániát jelölte ki.

Lőrincz Béla plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el Vitnyéd, Csapod és Pusztacsalád plébániákat.

Magyaros László segédlelkészt felmentette a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia (Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészévé.

Németh István plébánost felmentette Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj és Ebergőc plébániák lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a Soproni Szent Imre Plébánia plébánosává.

Németh József igazgatót felmentette a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatói megbízatása alól és a Győri Szent Erzsébet Plébánia lelkipásztori ellátása alól. Kinevezte Hegykő plébánosává Fertőhomok és Hidegség oldallagos ellátásával.

Simonics Péter esperesplébánost felmentette Tárkány, Nagyigmánd, Kisigmánd és Csép plébániák lelkipásztori ellátása alól, valamint a Komáromi Esperesi Kerület esperesi megbízatása alól. Egyúttal kinevezte Fertőszentmiklós plébánosává Röjtökmuzsaj és Ebergőc oldallagos ellátásával.

Szalai Kálmán plébános nyugdíjazási kérelmét elfogadta és felkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el Hegyeshalom, Bezenye és Levél plébániákat.

Szarka Gábor plébánost felmentette Agyagosszergény és Fertőendréd lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Sopronkövesd plébánosává Nagycenk oldallagos ellátásával.

Takács Péter plébánost felmentette Szany, Rábaszentandrás, Egyházaskesző és Várkesző lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Tárkány plébánosává, Nagyigmánd, Kisigmánd és Csép plébániák oldallagos ellátásával.

Varga Imre plébánost felmentette Ács, Bábolna, Csém és Vaspuszta lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kinevezte Agyagosszergény plébánosává Fertőendréd, Petőháza és Fertőújlak plébániák oldallagos ellátásával.

Vlaj Márk segédlelkészt felmentette a Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia (Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészévé.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs érsek 2018. augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokról döntött:

Oldallagos ellátások:

A kecskeméti főplébániát felmentette az ágasegyházi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól, és az izsáki plébániához csatolta.

A kecskeméti főplébániát felmentette a Mária Kápolna oldallagos ellátása alól, és a kecskeméti Szent Család-plébániához csatolta.

A kecskeméti főplébániát felmentette a borbási kápolna oldallagos ellátása alól, és a kápolnát a szentkirályi plébániához csatolta.

A kecskeméti Szent Család-plébániát felmentette a városföldi lelkészség ellátása alól, és a kecskeméti főplébániához csatolta.

A szeremlei plébániát a Baja Szent Antal-plébániához csatolta.

A fajszi plébániát a bátyai plébániához csatolta.

Az öregcsertői plébániát a Kalocsa Szent Péter-plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.

Felmentések:

Vangel Imre címzetes apát, kunszentmiklósi plébánost köszönetnyilvánítás mellett felmentette a kunszentmiklósi plébánia plébánosi tisztsége alól, és egyben felkérte, hogy legyen a plébánia kisegítő lelkésze.

Cselik László fajszi plébánost köszönetnyilvánítás mellett felmentette a plébánosi beosztás alól, és nyugállományba helyezte.

Benes Rolandot felmentette a csólyospálosi plébánosság alól, és elengedte a kármelita szerzetesrendbe.

Kovács Ferencet felmentette a kecskeméti főplébánián betöltött kápláni tisztsége alól, és elengedte a ferences rendbe.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések:

Gál Józsefet felmentette a Kiskunfélegyháza Újplébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezte Csólyospálosra plébániai kormányzónak.

Minda Zoltánt Szeremléről Kunszentmiklósra helyezte plébánosnak.

Sebők Norbert hartai adminisztrátort plébánosi rangra emelte.

Dr. Tóth Tamás pápai káplánt, az MKPK tikárát felkérte, és kinevezte a Kecskemét Szent Család-plébánia kisegítő lelkészévé.

Esperesi kinevezés:

Geszler Péter érseki tanácsost, tompai plébánost újabb öt évre kinevezte a bácsalmási kerület esperesévé.

Kápláni áthelyezések:

Czele József újmisés Kiskőrösre kap kápláni kinevezést. Feladata lesz a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményének iskolalelkészi feladatainak ellátása is.

Pecsmán Viktor újmisés a Kiskunfélegyháza Újplébániára kap kápláni kinevezést.

Tuzson Attila újmisés a kecskeméti főplébániára kap kápláni kinevezést.

Tamás Sándor Jánoshalmáról a kiskunhalasi főplébániára kap kápláni kinevezést. Feladata lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium iskolalelkészi feladatainak ellátása.

Richter Mátyás római tanulmányaiból hazatérve a jánoshalmi plébániára kap kápláni kinevezést.

Harbula István a betegszabadságból visszatérve a Kecskemét Szent Miklós-temlomigazgatóságra kap kápláni kinevezést.

Diakónusi gyakorlat:

Gyirán Péter diakónus lelkipásztori gyakorlatra a jánoshalmi plébániára kapott kinevezést.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Nyugdíjazás:

Rajkai Istvánt, a kaposvári Jézus Szíve-plébánia plébánosát egészségi állapotára való tekintettel 2018. augusztus 1. hatállyal nyugállományba helyezem.

Sudár János osztopáni plébánost 2018. augusztus 1. hatállyal saját kérésére nyugállományba helyezem.

Dr. Páhy János kiskanizsai plébánost 2018. július 2. hatállyal saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezem.

Rózsás László, a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosa 2018. augusztus 1. hatállyal nyugállományba vonul.

Köszönöm több évtizedes papi szolgálatukat, kívánok sok áldást nyugdíjas éveikre!

Dispozíciók:

2018. július 2. hatállyal

Nagy Vendel címzetes apátot külföldi tartózkodásáról visszatérve, kineveztem a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony-plébánia plébánosává.

2018. július 28. hatállyal

Vajda Gábor plébánost felmentettem a lengyeltóti plébánia ellátása alól, és kineveztem a kaposvári Jézus Szíve-plébániára ugyanazon minőségben.

Horváth Lórántot, betegszabadságáról visszatérve, kineveztem a lengyeltóti plébániára plébánosnak.

2018. augusztus 1. hatállyal

Kisiván Csaba újmisést a siófoki Sarlós Boldogasszony-plébániára küldtem káplánnak.

Fodor Béla újmisést a balatonszárszói plébániára helyeztem kisegítő lelkésznek.

Vaslabán Csaba plébánost egy évre tanulmányi szabadságra engedtem.

Arányi Zoltán újudvari plébániai kormányzót az újudvari és homokkomáromi plébániák ellátása mellett megbíztam a gelsei plébánia oldallagos ellátásával.

Kiss Zsolt plébánost felmentettem a gelsei plébánia vezetése alól és kineveztem plébánosnak a balatonkeresztúri plébániára, megbízva a balatonfenyvesi plébánia oldallagos ellátásával.

Ungvárszki Imre plébánost felmentettem a mosdósi plébánia ellátása alól, és a megbíztam a balatonszentgyörgyi, balatonberényi és vörsi plébániák ellátásával.

Papp Szabolcs plébániai kormányzót a somogysámsoni plébánia megtartása mellett felmentettem a vörsi plébánia ellátása alól.

Szász Gyula plébániai kormányzót felmentettem a murakeresztúri plébánia ellátása alól, és kineveztem a mosdósi plébániára ugyanazon minőségben.

Bojtor Róbert plébánost megbíztam a miklósfai és beleznai plébániák ellátása mellett a Murakeresztúri Plébánia oldallagos ellátásával.

Csendes Sándor plébánost a somogyvári és az öreglaki plébániák ellátása mellett megbíztam az osztopáni plébánia oldallagos ellátásával.

Varga Péter kőröshegyi plébánost felmentettem a kőröshegyi plébánia ellátása alól és kineveztem a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház plébánosává.

Sajni Balázst felmentettem a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban betöltött plébánoshelyettesi beosztása alól és kineveztem a kőröshegyi plébániára plébánosnak.

Neumajer Zoltán fonyódi plébánost felmentettem a balatonfenyvesi plébánia ellátása alól és megbíztam alsóbélatelepi kápolna ellátásával.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Udvardy György megyéspüspök 2018. augusztus 1-jével az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el.

Szabó József kerületi esperest, hőgyészi plébánost, szóbeli lemondását egészségi állapotára tekintettel elfogadva, köszönetnyilvánítása mellett felmentette kerületi esperesi és plébánosi hivatala alól, s nyugállományba helyezte.

Sebestyén-Molnár Árpád nagydorogi plébánost Hőgyészre,

Cseh Péter Mihály vásárosdombói plébániai kormányzót Nagydorogra helyezte át. A vásárosdombói plébániát a lelkipásztori feladatokat a szomszédos plébániák között megosztva oldallagos ellátásra Csibi Imre kerületi esperes, mágocsi plébánosra bízta.

További intézkedésig a Skóciai Szent Margit Gondozóotthont, valamint Jágónak és Tarrós településeket a sásdi plébánia; Ág, Csikóstőttős, Gerényes, Kaposszekcső, Kisvaszar, Tékes és Vásárosdombó településeket a mágocsi plébánia látja el.

Dr. Varga László kanonokot, plébánost egészségi állapotára tekintettel köszönetnyilvánítása mellett felmentette a Pécs-Szent Ferenc Plébánia vezetése alól és kisegítő lelkésszé nevezte ki eddigi állomáshelyére.

Horváth Imre vajszlói plébánost, egészségi állapotát és személyes kérését figyelembe véve, felmentette plébánosi beosztása alól, s nyugállományba helyezte, hogy a későbbiekben meghatározandó módon a paptestvérek segítségére lehessen. A vajszlói plébániát oldallagos ellátásra a görcsönyi plébániához csatolta.

Kövesi Ferenc esperest, pécs-gyárvárosi plébánost, esperesi kinevezését érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálatából felmentette, s a későbbiekben létrehozandó új, kertvárosi plébánia szervezőlelkészének nevezte ki.

Dr. Nyúl Viktor magyarszéki plébánost felmentette plébánosi hivatala alól, és püspöki helynöki minőségben pasztorális helynökké nevezte ki.

Rosner Zsolt abaligeti plébániai kormányzót, jelenlegi megbízatását megtartva, kinevezte Magyarszékre plébánosnak.

Nagy Norbert ifjúsági referenst, templomigazgatót, egyetemi lelkészi megbízatását érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálata alól felmentette, s kinevezte plébánosnak a pécs-gyárvárosi és az oldallagosan ellátott bogádi plébániára, egyúttal megbízta a pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában a püspöki biztosi feladat ellátásával.

Dohány Zoltán siklósi plébánost a Pécs-Szent Ferenc Plébániára helyezte át.

Simon-Wagner István szászvári plébánost Siklósra helyezte át, egyúttal megbízta a püspöki biztosi feladat ellátásával a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában.

Vida Zsolt pécs-gyárvárosi kisegítő lelkészt felmentette kisegítő lelkészi megbízatása alól, s Szászvárra küldte plébániai kormányzónak.

Máger Róbert püspöki szertartót, jegyzőt, káplánt, templomigazgatói megbízatását érintetlenül hagyva, felmentette eddigi szolgálatai alól, s az Egyházmegyei Hivatalba irodaigazgató-helyettesnek nevezte ki.

Dallos Tamás mohácsi káplánt kápláni szolgálatából felmentve, kinevezte püspöki szertartónak és jegyzőnek az Egyházmegyei Hivatalba.

Battonyai János káplánt a Pécs-Jézus Szíve Plébániáról Mohácsra helyezte át ugyanilyen minőségben.

A római tanulmányait befejező Berecz Tibort a Pécs-Jézus Szíve Plébániára, Lápossy Pétert a Pécs-Székesegyházi Plébániára küldte káplánnak.

Emellett megbízta Berecz Tibor káplánt az ifjúsági referensi, Dohány Zoltán kanonokot, plébánost a kórházlelkészi, Lápossy Péter káplánt a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban az iskolalelkészi feladatok ellátásával. Simon-Wagner István plébánost a Pécsi Püspöki Bíróságon helyettes bírósági helynöknek nevezte ki.

2018. június 16-i dátummal:

Fekete Zoltán újmisés papot kinevezte káplánnak Szekszárdra.

Darnai József Ágoston villányi plébánost, eddigi szolgálata megtartása mellett, kinevezte az egyházmegye horvát referensévé.

Lábár Tamás újmisés papot és Szép Attila püspöki irodaigazgatót, kinevezésének érintetlenül hagyásával, 2018 őszétől további tanulmányok végzésére Rómába küldte a főpásztor.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Kiss-Rigó László megyéspüspök az alábbi változásokról döntött 2018. augusztus 6-val.

Plébánosok:

Kalaman János Kunszentmártonról Kevermesre,

Gyenes Csaba Kevermesről Tiszaszigetre került.

Plébániai kormányzók

Máté János Elekről Szeged-Tápéra,

Fazakas Gusztáv Tiszaszigertről Elekre,

Nagy Tibor Kistelekről Békésre (szeptember 15.),

Forgó Miklós Sándorfalváról Kunszentmártonba,

Laczkó István rendelkezési állományból Mezőberénybe,

Jakab Zoltán Hódmezővásárhelyről Dombegyházára kerül,

Szujó Antal pedig Mezőberényből az újkígyósi Szent Erzsébet Szeretetotthon lelkésze lesz.

Száva Szabolcs betegszabadságra megy,

Nagy József Békésről szeptember 15-tel nyugállományba vonul.

Oldallagos ellátások:

Tótkomlóshoz került Székkutas plébániája,

Kistelek ellátja Balástyát,

Szatymazhoz került Sándorfalva plébániája,

valamint a hódmezővásárhelyi Szentháromság-plébánia a hódmezővásárhelyi Szent István-plébániát.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2018. július 1-jei hatállyal az alábbi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

2018. július 1-jétől hatályos dispozíciók

Templomigazgatóság alapítása

A kőszegi Rózsafüzér Királynője és a zalaegerszegi Szent Kereszt Templomigazgatóság megalapítása, az említett városok zárdatemplomaiban.

Területi átrendezés

A lasztonyai és bázakerettyei fíliális egyházközséget az pákai plébániáról a letenyei plébániához csatolom.

A Szombathelyi Szent Kereszt fíliális egyházközséget elcsatolva a székesegyházi főplébániától ismételten lelkészségi rangra emelem.

Plébánosi kinevezés

Aigner Géza atyát répcelaki plébániáról a letenyei plébániára küldöm,
utódja Szakál Szilárd, a gércei plébánia eddigi kisegítő lelkésze lesz.

Varju Gábor székesegyházi káplánt plébános helyettesi minőségben a gércei plébániára küldöm Balassi István plébános mellé, sitkei lakhellyel.

Horváth József atyát a szombathelyi Szent Kereszt-lelkészség lelkészévé nevezem ki.

Kápláni kinevezés

Tóth János atyát a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániáról a letenyei plébániára küldöm kápláni beosztásban

2018. augusztus 1-jétől hatályos dispozíciók

Pasztorális helynöki, plébánosi, plébánoshelyettesi, egyetemi lelkészi és iskolalelkészi kinevezések

Dr. Németh Norbert atyát kinevezem a Szombathelyi Egyházmegye pasztorális helynökévé, felmentve a II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatói szolgálata alól, és - érintetlenül hagyva egyetemi lelkészi valamint a GYHF Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatói feladatkörét és teológiai tanári megbízatását - kinevezem a II. János Pál Katolikus Szakkollégium spirituálisává.

Dr. Martos Levente Balázs atya - befejezve a Győri Szeminárium prefektusi megbízatását - visszatér Szombathelyre, és teológiai tanári feladatkörén túl a Szombathelyi Egyházmegye Felnőttképzési Püspöki Referensévé nevezem ki, mindemellett a Székesegyház lelkipásztori feladataiba is besegít.

Wimmer Rolandot – megtartva a sárvári Szent Miklós Plébánia plébánosi megbiztatásában - kinevezem a sárvári Szent László Plébánia vezetőjévé, valamint a helyi katolikus oktatási központ iskolalelkészévé.

Segítségére Bokor Zoltán eddigi római ösztöndíjasunkat küldöm a sárvári Szent László Plébániára, plébános helyettesi minőségben. 

Orbán István kanonok urat – köszönetnyilvánításom mellett – felveszem az egyházmegyei nyugdíjasai közé. Kanonok úr továbbra is a sárvári Szent László Plébánián fog élni, kisegítést vállalva a plébánián.

Ifj. Molnár János atyát a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia plébániai kormányzójává nevezem ki,

elődjét, Dr. Kürnyek Róbert atyát a zalaegerszegi Szent Kereszt Templomigazgatóság templomigazgatójává nevezem ki, egyúttal megbízom a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatainak ellátásával is.

Kovács Richárd atyát a kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezem ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

Kápláni kinevezés

Böjti Balázs jánosházai káplánt Körmendre,

Kaszás Csaba atyát a lenti plébániáról Jánosházára küldöm kápláni minőségben. A lenti plébánia kápláni státusza betöltetlen marad.

Tanulmányi szabadság

Óra Krisztián körmendi káplánt Rómába küldöm tanulmányainak folytatására.

Pasztorális gyakorlat

Bejczi Bence papnövendéket a pákai plébániára küldöm pasztorációs gyakorlatra.

Bóka Balázs papnövendéket Celldömölkre küldöm a Collegium Germanicum et Hungaricum képzési rendje szerinti egyéves pasztorációs gyakorlatra.

Exkardinálás

Kálinger Rolandot kérésére elengedtem a Szombathelyi Egyházmegyéből a Katonai Ordinariátus szolgálatára.

* * *

Váci Egyházmegye

Kinevezések:

Június 1-jei hatállyal:

Zahar Béla jobbágyi és szurdokpüspöki plébániák plébániai kormányzója, oldallagos ellátás,

Csonka Csaba, a héhalmi plébánia plébániai kormányzója, oldallagos ellátás,

Balogh László (1985) a nógrádmegyeri, valamint a sóshartyáni plébániák plébániai kormányzója,

Miklós Zalán, a kókai, valamint a tápiószecsői plébániák plébániai kormányzója,

Simon Gáspár Balázs, a pásztói plébánia káplánja.

Július 1-jei hatállyal:

Cserey András kisegítő lelkész a mohorai plébánián.

Felmentések:

Augusztus 1-jei hatállyal:

Barotai Péter Endre az ecseri plébánia ellátása alól,

Dúl Géza a romhányi plébánia ellátása alól,

Gruber Géza a nőtincsi plébánia moderátori feladatainak ellátása alól,

Hugyecz János a valkói plébánia ellátása alól,

Moys Gábor a mátramindszenti lelkészség ellátása alól,

Varga András a bárnai, valamint a zagyvarónai plébániák ellátása alól.

Kinevezések:

Augusztus 1-jei hatállyal:

Kovács Zsolt újmisés, káplán a balassagyarmati főplébánián,

Torma Zsolt Joel újmisés, káplán a Vác-alsóvárosi plébánián,

Bakos Péter a szendehelyi plébánia plébániavezetője,

Bieber József a bárnai, valamint a zagyvarónai plébániák plébániai kormányzója,

Fekete Roland a dorogházi, valamint a mátramindszenti lelkészség plébániai kormányzója,

Fazekas Gábor az alsónémedi plébánia plébániavezetője,

Győry-Fáy Csaba moderátor a szendehelyi plébánián,

Ecseri Pál a nagykátai plébánia káplánja,

Hefler Gábor az újlengyeli plébánia plébániai kormányzója, oldallagos ellátás,

Kiss Dávid taksonyi plébánia káplánja,

Kovács György Szolnok-Belváros káplánja,

Pető Gábor moderátor az alsónémedi plébánián

Mihoc Valerián az ócsai, valamint a bugyi plébániák plébániai kormányzója,

Molnár András romhányi plébániavezetője,

Dúl Géza moderátor a romhányi plébánián,

Németh Sándor az örkényi, a táborfalvai, valamint a tatárszentgyörgyi plébániák plébániai kormányzója, oldallagos ellátás,

Tanczik Balázs az ecseri plébánia plébánosává,

Tóth Ferenc moderátor a nőtincsi plébánián,

Ország Tibor a dabas-gyóni plébánia plébánosa,

Palya János valkói plébánia plébániai kormányzója, oldallagos ellátás,

Szakállas Lajos a nyáregyházi plébánia plébániavezetője,

Varga Sándor moderátor a nyáregyházi plébánián,

Varga Sándor az albertirsai, valamint a ceglédberceli plébániák plébániai kormányzójává.

Balogh László örkényi plébános ez év augusztus 1-től Amerikában teljesít lelkipásztori szolgálatot, New Jersey államban.

Nyugdíjazás:

2018. augusztus 1-jei hatállyal Gruber Géza kiérdemesült esperes, Kiszel Mihály címzetes prépost, valamint Pekker Imre tiszteletbeli főesperes, plébánosok nyugdíjba vonultak.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Márfi Gyula érsek az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

Merva Péter Árpád újmisést augusztus 1-jei hatállyal a várpalotai plébániára küldi káplánnak.

Simon László újmisést augusztus 1-jei hatállyal Ajka I. (Jézus Szíve) Plébániára küldi káplánnak.

Szabó Zoltán újmisést augusztus 1-jei hatállyal a pacsai plébániára küldi kápláni megbízással.

Tóth Tamás újmisést augusztus 1-jével a Veszprém V. (Magyarok Nagyasszonya) Plébánia káplánjává nevezi ki.

Fuchs Tibor káplánt szeptember 1-jei hatállyal felmenti az Ajka I. Plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és kinevezi a nagyesztergári és jásdi plébánia plébániai kormányzójává.

Primász Gábor Róbert O.Cist. plébánost szeptember 1-i hatállyal felmenti a nagyesztergári és jásdi plébánia ellátása alól, és kinevezi a márkói és hárskúti plébánia plébánosává.

Sabjanics Miklós herendi plébánost szeptember 1-jei hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti a hárskúti plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól.

Vasáros József plébániai kormányzót szeptember 1-jei hatállyal felmenti a márkói plébánia ellátása alól.

Dr. Csernai Balázst szeptember 1-jei hatállyal felmenti a tapolcai plébánián betöltött kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezi a Boldog Gizella Szeminárium segédprefektusává és egyetemi lelkésszé.

Stadler László Dezső plébánost szeptember 1-jei hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti az egyetemi lelkészi megbízatása alól.

Tóth Gábor Norbert káplánt augusztus 1-jei hatállyal felmenti a várpalotai plébánián betöltött kápláni tisztség alól, és hozzájárul, hogy a piarista rend (Ordo Scholarum Piarum) közösségébe távozzon.

Dr. Kulcsár Dávid papnövendéket szeptember 1-jei hatállyal a Keszthely II. (Kis Szent Teréz) Plébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

Szántó Attila János állandó diakónust augusztus 1-jei hatállyal felmenti a berhidai, ősi és tési plébániákon betöltött diakónusi megbízatása alól, és megbízza a nemesvámosi plébánia és a hozzá tartozó települések lelkipásztori kisegítői munkájának ellátásával.

 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink – olvasta már?
a-pajzs-megerosit-es-felvertez-szabo-ferenc-sj-kapta-iden-parma-fidei-hit-pajzsa-dijat
A pajzs megerősít és felvértez – Szabó Ferenc SJ kapta idén a Parma fidei – Hit pajzsa díjat

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Parma fidei – Hit pajzsa díjat idén Szabó Ferenc SJ kapta. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett díjátadót február 23-án tartották Budapesten, a jezsuiták Párbeszéd Háza dísztermében. Az eseményen Erdő Péter bíboros is részt vett.

20:08
vasarnap-orszagos-gyujtes-lesz-katolikus-iskolak-javara-94565
Vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 24-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik az Egyház oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

2019. február 22. péntek