„Nem hagy nyugodni az én Krisztusom” – A Katolikus Szeretetszolgálat szentkúti zarándoklata

2018. június 8. péntek, 18:33

A Katolikus Szeretetszolgálat idősotthonainak dolgozói és lakói évről évre közösen vesznek részt Mátraverebély-Szentkúton a Jézus Szíve-zarándoklaton. Az idei zarándoklatot június 8-án, pénteken tartották. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Ha egy hívő, de bizonyos szempontból mégiscsak földi dimenziókban gondolkodó katolikus lélek elképzeli a mennyországot, az valószínűleg nagyon hasonlíthat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen tartott Jézus Szíve-zarándoklathoz. A magas, élénk zöldbe öltözött, dús lombú fák között az oltár, háttérben az evangéliumi eseményeket ábrázoló, boltíves mozaikok, kétoldalt a bizánci stílusban épült hagymakupola, csúcsán a kereszttel... Csodálatos környezet, ahol csodálatos Mária-énekekben és Jézust dicsőítő dallamokban gyönyörködhetünk a zarándoklat alkalmával.

Köszöntőjében Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a 84. zsoltárt idézte: „Boldog az az ember, akinek ereje benne gyökerezik, és akinek szíve zarándokútra készül.” A főigazgató asszony kifejtette, a gyalogos zarándok a cél felé közeledve lassan-lassan hangolódik a céljára, az út fáradalmai felkészítik erre. A szent hely és a környező dombok szépsége megkönnyítik az imát, az Istenhez fordulást.

Mai rohanó világunkban erre egyre ritkábban, nehezebben tudunk időt szakítani. Ráadásul a szeretetszolgálat lakói többségének nehéz már a közlekedés. És mégis, igaz, hogy busszal, autóval, kerekesszékkel, de itt vannak – fogalmazott Radnainé, kifejezve örömét, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat dolgozói és ellátottjai – összesen 260 fő – a mai napon, Jézus Szíve ünnepén, együtt imádkozhatnak és adhatnak hálát mindazért a jóért, kegyelemért, amit a nehézségek mellett Istentől kapnak.

A szeretetszolgálat vezetője emlékeztetett rá: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma; magát az istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Radnainé Egervári Ágnes azt kívánta, hogy legyen ez a nap „mindannyiunknak lelki feltöltődés, engesztelődjünk ki az Úristennel, egymással, önmagunkkal”.

Az ünnepi szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be a nemzeti kegyhely ferences szerzetes papjainak koncelebrálásával. Szentbeszédét János evangéliumának két részére – Jézus a kereszten egymásra bízza anyját és Jánost; az egyik katona lándzsájával megnyitja Jézus oldalát (19,25–27; 31–34) – építette a főpásztor. Kifejtette, a nagypénteki tragédia ezen jelenete bemutatja az események gyors lezajlását, de ezen túl az Úrjézus mindenkire kiterjedő szeretetét, figyelmét. Ebben a történetben minden szereplőnek, mozzanatnak fontos mondanivalója van, ahogyan Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájában is minden gesztus, testtartás, szín, az arcok, a formák és az árnyalatok is üzenetértékűek, megszólítják azt, aki a jelenetet szemléli, így még a kívülálló is az esemény részesének érezheti magát abban, amivel szembesül.

Böcskei püspök leszögezte: Jézus utolsó rendelkezésének megörökítése nemcsak tudósítás, nem is a gyermeki gesztus bemutatása a fájdalmas édesanya felé, hanem küldetése lényegének az érzékeltetése, ami nem más, mint Isten szeretetmegnyilvánulása, vagyis az, hogy soha nem hagyja magára az embert. Elébe siet, megkeresi, az ő nyelvén beszél, hogy feloldja azt a sok-sok félelmet, ami a kilátástalanságba próbálja taszítani az embert.

Ez a mostani zarándoklat, ezen a szép helyen, Mária közelségében, Jézus Szíve szent ünnepén is Jézus keresztjének közelébe hív bennünket, mert olyan felfedezéseknek a helye ez, ahol az ember magára talál és megerősödik – hangsúlyozta a nagyváradi püspök. – Felegyenesedik az, aki a szenvedéseknek és a szomorúságoknak terheit hordozza, de az is új erőre kap, akiben már megvan az Istennel való találkozásnak a csodálatosan szép tapasztalata és élménye. Péter apostollal elmondhatjuk mi is, hogy jó nekünk itt lenni, de úgy, hogy már tudjuk: a kereszt annak a jele, amit Isten az ő végtelen szeretetében felvállalt értünk és meg is valósított.

A főpásztor arra is kitért, hogy amikor vonatkozási pontokat keresünk az életünkben, sokszor megtéveszthet bennünket a világi, a külső, a látszat, a hírnév, pedig számunkra a legfontosabb vonatkozási pont, ahol életünk forrásait megtaláljuk, és erőt meríthetünk belőle, az ott található, ahol az Ég és a Föld érintkezik egymással.

Jézus keresztje alatt megvalósult ez a csoda egyszer s mindenkorra, mégpedig azért, hogy az életünkben is megvalósuljon ez a találkozás – mutatott rá a szónok. – Az Ég találkozzon a Földdel, bennünk és általunk is. Az említett kereszt alatti jelenet a világ megszentelődésének, küldetésünknek a kezdete lehet.

A püspök emlékeztetett, amikor a katona lándzsájával átszúrja Jézus szívét és abból vér és víz folyik ki, annak két jelentése van: a vér az áldozat, a víz pedig a megtisztulás szimbóluma. Böcskei László hozzátette, a szívből fakadó cselekedetek adnak biztonságot, értelmet az életünknek; Jézus megnyitott szíve arra figyelmeztet bennünket, hogy az ember önmagáról lemondva másokért éljen, másokat erősítsen.

A főpásztor a világ általános állapotát jellemezve a főpásztor rámutatott, háború, erőszak, a védtelenek kiszolgáltatottsága az erősek brutalitásának, szívtelenség, hazugság, képmutatás jellemzi világunkat, mégis, a keresztények küldetése az, hogy Jézus Krisztus példáját követve megmutassuk, hogy lehet másképpen is élni, a szív melegével és jóságával érvényesülni. Szívtől szívig kell az emberekhez szólnunk, ez a küldetésünk.

Homíliájának befejező részében a szónok ismét szóba hozta Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját, hogy összefoglalja Jézus Szentséges Szívének szívhez szóló üzenetét. Idézte Várhelyi Ilona irodalom- és művelődéstörténészt, aki Bibliával Munkácsy trilógiája előtt című kötetében írta: „Mit üzen Munkácsy az ő művével? Biztos azt, hogy először az embert szerette meg az Istenben, de ugyanakkor felfedezte az Istent is az emberben. Mert aki vásznain olyan részvéttel tudott ábrázolni, az a Jézus lelkébe is belevéste magát. Ezért mondhatta Munkácsy, miután megalkotta művét: nem hagy nyugodni az én Krisztusom. És ennyi elég is üzenetnek.”

A nagyváradi főpásztor hozzátette: ebben az üzenetben benne van a mi gondolatunk is, és mindaz, amit megfogadhatunk magunknak Jézus Szent Szíve tiszteletére. „Nem hagy nyugodni az én Krisztusom, hogy általam és rajtam keresztül Isten szeretetcselekedete mutatkozzon meg a világban” – fejezte be homíliáját Böcskei püspök.

A szentmisét követően a zarándokokat ebéddel vendégelték meg a ferencesek. A zarándoklat litániával, a kegytárgyak megáldásával és a zarándokok elbúcsúztatásával ért véget.

* * *

Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat igazgatónője kérdésünkre válaszolva kifejtette, a zarándoklat azt jelenti, hogy elmegyünk valahová imádkozni. Ilyenkor találkoznak egymással az ország különböző részein található idősotthonok lakói és dolgozói. Ez fontos a közösség szempontjából, jó alkalom a megpihenésre, a lelki töltekezésre. Az idősek már a készület idejében vannak, minél idősebb az ember, annál fontosabb számára a spiritualitás. Az élet végiggondolása, lelki felkészülés a földi léttől való búcsúzásra.

A zarándoklatot úgy szervezzük meg, hogy a mozgáskorlátozottak, a kerekesszékbe kényszerültek is részt tudjanak azon venni. A szeretetotthonok dolgozói is igénylik a Jézus Szíve-zarándoklaton való részvételt, amikor találkozhatnak egymással, megoszthatják tapasztalataikat. A munkahelyeken ma divatosak az úgynevezett tréningek, csapatépítések, a szeretetszolgálat ennek hagyományos változatát követi a zarándoklatokkal, melyeken elsődleges az imádkozás. Az idei zarándoklaton is közel háromszázan vesznek részt – tette hozzá a Katolikus Szeretetszolgálat vezetője.

Külön köszöntötték a zarándoklat legidősebb résztvevőjét, a százéves Vilma nénit. A szellemileg teljesen friss és a korához képest fizikailag is jó állapotban lévő néni elmondta, régóta özvegyként él, a férje és ő is pedagógusok voltak. Két gyermekük volt, de a fia néhány évvel ezelőtt meghalt. Hét unokája van. Az évenkénti szentkúti zarándoklatok rendkívül fontosak számára, különösen, hogy a családjában az utóbbi időben felütötte a fejét az ellenségeskedés, anyagi ügyek miatt. A zarándoklatokon és persze a hétköznapokon is kéri az Urat és Mária közbenjárását is, hogy térjen vissza körükbe a békesség, és ő se haragudjon senkire. Vilma néni elmesélte azt is, hogy a lányának három saját gyermeke van, de a férjével örökbe fogadtak még másik három gyermeket. Egyikük római katolikus pap lett.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
pro-cultura-hungarica-dijat-kapott-bojte-csaba
Pro Cultura Hungarica díjat kapott Böjte Csaba

A magyar kultúra ápolását, a közösségépítést és a nemzeti identitás megőrzését elismerő díjakat, köztük Böjte Csabának Pro Cultura Hungarica díjat adtak át a magyar kultúra napján, január 22-én a budapesti Hagyományok Házában.

09:51
zenari-biboros-budapesten-keresztenyek-irgalmas-szamaritanusok-sziriai-foldi-pokolban
Zenari bíboros Budapesten: A keresztények irgalmas szamaritánusok a szíriai földi pokolban

Mario Zenari bíboros, szíriai apostoli nuncius január 21-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében beszélt a szíriai nép, különösen a gyermekek szenvedéseiről. Bemutatták a magyar kormány által támogatott kórházi programot is, amely a szegények kezelését teszi lehetővé.

2019. január 22. kedd
Seregély István: Útravaló – 2019. január 23.

Seregély István: Útravaló – 2019. január 23.

Seregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve napról napra minden reggel közreadjuk a 2019. januári számba Útravaló címmel írt... »

Korábbiak »

Mai evangélium – 2019. január 23.

Mai evangélium – 2019. január 23.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Mk 3,1–6

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle