Az én szerzetesem: Bánk testvér

2014. december 12. péntek 20:20

A megszentelt élet évében meghirdettük „Az én szerzetesem” kampányunkat. Azt kérjük olvasóinktól, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük – vagy más megszentelt életet élő ismerősük –, mit jelent ő számukra. Rengei Miklósné a ferences Kovács Bánk gyémántmisés atyát mutatja be.

 


Kovács Bánk OFM atya a budapesti Belvárosi Ferences Templom hitszónoka. Hívei, tanítványai megköszönjük Urunknak a jó pásztort, akinek szavát ismerik juhai, és követik őt.

Megköszönjük, hogy adott Bánk atyának édes szülőket, akik hitben, becsületben, tudásban, szeretetben nevelték gyermeküket, elindítva gyermeküket az Úr Jézus szolgálata felé. Gondolatban végigkísérjük azon a hosszú úton, amit bejárt a noviciátustól az örökfogadalomig, a pappá szentelésen keresztül, a szétszóratáson át, a rendek újjáéledéséig. Átéljük a különböző állomáshelyeken végzett rengeteg Istennek szentelt munkát, templom- és orgonaépítést, hitoktatást, a cserkészmozgalom felélesztését, a fiatalság nevelését, közösségépítést, a zalaegerszegi ferences rendház, később az egész Mariana (Mariánus) rendtartomány vezetését, majd a rendtartomány megszűnését követő munkálkodását az új, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány létrejöttében.

Papi hivatásának felemelő, nagy pillanataiban: ezüst-, arany-, gyémántmiséjén, lelkigyakorlatain, fogadalomtételén az új rendtartomány megalakulásakor.

Együtt örülünk sikeres irodalmi munkásságának, tagjai vagyunk népszerű dogmatika- és szentírásmagyarázó csoportjának. Büszkén és lelkesen fogadtuk és olvassuk könyveit, honlapját (www.kovacsbank-ofm.com), keressük a Facebookon a jelenlétét, amivel mindenkinek meglepetést okozott: új módon szólítja meg híveit, mert ezúton is szeretné minél közelebb terelni bárányait a tiszta forráshoz.


Minden áldott nap bemutatja a legszentebb áldozatot Urunk nagyobb dicsőségére, ellátja a gyóntatószolgálat nem könnyű feladatát, hozzásegítve bennünket a lelki megtisztulásához; tanít, oktat, töretlen hittel, erővel, rendületlenül. Szolgálja Urát, Jézust, édesanyját, Szűz Máriát, a magyarok nagyasszonyát, a népét, akinek egész életében elkötelezett híve.

Példakép számunkra az örökké mosolygó, kiegyensúlyozott, szép beszédű Bánk atya.

Igaz magyarsága, máriás lelkülete arra tanít bennünket, hogy nem hangos szóval, nem erőszakos módon, hanem a mi Urunk édesanyja, a magyarok nagyasszonya segítségével jutunk előbbre életünkben. Rendíthetetlenül szolgálja Jézus Krisztust, szóval, tettel, cselekedettel. Prédikációi, könyvei mind hirdetik: az Atyához, Jézuson keresztül, Szűz Mária segítségével.

Bánk atya pap mindörökre, Melkizedek rendje szerint. Kérjük az Úr Istent, adjon erőt, egészséget számára, hogy mint gyémántmisés pap szolgálatát még sokáig teljesíthesse a mi Urunk dicsőségére.

Megállunk egy kis időre: fejet hajtunk, megköszönjük mindazt a jót, amit tőle kaptunk, kérve a mi Urunkat, adjon erőt Bánk atyának, hogy szolgálatát méltóképpen tudja folytatni Jézus Krisztus nagyobb dicsőségére.

Mellette állva ránk is sugárzik abból a kiegyensúlyozott, szeretetreméltó egyéniségéből, amely a Jó Isten ajándéka kedves szolgájának, aki egész életét Urának szentelve megtapasztalta azt a belső lelki boldogságot, amire kezdettől fogva meghívta őt Ura, Istene.

Rengei Miklósné

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
bagnasco-biboros-genovai-aldozatok-temetesen-kapcsolataink-lehetnek-hid-hogy-atlepjuk-az-urt
Bagnasco bíboros a genovai áldozatok temetésén: Kapcsolataink lehetnek a híd, hogy átlépjük az űrt

Augusztus 18-án, szombaton, az olaszországi nemzeti gyász napján temették el Genovában a Morandi-híd összeomlásakor életét vesztett 19 embert. Húsz család az állami temetés helyett családi körben vett búcsút szeretteitől. A gyászszertartást Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek vezette.

18:34
atlenyegules-cimmel-nyilik-kiallitas-az-eucharisztiarol-pesti-vigadoban
„Átlényegülés” címmel nyílik kiállítás az Eucharisztiáról a Pesti Vigadóban

„Átlényegülés – Az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén” címmel nyílik kiállítás a Pesti Vigadó épületében augusztus 27-én. A tárlat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészítő rendezvényeinek sorába illeszkedik.

17:41