Az ökumenikus imahét lezárása egyházmegyéinkben

2016. január 25. hétfő 15:27

A keresztények egységéért meghirdetett imahetet idén január 17. és 24. között tartották meg országszerte. Az ökumenikus imahét záró istentiszteleteire január 24-én, vasárnap került sor.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és Hajdúdorogi Metropólia

Az ökumenikus imahét utolsó napja január 24-én 17 órakor ökumenikus istentisztelettel zárult a debreceni református nagytemplomban.

Az ökumenikus istentiszteletet apostoli köszöntéssel Fekete Károly református püspök nyitotta meg. A bevonuláskor a Szentírást követve égő gyertyát és egy tál sót hoztak be a püspökök, és letették az Úr asztalára. A keresztény embert küldetésére emlékeztető jelek ezek – mondta Fekete Károly. A hegyi beszédben Jézus Krisztus mondta: „Ti vagytok a föld sója” és „Ti vagytok a világ világossága”. Közös jellegzetessége a sónak és a világosságnak is, hogy nem önmagukért vannak, hanem az a rendeltetésük, hogy hatást fejtsenek ki. El kell hinnünk – hívta fel a figyelmet, – hogy a kevésnek is lehet óriási hatása, és az egyeseknek is lehet páratlan kisugárzásuk. Legyetek azok, ami Isten rendelése szerint lehettek! – buzdított.

Bereczki Lajos baptista rektorhelyettes Szent Lukács evangéliumának felolvasásával folytatta. Az előimát Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita mondta el.

Az igehirdetést Fabiny Tamás evangélikus püspök végezte. Közös hálaadásra hívott, és arra, hogy a hívek együtt könyörögjenek az egyház látható egységének, mielőbbi teljes egységének megvalósulásáért. Pál apostol azt mondja: „A hit vallásból van, ezért kell az igét hirdetni, ezért kell továbbadni az örömhírt, amelyet ránk bízott.” A püspök hangsúlyozta, hogy ne az emberi cselekedetekről beszéljünk, hanem az Úr nagy tetteit hirdessük. Hiszen Isten küzd értünk, az Úr a legfőbb vezérünk. Nem Keletre vagy Nyugatra kell néznünk, hanem fölfelé. Ne lehorgasztott fejű keresztények legyünk, hanem nézzünk fel, a fölfelé nyitást képviseljük, mert nyitott az ég. Megnyílik az ég, és az Isten kegyelme Jézus Krisztusban elérkezik hozzánk, mi pedig ezt az örömhírt adjuk tovább, s ezáltal Isten hírvivőivé válunk, Jézus Krisztusnak, aki elérkezett közénk.

Az evangélikus püspök Ferenc pápa Rómában elmondott pénteki homíliájából idézett. A pápa a püspököket arra intette, hogy két fontos feladatkört teljesítsenek. Az első, hogy Jézussal legyenek egyek az imában, mert a püspök első számú feladata nem a lelkipásztori program kidolgozása, hanem hogy imádkozzon. A második, hogy a püspök prédikáljon, hirdesse az üdvösséget, amit Jézus Urunk hozott el nekünk. Nem könnyű ez a két feladat – mondta, de éppen ez teszi erőssé az egyház oszlopait. Ha ezek az oszlopok meggyengülnek, mert a püspök nem vagy csak keveset imádkozik, más gondokkal törődik, akkor az egyház meggyengül és szenved. Isten népe szenved, mert gyengék a tartóoszlopok. A püspökökért imádkozni testvéri kötelesség. „Ezért arra kérlek ma titeket – fordult a hívekhez Fabiny Tamás –, hogy imádkozzatok értünk, püspökökért, mert mi is bűnösök vagyunk. Nekünk is megvannak a gyengeségeink, mi is ki vagyunk téve a veszélynek, hogy ne imádkozzunk, vagy hogy olyasmit tegyünk, ami nem az evangélium hirdetése. Isten népe, imádkozzatok a püspökökért!”

Igehirdetése végén az evangélikus püspök arra kérte a jelenlévőket, hogy higgyenek, bízzanak együtt az ima erejében, mert mi is tanítványok vagyunk. Imádkozzunk az egyház látható egységének megvalósulásáért! – buzdított.

Az apostoli hitvallást Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész, a záró imádságot Palánki Ferenc római katolikus püspök vezette.

Végül Vad Zsigmond református esperes megköszönte az egész heti szolgálatokat. Megismételte, hogy közös döntés alapján az idei ökumenikus istentiszteletek gyűjtéseit a Debrecenben működő (református és görögkatolikus) roma szakkollégium támogatására fogják fölhasználni. Ezt a görögkatolikus egyház is hálásan fogadta. Zárásként a négy püspök közösen mondta el az ároni áldás szövegét.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

A székesfehérvári ökumenikus imanyolcad záró alkalmára január 24-én a Széchenyi utcai református templomban gyűltek össze a keresztény felekezetek hívei, hogy lelkipásztoraikkal, egyházi vezetőikkel és a gyülekezeti szolgálókkal együtt imádkozzanak az egységért. Az utolsó imaalkalmon Spányi Antal megyéspüspök tartott igehirdetést.

Somogyi László elnök-lelkész köszöntötte a testvérfelekezetek híveit, akik a hét során hűségesen és nagy számban részt vettek a közös istentiszteleteken, egymás teljes elfogadásában egységet alkotva. „Isten népének az Úr nagy tetteit együtt kell hirdetnie, mert ez a világ megmentésének záloga” – mondta a lelkész.

A felekezetek képviselőinek hálaadó és kiengesztelődési imái után az ószövetségi és újszövetségi igeszakaszok arról szóltak, hogy alkalmassá kell válnunk Isten igéjének, az evangélium üzenetének elmondására. Az ige hirdetése közösséget teremt. A lettországi keresztények ezt a közösséget, az egységért égő szíveket jelölték meg az est témájául. Ehhez kapcsolódott Túrmezei Erzsébet A harmadik című verse, amelyet Szabóné Miklós Eszter gyülekezeti tag mondott el.

Spányi Antal igehirdetésében hangsúlyozta: felemelő volt ez a hét, melynek során a felekezetek tagjai bebizonyították, mélyen elkötelezettek a történelmi keresztény egyházak egységtörekvése mellett. „Mi, Krisztus követői, tisztelettel adóztunk egymás iránt, megvalósult az egység köztünk. Itt, Szent István városában és szerte a világon, mindenütt megteltek a keresztény templomok. A felekezetek félretették mindazt, ami szétválaszt egymástól, és megélték az egységet, ami már az övék. Tudtak együtt imádkozni, testvérként kezet fogni és a krisztusi szeretetet sugározni egymás felé.”

A főpásztor beszélt az élő és eleven hitről, amely többet akar tenni az egységért. Amelynek fontos az az ország, amit Jézus Krisztus elhozott, amit meghirdetett, amelyben az emberek egymás testvérei lehetnek. „Amikor Jézus élete végéhez közeledett, »lelki végrendeletében« ránk hagyta, hogy egységben és szeretetben kell élnünk. Ezt az életfelfogást, ezt a szemléletet viszi tovább az ökumené, amikor nem a magunk elgondolása alapján, hanem Krisztus missziós parancsa alapján hirdetjük együtt az evangéliumot!” – emelte ki a püspök.

Igehirdetése végén Spányi Antal az evangelizáció sürgősségére hívta fel a figyelmet, korunk aggasztó jelenségeit tekintve. Hangsúlyozta, hogy együtt kell beszélnünk az Úr nagy tetteiről egy olyan világban, ahol a keresztény értékeket nem becsülik. Látnunk kell a veszélyt, hisz Európában már vannak országok, ahol leveszik a kereszteket a közintézményekről, azt a jelet, amely hirdeti, hogy Isten megszabadított minket a bűn terhétől. Alapvető emberi értékek helyett valami egészen mást akarnak ránk erőszakolni, amitől elveszítjük az igaz Istenben gyökerező életünket. „A világ egyes tájain meghalnak keresztények Isten igazságáért, és szomorúan látjuk, hogy az üldözöttek száma egy év alatt megduplázódott. Keresztény testvéreink odaadták életüket, mert a Krisztussal való találkozás után lángolt a szívük az Isten iránti szeretettől. Mi sem lehetünk tétlenek. Minket is arra hív az Úr, hogy hirdessük együtt: Krisztus él! Tegyünk tanúságot békéjéről, szeretetéről családunkban és minden emberi kapcsolatunkban. Egy a Megváltónk! Ez a hit vezessen bennünket egységben missziós utunkon!” – buzdított a főpásztor.

Az igehirdetés után a református gyülekezet énekkara Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című, Tóka Szabolcs fehérvári orgonaművész által megzenésített versét énekelte el.

Az istentisztelet végén a felekezetek képviselői a megbékélésért és a misszió megvalósulásáért imádkoztak a családokban, a gyülekezetekben, a társadalomban, a népek és nemzetek között. A 2016-os fehérvári ökumenikus imahét Spányi Antal megyéspüspök áldásával zárult.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Pécsen a székesegyházban zárták az idei ökumenikus imahetet január 24-én.

A nemzetközi imahét alatt minden este más templomban és imaházban más-más lelkipásztornak jutott az igehirdetés feladata a városban. Az utolsó napon Strijk András ortodox diakónus arról tanított, hogyan juthatunk el a megbocsátásra és a belső békére az alázat által.

 

A diakónus hangsúlyozta: nem elég, ha csak az imahéten vagyunk nyitottak egymásra. Minden egyes keresztény ember személyes áldozatvállalása nélkül nem lehet egységet teremteni. Ezért fontos az, hogy ne csak egy hétig legyünk egyek egy évben, hanem hordozzuk egymást és egymás közösségeit imádságban, és inkább beszéljünk az Úristennek az embertársainkról, mint az embertársainknak az Úristenről fölösleges szavakkal.

Pécsi sajátság, hogy az ökumenikus imahéten minden évben egy civil szervezet javára szerveznek jótékonysági adományozást. Idén a nagybeteg gyerekekért dolgozó Szemem Fénye Alapítványt választották.

Tatár Dóra, a Szemem Fénye Alapítvány média csoportvezetője elmondta, nagy örömet jelent számukra, hogy létrejöhetett ez az összefogás és nagyon hálásak a segítségért.


Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Loósz Róbert/Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
-afrikaban-van-ido-istenre-charles-palmer-buckle-accrai-ersek-latogatasa-egerben
„Afrikában van idő Istenre” – Charles Palmer-Buckle accrai érsek látogatása Egerben

Charles Palmer-Buckle, a ghánai Accra érseke Erdő Péter bíboros meghívására érkezett Magyarországra. Az afrikai főpásztort április 19-én Ternyák Csaba érsek látta vendégül Egerben, akivel együtt szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt.

10:20
malawi
Bizalomra hangoltan élnek – A Szent Egyed közösség Dream-programja Malawiban

Idén januárban fotóriporterünk, Merényi Zita a Szent Egyed közösség tagjaként három hetet töltött Malawiban Körtvélyessy Mónika doktornővel, aki gyógyítani és oktatni ment ki.

2018. április 19. csütörtök