Elhunyt Konrád István diakónus

2016. február 22. hétfő 13:30

Január 27-én, életének 64., szolgálatának 20. esztendejében elhunyt Konrád István, a Váci Egyházmegye diakónusa, a Ferences Világi Rend tagja. Január 30-i gyászszertartását Varga Lajos váci segédpüspök vezette Szécsényben.

Varga Lajos segédpüspök búcsúztató beszéde, amit az alábbiakban közlünk, a Krisztushordozó című karancsvölgyi egyházközségi folyóiratban jelent  meg,


Gyászoló Testvérek!

Tűz Tamás neve kevéssé ismert, bár a 20. század második felének jelentős költői közé tartozott. Pap volt, aki emigrációba kényszerült. Az elmúlással kapcsolatos gondolatait az alábbi versben fejezte ki.

Sötétedő

Sötétedő magányom erdejében
zene amit már alig hall a fül
illat ha már a dallamot sem értem
te vagy a zengő nyár te egyedül
ha minden földek fénye elcsigázott
arcod színére még emlékezem
irdatlanul gonosz esőkben ázom
lehull öledbe alkotó kezem
onnan már csak végtelenbe szállok
nem lesznek ott se alkonyok se árnyak
arany szemedbe szenderül szemem

Az emberi élet folyamata a világ felé való megnyílással kezdődik. Lassan kitárul előtte a világ. Egyre többet képes felfogni abból, ami körülveszi őt. Ám elérkezik az idő, amikor pontosan egy ellenkező folyamatnak vagyunk a tanúi, mert a körülöttünk lévő világ egyre jobban elveszti számunkra a jelentőségét. A halál előtti állapotban az emberi érzékszervek felmondják a szolgálatot: a szem nem lát többé, a fül nem hall, a száj elnémul. A halálra készülő ember befelé fordulóvá válik, ezért lassan elveszti a kapcsolatát saját környezetével. Fizikailag még itt van ebben a világban, valójában azonban már a másik világ lakója.

Eljöttünk, hogy István diakónus testvérünket Isten jóságába és szeretetébe ajánljuk. Életét meghatározta az Istenbe vetett hit és a szolgálat. Hite segítette őt abban, hogy keresztény módon gondolkodjon, így alapítson családot, és így nevelje gyermekeit. Stabil, szilárd közösséget tudott maga körül létrehozni. Ezzel biztonságot adott mások számára is.

Az Anyaszentegyházhoz való tartozását elmélyítette azzal, hogy diakónusi szolgálatot vállalt. Ezzel az egyházi rend szentségének birtokosa lett. Ezt azonban mindig a szolgálatra használta, nem pedig méltóságot látott benne.

Szolgálata különösképpen is megnyilvánult a betegek irányában. Lelkigondozója volt a ludányhalászi otthonnak. Ezzel nemcsak a betegeket segítette, hanem azt a személyzetet is, akik a betegeket ellátták.

Tagja volt a Ferences Világi Rendnek. Szent Ferenc az Úr Jézussal való teljes hasonlóságát akkor nyerte el, amikor megkapta Jézus sebhelyeit, stigmáit. István diakónus testvérünk az utóbbi években testi gyengesége miatt sokat szenvedett. Ezáltal ő is hasonlóvá vált Jézushoz. Most pedig búcsút veszünk tőle az ő nagy családjának nevében. Ez jelenti a közvetlen környezetét: feleségét, fiait és rokonait. Jelenti azonban az ő nagyobb családját is: Pásztó, Jobbágyi, Ecseg, Csécse és Karancsság hívő népét, valamint a ludányi otthon gondozóit és gondozottjait. Isten adjon neki örök nyugodalmat, mi pedig őrizzük őt jó emlékezetünkben, és az imádság szálain keresztül továbbra is tartsuk vele a kapcsolatot!

Az einsiedelni keresztút 14. állomásának imádságában olvassuk: „Ez a legtitokzatosabb működés órája… A halottat a sírba fektetik, mint a vetőmagot szokták a szántóföldbe. Csakhamar azonban szétfeszíti a sírkövet és a sírt, s feltámad erőteljes isteni életre, mint ahogy a kalász kisarjad a barázdából a napfény felé. Így lesz minden áldozatból az élet vetése, a csendesen viselt szenvedésből pedig szeretet fakad. A megpróbáltatás keresztútja után, Őáltala mi is így fogunk feltámadni az örök világosságra és az örök életre!”

dr. Varga Lajos
váci segédpüspök

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
a-romak-integraciojarol-es-az-egyhazak-szereperol-rendeztek-konferenciat-budapesten
A romák integrációjáról és az egyházak szerepéről rendeztek konferenciát Budapesten

„A romák magyarországi integrációja – Az egyházak szerepe” címmel rendeztek konferenciát a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen február 20-án. Az eseményen részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita és Székely János szombathelyi megyéspüspök.

2018. február 21. szerda
ferenc-papa-imadkozom-azokert-akik-eretneknek-belyegeznek
Ferenc pápa: Imádkozom azokért, akik eretneknek bélyegeznek

Ferenc pápa január 15-én közel egy hetes apostoli útra érkezett Chilébe és Peruba. A Szentatya a két országban zárt körű találkozón vett részt a jezsuita szerzetesekkel. Az alábbiakban a beszélgetések leírt változatát tesszük közzé, mely a La Civiltà Cattolica jezsuita folyóiratban jelent meg.

2018. február 21. szerda