Ferenc pápa: A Szentlélek élő és éltető módon jelen van abban, aki befogadja őt!

2016. január 10. vasárnap 15:02

Január 10-én a szokásos déli Úrangyala elimádkozásakor a Szentatya arra buzdította a híveket, hogy ünnepeljék meg saját megkeresztelésük napját is, és a Szentlélek erejével olyan társadalmat építsenek, amelyben mindenki testvér. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim!

A vízkereszt utáni mai vasárnapon Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük, és hálásan gondolunk saját keresztségünkre. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan ma délelőtt megkereszteltem huszonhat gyermeket: imádkozzunk értük!

Az evangéliumban a Jordán folyó vizében álló Jézust látjuk, aki egy csodálatos isteni kinyilatkoztatás részese. Szent Lukács így ír: „Miközben [Jézus] imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: »Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem«” (Lk 3,21–22). Ily módon az Atya felszenteli és bemutatja Jézust mint megmentő és üdvözítő messiást.

Ebben az eseményben – melyről mind a négy evangélium megemlékezik – végbemegy az átmenet Keresztelő János keresztségéből, melynek alapja a víz jelképe, Jézusnak a „Szentlélekben és tűzben” megvalósuló keresztségébe (Lk 3,16). A keresztény keresztelésben ugyanis a Szentlélek a főszereplő: ő az, aki elégeti és megsemmisíti az eredendő bűnt, visszaadva a megkereszteltnek az isteni kegyelem szépségét; ő az, aki megszabadít a sötétség hatalmából, vagyis a bűnből, és áthelyez minket a világosság, vagyis a szeretet, az igazság és a béke országába; ez tehát a világosság országa.

Gondoljuk csak meg, micsoda méltóságra emel minket a keresztség! János apostol ezt kiáltja: „Mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és valóban azok is vagyunk!” (1Jn 3,1). Ez a csodálatos dolog, hogy tudniillik Isten gyermekei vagyunk, azzal a felelősséggel jár, hogy kövessük Jézust, az engedelmes szolgát, és kialakítsuk magunkban az ő vonásait: a szelídséget, az alázatot, a gyengédséget. Ez viszont nem könnyű, különösképpen, ha körülöttünk oly nagy az intolerancia, a gőg és a keményszívűség. De a Szentlélektől kapott erővel igenis lehetséges!

A Szentlélek, akit első alkalommal keresztelésünk napján kaptunk meg, megnyitja szívünket az igazságra, a teljes igazságra. A Szentlélek a testvéreink iránti szeretet és szolidaritás nehéz, mégis örömteli útjára irányítja életünket. A Szentlélek megadja nekünk az isteni megbocsátás gyengédségét, és eláraszt bennünket az Atya irgalmának legyőzhetetlen erejével. Ne feledkezzünk el arról, hogy a Szentlélek élő és éltető módon jelen van abban, aki befogadja őt, imádkozik bennünk és eltölt minket lelki örömmel.

Ma, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén gondoljunk keresztelésünk napjára. Valamennyiünket megkereszteltek, adjunk hálát ezért az ajándékért. Felteszek nektek egy kérdést: ki emlékszik közületek keresztelésének dátumára? Biztosan nem tudja mindenki. Ezért kérlek titeket, nézzetek utána, kérdezzétek meg például szüleiteket, nagyszüleiteket, keresztszüleiteket, vagy menjetek be a plébániára. Nagyon fontos, hogy ismerjétek, hiszen ezt a dátumot meg kell ünnepelni: annak a napja, amikor Isten gyermekeiként újjászülettünk. Ezért házi feladat erre a hétre: utána kell néznem keresztelésem dátumának. Annak a napnak a megünneplése azt jelenti, hogy megújítjuk Jézushoz tartozásunkat, újból elkötelezzük magunkat, hogy keresztényként, az egyháznak és annak az új emberiségnek tagjaiként élünk, amelyben mindenki testvér.

Segítsen minket Szűz Mária, Fiának, Jézusnak első tanítványa, hogy örömmel és apostoli buzgósággal éljük meg megkereszteltségünket, nap mint nap befogadván a Szentlélek ajándékát, aki Isten gyermekeivé tesz minket.

A Szentatya szavai az Angelus után:

Kedves testvéreim!

Köszöntelek mindnyájatokat, római hívek, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok!

Külön köszöntöm a Talavera La Real-i Diego Sánchez Gimnázium diákjait Spanyolországból, a martinengói Alpini kórusát és családtagjaikat, a lodi Szent Bernát-plébánia fiataljait.

Miként mondtam, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén a hagyományt követve sok gyermeket megkereszteltem. Most pedig különleges áldást szeretnék adni mindazokra a gyermekekre, akiket nemrég kereszteltek meg, de azokra a fiatalokra és felnőttekre is, akik nemrég kapták meg a keresztény beavatás szentségeit, vagy akik erre készülnek. Krisztus kegyelme kísérje őket szüntelenül!

Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak! Ne felejtsétek el a házi feladatot: utána kell néznem keresztelésem dátumának. Kérlek, arról se feledkezzetek el, hogy imádkozzatok értem. Finom ebédet kívánok. A viszontlátásra!


Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Vatikáni Sajtóközpont

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
igen-az-isten-hivasara-papszentelest-unnepeltek-pecsi-szekesegyhazban
Igen az Isten hívására – Papszentelést ünnepeltek a pécsi székesegyházban

Június 16-án délelőtt Udvardy György pécsi megyéspüspök Fekete Zoltán és Lábár Tamás diakónusokat áldozópappá; Kárász Gábort, Kovács Józsefet és Molnár Eriket pedig szerpappá, diakónussá szentelte.

19:59
krisztus-sugarzik-at-rajta-mindszenty-emlekmiset-tartottak-budapesten
Krisztus sugárzik át rajta – Mindszenty-emlékmisét tartottak Budapesten

Június 17-én, vasárnap a józsefvárosi Szent József-templomban Michels Antal plébános Mindszenty bíboros emlékére mutatott be szentmisét, cserkészek részvételével. Az ünnepi eseményen megemlékeztek a hercegprímás halálának 43. évfordulójáról, és hálát adtak Istennek a most zárult iskolai tanévért.

15:57