Ferenc pápa üzenete a vallások képviselőihez: A béke hídjait építsétek!

2018. október 16., kedd | 19:15

Október 14-én a Szentatya arra figyelmeztetett a Bolognában tartott vallásközi imatalálkozóra küldött üzenetében, hogy a vallásoknak a párbeszédet, a békét, a testvéri együttélést kell szolgálniuk, mert különben önmagukat tagadják meg.

Ferenc pápa üzenetének fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves testvéremnek, Matteo Maria Zuppi püspöknek, Bologna érsekének.

A keresztények egyházaknak és közösségeknek, valamint a nagy világvallásoknak tisztelt képviselői!

Köszöntelek benneteket a békéért tartott imatalálkozó alkalmából, melyet a Bolognai Főegyházmegye és a Sant’Egidio közösség szervezett. Ez az összejövetel a harminckét évvel ezelőtt, Assisiben tartott történelmi találkozót folytatja. Azóta a történelem színterei jelentősen, gyakran drámaian megváltoztak, de ezek a találkozók megmaradtak, az éveken mintegy vörös fonálként húzódva végig arról tanúskodnak, hogy állandóan esdekelnünk kell együtt, belefáradás nélkül, a béke ajándékáért.

Az idei évre választott cím, a „Békehidak”, egyrészt utal a Bolognát jellemző egyedülálló árkádsorokra – én pedig nagy hálával őrzöm tavalyi látogatásom emlékét –, másrészt felszólít a kapcsolatteremtésre, arra, hogy valós találkozások, egybekapcsoló kötelékek, konfliktusokat és keserűségeket legyőző folyamatok jöjjenek létre. A globalizált világban, ahol sajnos mind könnyebbnek tűnik az árokásás és a saját érdekeink mögé bújás, együtt kell elkötelezetten dolgoznunk azon, hogy összekössük egymással az egyes embereket és a népeket.

Sürgősen ki kell dolgoznunk együtt olyan közösségépítő emlékezéseket, amelyek begyógyítják a múlt sebeit, sürgősen egybe kell szőnünk a békés együttélés szálait a jövő érdekében.

Nem fogadhatjuk el beletörődéssel a háború démonát, a terrorizmus őrületét, a fegyverek megtévesztő, életpusztító erejét. Nem hagyhatjuk, hogy a közöny eluralkodjon az embereken, hogy a közöny tettestársává tegye őket a rossznak, annak a szörnyű rossznak, ami a háború, melynek kegyetlen árát főleg a legszegényebbek és leggyengébbek fizetik meg. Nem bújhatunk ki azon felelősségünk alól, amelyet az ró ránk, hogy hívők vagyunk, akik arra kaptak meghívást, a mai globális faluban még inkább, hogy mindenkinek a javát szem előtt tartsák, és ne elégedjenek meg azzal, hogy körülöttük éppen béke van. A vallások, ha nem keresik buzgón a béke útjait, akkor önmagukat tagadják meg. Nem tehetnek mást, mint hidakat építeni, Annak nevében, aki fáradhatatlanul kapcsolja össze a mennyet és a földet. Különbözőségeink nem fordíthatnak minket egymással szembe: azt, aki tényleg hívő, szíve arra biztatja, hogy mindig és mindenütt közösségépítő utakat nyisson.

Assisiben két évvel ezelőtt, a Szent Ferenc városában tartott első találkozó harmincadik évfordulóján hangsúlyoztam, hogy milyen nagy a felelősségünk nekünk, hívőknek abban, hogy egy békés világot építsünk. Annak jeleként, hogy szívesen lennék most is veletek, szeretnék idézni néhány mondatot az akkor elmondott beszédemből: „Mi, akik itt békében együtt vagyunk, hisszük és reméljük, hogy lehetséges a testvéries világ. Arra vágyunk, hogy a különböző vallásokhoz tartozó férfiak és nők fogjanak össze és teremtsenek egyetértést, különösen ott, ahol konfliktusok vannak. A mi jövőnk az, hogy együtt éljünk! Ezért az a feladatunk, hogy megszabaduljunk a bizalmatlanság, a fundamentalizmus és a gyűlölet nehéz súlyaitól. A hívők legyenek a béke kézművesei, így hívják Isten segítségét, és így dolgozzanak az emberért! Nekünk, vallási vezetőknek pedig a párbeszéd szilárd hídjainak, a béke leleményes közvetítőinek kell lennünk! Azokhoz is fordulunk, akik a népek szolgálatában a legnagyobb felelősséget viselik, a nemzetek vezetőihez, hogy fáradhatatlanul keressék és mozdítsák elő a béke útjait, tekintsenek távolabbra a részérdekeknél és a pillanatnál: ne maradjon meghallgatás nélkül Istennek a lelkiismeretünkhöz intézett szava, sem a szegények béke utáni kiáltása, sem a fiatal nemzedékek jó várakozása.”

Épp arra szeretnélek hívni benneteket, hogy merészen vonjuk be a fiatalokat, hogy növekedjenek a béke iskolájában, s hogy a béke építői és továbbadói legyenek. Ezekben a napokban a Katolikus Egyház különösen is foglalkozik a fiatalok nemzedékével. A világ, amelyben élnek, gyakran ellenségesen viszonyul a jövőjükhöz és erőszakos a gyengékkel szemben: sokan nem tapasztalták még meg, mi a béke, és sokan nem tudják, mi az emberhez méltó élet. Nekünk, hívőknek, fel kell ismernünk, mennyire sürgős meghallanunk a szívükből feltörő, béke utáni kiáltást, és együtt építeni jövőjüket. Ezért hidakat kell építenünk a nemzedékek között, melyeken kéz a kézben járunk és meghallgatjuk egymást.

A 2016-os ifjúsági világtalálkozón a Krakkóban összegyűlt fiataloknak azt mondtam: „A mai élet azt tanítja nekünk, hogy nagyon könnyű arra figyelmünk, ami megoszt minket, arra, ami elválaszt minket egymástól. El akarják hitetni velünk, hogy a bezárkózás a legjobb módja annak, hogy megvédjük magunkat attól, ami árthat nekünk. […] Legyen bátorságotok megtanítani nekünk, hogy könnyebb hidakat építeni, mint falakat húzni! Szükségünk van arra, hogy ezt megtanuljuk. […] Legyetek ti a vádlóink, ha mi a falak, az ellenségesség, a háború útját választjuk!” A béke iránti szenvedély mindenkit megfiatalít ott, ahol az számít: a szívünkben! Ma, egymással összefogva, eltérő vallású és életkorú férfiak és nők, mutassátok meg, hogy Isten segítségével lehet együtt építeni a békét! Ezen az úton kell járnunk! Köszönetet mondok és jó utat kívánok nektek, mindenki javának érdekében!

Ferenc

Vatikánváros, 2018. október 11.

 

Fordította: Tőzsér Endre

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Vezető híreink – olvasta már?
michael-blume-isten-kegyelmebol-hatalmunk-van-arra-hogy-atalakitsuk-vilagot
Michael A. Blume: „Isten kegyelméből hatalmunk van arra, hogy átalakítsuk a világot”

Magyarország apostoli nunciusát kérdeztük a húsvét misztériumáról és személyes tapasztalatairól.

2019. április 21., vasárnap
ferenc-papa-urbi-et-orbi-uzenete-husvet-vasarnapjan-az-elet-ura-ne-talaljon-minket-kozonyosnek
Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete húsvét vasárnapján: Az élet Ura ne találjon minket közönyösnek!

Április 21-én, húsvétvasárnap Urbi et Orbi üzenetében Ferenc pápa arról beszélt, hogy a feltámadt Krisztus nem hagyja magukra azokat, akiket próbatétel, fájdalom sújt. Imádkozott a Srí Lanka-i merényletek áldozataiért.

2019. április 21., vasárnap
Útravaló – 2019. április 21., húsvétvasárnap

Útravaló – 2019. április 21., húsvétvasárnap

Napról napra közreadunk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat. Húsvét második vasárnapjáig Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót: elmélkedései a római egyház ősi stációs liturgiája útján vezetnek.

Korábbiak »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle