Ferenc pápa a xenofóbia, a rasszizmus és a populizmus veszélyeire figyelmeztetett

2018. szeptember 21. péntek 15:10

Ferenc pápa szeptember 20-án fogadta a „Xenofóbia, rasszizmus és populista nacionalizmus a globális migráció összefüggésében” című nemzetközi konferencia résztvevőit.

A szeptember 18–20. között Rómában tartott nemzetközi tanácskozást az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa szervezte. A konferencián jelen voltak az ENSZ különböző intézményeinek delegáltjai, valamint az Európa Tanács, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, további keresztény felekezetek és más vallások képviselői.

A pápa előre elkészített beszédét átadva kötetlen szavakkal üdvözölte a jelenlévőket. Megírt beszéde elején rámutatott, hogy manapság ismét terjedőben van a félelem, a lenézés vagy a gyűlölet olyan emberek vagy csoportok ellen, amelyeket különbözőnek ítélnek meg etnikai, nemzetiségi vagy vallási hovatartozásuk alapján, és nem tartanak méltónak arra, hogy teljes mértékben részt vegyenek a társadalom életében. Ezek az érzések gyakran az intolerancia, a diszkrimináció vagy a kirekesztés tettleges megnyilvánulásaira ösztönöznek, amelyek súlyosan sértik az érintett személyek méltóságát és alapvető jogait. A politika világában is előfordul, hogy a félelmeket, egyes csoportok nehézségeit eszközként használják fel, és illuzórikus ígéreteket tesznek rövid távú választási érdekek miatt.

Ferenc pápa ezt követően hangsúlyozta, hogy e jelenségek láttán nem maradhatunk közömbösek. Mindenkinek a saját helyén elő kell mozdítania az emberek veleszületett méltóságát. A nevelőktől azt kéri, hogy az iskolákban, az egyetemeken és más képzési helyeken megújult elkötelezettséggel tanítsák minden ember tiszteletét fizikai vagy kulturális különbözőségében is, túllépve ezáltal az előítéleteken. A kommunikáció világában dolgozóknak kötelességük, hogy az igazság szolgálatába álljanak, és olyan információkat terjesszenek, amelyek elősegítik a találkozás és a másik iránti nyitottság kultúráját a sokszínűség kölcsönös tiszteletben tartásával.

Azok, akik az idegenek iránti bizalmatlanság légkörében gazdasági hasznot húznak ezekből az emberekből – teret adva a rabszolgaság új formáinak –, tartsanak alapos lelkiismeret-vizsgálatot annak tudatában, hogy egy nap Isten előtt kell számot adniuk döntéseikről. Ferenc pápa szerint a vallási vezetőknek is fontos küldetésük van a xenofóbia, a rasszizmus új formáinak terjedése láttán: híveik között népszerűsítsék azokat az etikai alapelveket és értékeket, amelyeket Isten vésett az ember szívébe, és amelyek a „természetes erkölcsi törvényként” ismertek. Ösztönözzenek egy olyan társadalom építésére, amely az élet szent mivoltának elvén, a személy méltóságának tiszteletben tartásán, a szereteten és a testvériségen, valamint a szolidaritáson alapul.

A pápa ezután idézi Szent Pál Galatákhoz írt levelének egy gondolatát: „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy személy vagytok Krisztus Jézusban.” Ilyen értelemben a másikat nemcsak tisztelni kell veleszületett méltóságából adódóan, hanem mindenekelőtt testvérként kell szeretni. Krisztusban a tolerancia testvéri szeretetté, gyengédséggé és szolidaritássá alakul át. Kereszténynek lenni tehát felhívás arra, hogy az árral szemben ússzunk, és hogy felismerjük, befogadjuk és szolgáljuk a kiselejtezett Krisztust testvéreinkben. Végül Ferenc pápa kifejezte reményét, hogy a konferencia elősegíti az együttműködés kezdeményezéseinek megszületését egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom építésére.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
papi-szolgalat-kommunizmus-idejen-varju-imre-atyaval-beszelgettunk-20181022155222
Papi szolgálat a kommunizmus idején – Varjú Imre atyával beszélgettünk

Varjú Imre azok között a papok között volt, akik 1956-ban a kórházakban segédkeztek, iratokat sokszorosítottak, majd a megtorlás idején börtönbe kerültek. A súlyos történelmi pillanatokban átélt tapasztalatairól kérdeztük őt. A 2014-ben készült interjúnkat olvashatják nemzeti ünnepünk alkalmából.

12:00
az-eucharisztia-az-egyhaz-eletenek-forrasa-egyhazmegyei-eucharisztikus-lelkinap-oroshazan
Az Eucharisztia az Egyház életének forrása – Egyházmegyei eucharisztikus lelkinap Orosházán

A második előkészületi évre meghirdetett mottó jegyében szerveztek egyházmegyei lelkinapot október 20-án a Békés megyei Orosházán. Az eseménynek a város Jézus Szíve-temploma adott otthont, melynek szomszédságában áll az egyetlen olyan kültéri emlékmű, melyet az 1938-as kettős szentévben állítottak.

2018. október 22. hétfő