Három katolikus pap is magyar állami kitüntetést vehetett át Csíkszeredában

2018. szeptember 20., csütörtök | 18:34

Magyarságért vállalt hivatásuk és a közösségért kifejtett tevékenységük elismeréseként hat egyházi és közéleti személyt részesített rangos állami kitüntetésben Áder János köztársasági elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A díjakat szeptember 18-án adták át a csíkszeredai főkonzulátuson.


Ferencz Imre költő, szerkesztő, újságíró a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a kortárs erdélyi és az egyetemes magyar irodalmat egyaránt gazdagító költői életműve és szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

Ferencz Imre 1948-ban született Kászonimpéren. 1972-től a Hargita, mai nevén Hargita népe napilap munkatársaként tevékenykedett 2008-as nyugdíjazásáig. Kiváló publicista, szerkesztői tevékenysége révén a lap arculatát meghatározó, azt jelentős mértékben alakító újságíró volt. Újságírói tevékenysége mellett 1976-ig tanárként is dolgozott Hargitafürdőn. 1979-ben jelentkezett első verskötetével; azóta közel húsz verses-, illetve publicisztikai kötete jelent meg. Műkedvelő szobrász; alkotásaiból több önálló kiállítás is nyílt – hangzott el laudációjában.

Orbán Szabolcs ferences szerzetes, az erdélyi ferences rendtartomány tartományfőnöke, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem adjunktusa a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta az erdélyi ferences rendtartomány újjászervezésében, valamint a csíksomlyói pünkösdszombati búcsúk megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként.

Orbán Szabolcs Csíkkozmáson született 1969-ben; a ferences rendbe 1991-ben kérte felvételét. A jelöltséget a csíksomlyói ferences kolostorban kezdte el, ferences képzését, tanulmányait Esztergomban, Szécsényben, Szegeden és Rómában végezte. A szászsebesi ferences növendékház házfőnöke, a képzést végző testvérek nevelője; a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola erkölcsteológia-tanára. 2009 óta vezeti az erdélyi rendtartományt.

Bara Ferenc pápai káplán, szentszéki tanácsos, a csíkdánfalvi római katolikus plébánia főesperes-plébánosa részére Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta a Márton Áron és Jakab Antal püspökök mellett végzett elhivatott titkári munkája; lelkipásztori és főesperesi szolgálata elismeréseként.

A gelencei születésű Bara Ferencet Márton Áron püspök szentelte pappá 1976-ban. Papi működését ugyanebben az évben kezdte el Csíkszentdomokoson; később a gyulafehérvári püspökség titkárává nevezték ki. Személyi titkárként itt ismerhette meg Márton Áron püspök nagyságát, és szolgálta őt haláláig – hangzott el laudációjában.

Márkus András, a sepsiszentgyörgyi Mária, a világ királynője egyházközség plébánosa, címzetes esperes a periférián élő erdélyi cigányság körében végzett több évtizedes, elhivatott lelkipásztori szolgálata elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Márkus András gyermek- és ifjúkorát Székelyudvarhelyen töltötte, ahol már általános iskolás diákként felfigyelt a városban lakó cigány népesség szegénységére, kivetettségére. Teológiai tanulmányai elvégzése után került Sepsiszentgyörgyre 1991-ben. 1996-ban létrehozta a Mária, a világ királynője egyházközséget, amelynek azóta is plébánosa – gondoskodva az ott élő cigányság lelkiéletéről.

Borcsa János irodalomkritikus, irodalomtörténész, az Ambrózia Kiadó alapító vezetője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a Kárpát-medencei magyar kultúra feltérképezését és népszerűsítését szolgáló publikációs tevékenysége elismeréseként.

Borcsa János 1953-ban született Kézdivásárhelyen. Az ismert irodalomkritikus 1998-ban Kézdivásárhelyen hozta létre és azóta vezeti az Ambrózia Kiadót.

Szekeres Adél pedagógus, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosludasi szervezetének társalapítója, volt elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a Maros megyei magyarság érdekében végzett elkötelezett oktató-nevelő munkájáért, aktív társadalmi tevékenységéért.

Szekeres Adél 1946-ban született Marosludason. Tanulmányai után történelem és magyar irodalom szakos tanárként, iskolaigazgatóként dolgozott Andrássytelepen. Történelmi kört alapítva a diákokkal felmérték szüleik, nagyszüleik eredetét; szokásaikat, hagyományaikat; használati tárgyakat, értékes adatokat gyűjtöttek a település lakóiról – összeállították Andrássytelep monográfiáját, és múzeumsarkot alakítottak ki. Később a marosludasi iskolában tanított, ahol szintén múzeumrészleget szervezett. Önkéntes munkával vállalta a magyar történelem oktatását; tankönyvek híján négy éven át saját könyvtárából állította össze a tananyagot.

Forrás: Romkat.ro; Barabás Hajnal/Székelyhon.ro

Fotó: Gecse Noémi/Székelyhon

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Külhoni
Vezető híreink – olvasta már?
hittel-multbol-jovobe-mindszenty-szobrot-avattak-petofiszallason
Hittel a múltból, a jövőbe – Mindszenty-szobrot avattak Petőfiszálláson

A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos Rend meghívására gyűltek össze a hercegprímás szobrának avatására, valamint a társaság alapította Mindszenty-emlékérem átadására az ünneplők Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-án. Az ünnepen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét.

2019. március 23., szombat
a-biblia-uzenete-napunk-gyumolcset-hozza-meg
Napunk gyümölcsét hozza meg

Nagyböjt 3. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 13,1–9)

2019. március 23., szombat