Brenner József volt az ausztriai Maria Roggendorf fatimai napjának főcelebránsa

2018. június 28. csütörtök, 12:14

Az alsó-ausztriai Maria Roggendorf bencés kolostorában Brenner József nagyprépost, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola spirituálisa volt a június 13-án tartott, immár 579. fatimai nap főcelebránsa – a kolostor priorja, Josef Haspel OSB meghívására.

Az évtizedek során kialakult rendnek és liturgiának megfelelően 16.30-kor és 19.30-kor kezdődtek a szertartások, fúvószenekari bevonulással.

Köszöntőjében Michael Fritz OSB subprior megemlékezett a közelmúltban boldoggá avatott Brenner Jánosról (a róla készült ismert festményt a kegykép melletti oltáron helyezték el); majd bemutatta testvérét, a főcelebráns Brenner József atyát.

Az Oltáriszentség kitétele után rózsafüzért imádkoztak a templomot mindkét alkalommal megtöltő hívek és a szentélyben helyet foglaló szerzetesek, valamint az ez alkalomra nagy számban érkezett papok.

A szentmise ezután vette kezdetét. Német nyelvű homíliájában Brenner József családjuk és Mária kapcsolatáról beszélt, különösen is az édesanya, valamint János testvére példája kapcsán. A Mária-tiszteletet édesapjuk révén tanulták meg, aki naponta rózsafüzért imádkozott.

Az áldást követően rövid körmenettel fejeződött be a zarándokliturgia.

Maria Roggendorf ősi zarándokhely, története a 13. század utolsó évtizedéig vezethető vissza. A templomnak 1450 körül adományozott, bőrre festett kegyképét – amely a Szűzanyát gyermekével ábrázolja – idővel egyre több zarándok kereste fel; s ez a göttweigi bencés apátot arra ösztönözte, hogy 1651 és 1653 között búcsújáró templomot építtessen, melyet Mária születésének emlékére szenteltek fel. 1695-ben – miután leégett és összeomlott – újraépítették a jelenlegi formájában. A búcsújárás a 18. században érte el csúcspontját: Mária-ünnepeken több mint ötezer zarándokkal, de egyúttal a végét is, mivel II. József császár 1785-ben betiltotta.

A zarándoklatok tömeges méretű újraindulása a restaurált kegykép felszentelésével 1969. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén kezdődött meg.

A híveket minden hónap 13-ára hívták, hogy az Egyház és a világ szükségében az Istenanya közbenjárását, segítségét kérjék, különösen a hitbeli megerősödésért, papi hivatásokért, az Egyház és vallás megújulásáért és a világ békéjéért. Ez a felhívás sok követőre talált bel- és külföldön.

Az ősi zarándoklat újjélesztője Hans Hermann Groer OSB, későbbi bécsi érsek és bíboros volt, még teológusprofesszorként. A bencések 1974-es letelepedését ugyancsak ő alapozta meg. 1991-ben a Göttweigi Apátságtól független priorátus, 2005-ben pedig önálló kolostor jött létre. Manapság tizenegy bencés pap él a rendházban.

1988. augusztus 6-án Szent II. János Pál pápa a templomot basilica minor rangra emelte.

Brenner József a csaknem kétórás szertartás után Josef Haspel és Michael Fritz kíséretében a ciszterci nővéreknek a zarándokhelytől nem messze lévő apátságában (Kloster Marienfeld) vacsorázott, majd az apácákkal folytatott kötetlen és jókedvű beszélgetést. Élénk érdeklődéssel sok kérdést tettek fel neki nemrég boldoggá avatott testvéréről. József atya német nyelvű könyveket és képeket ajándékozott a jelenlevőknek.

Jelenleg 19 szerzetesnővér él a modern rendházban, amelyet ugyancsak Hans Hermann Groer OSB alapított 1974-ben. Groer bíboros sírja is itt található.

A fatimai nap esti szentmiséjén régi ismerősként vett részt a heiligenkreuzi ciszterci apát, Maximilian Heim O. Cist. is kísérőivel.

Forrás és fotó: Pácz Miklós/Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Kitekintő
Vezető híreink – olvasta már?
a-pajzs-megerosit-es-felvertez-szabo-ferenc-sj-kapta-iden-parma-fidei-hit-pajzsa-dijat
A pajzs megerősít és felvértez – Szabó Ferenc SJ kapta idén a Parma fidei – Hit pajzsa díjat

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Parma fidei – Hit pajzsa díjat idén Szabó Ferenc SJ kapta. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett díjátadót február 23-án tartották Budapesten, a jezsuiták Párbeszéd Háza dísztermében. Az eseményen Erdő Péter bíboros is részt vett.

20:08
vasarnap-orszagos-gyujtes-lesz-katolikus-iskolak-javara-94565
Vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 24-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik az Egyház oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

2019. február 22. péntek