Dokumentumfilm készül Jakab Antal erdélyi püspökről

2018. június 23. szombat, 18:58

A közeljövőben elkészül az első, Jakab Antal erdélyi püspök életét és munkásságát feldolgozó dokumentumfilm. A részletekről a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, a film megvalósítását kezdeményező és koordináló Varga Gabriella újságíró és Vencser László volt teológiai tanár beszélt.

Varga Gabriella

– Jakab Antal püspök életútját könyvekben már feldolgozták, két évvel ezelőtt pedig szentbeszédeinek kétkötetes gyűjteménye is megjelent. Honnan jött a gondolat, hogy a hitvalló főpásztor történetét filmvászonra segítsék?

Varga Gabriella: Erre legalább három okot említhetünk. Egyfelől a mai kor embere a vizualitást kedveli, szívesebben fogadja az információt képi megjelenítésben, másrészt Jakab Antal püspök életéről még soha semmilyen filmfeldolgozás nem készült. Harmadsorban pedig Jakab Antal segédpüspökként és megyéspüspökként a kommunizmus idején közel két évtizeden keresztül volt az erdélyi katolikusok megbecsült főpásztora, a korszak e szeletének feldolgozása tehát történelmi–egyháztörténeti ismereteink gyarapítása szempontjából sem alábecsülendő jelentőségű. Évek óta sürgettem, hogy próbáljunk meg egy ilyen filmet létrehozni, de ez nem ment egyik pillanatról a másikra, hiszen támogatóra volt szükség, és a filmkészítés területén jártas, megbízható szakemberekre, akik szerény költségvetés mellett is hajlandók a kivitelezés nem kis munkáját elvállalni és lelkiismeretesen teljesíteni.

Vencser László

Vencser László: Csúcs Máriát és Csúcs Pétert, az MTVA csíkszeredai tudósítóit a rendszerváltozás óta ismerem, már a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház 1996. évi átadásának eseményéről ők tudósítottak, s azóta is gyakran tették ezt rendezvényeinken. Tiszta lelkű, mély hitű, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, mégis igen szerény emberek, akik minden szempontból jól ismerik a Gyulafehérvári Főegyházmegyét, és fizikai értelemben is ott élnek, dolgoznak a területén. Örömünkre felkérésünkre igent mondtak. Miután a Potápi Árpád János államtitkár nevével és jóindulatával fémjelzett, a külhoni magyarok ügyét minden erejével és lehetőségével felkaroló Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megítélte számunkra a támogatást, immár „csak” az maradt hátra, hogy az előttünk álló egy év leforgása alatt azt a teret és időt, amit Jakab Antal püspök 1909 és 1993 között bejárt, mi is bejárjuk, és a megtett útról a megfelelő végkövetkeztetést levonjuk.

– Mire helyezi majd a hangsúlyt a dokumentumfim?

Varga Gabriella: Mivel ez lesz az első dokumentumfilm Jakab Antal püspökről, végigvezet majd az életútján születésétől a haláláig, kitérve elsősorban a küzdelmeire és az elért eredményeire, valamint természetesen bemutatja azt is, hogy az utókor miként őrzi az emlékét.

Vencser László: Az életút és életmű bemutatásán túl célunk olyan példaképet állítani a szemlélő elé, aki mély hitével egyházát és népét mindenek fölött állónak tartotta, s ezért mindent meg is tett – azaz követésre érdemes számunkra, és különösen a fiatal nemzedék számára, akik közül sokak szüleit, nagyszüleit ő bérmálta. Azt szeretnénk, hogy a filmből kirajzolódjék egy olyan személyiség arcéle, aki a mai kor emberének is irányt mutat. Nagy öröm számunkra, hogy a film ügyét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is erkölcsi, a gyulafehérvári forgatások alkalmára pedig tevőleges támogatásáról biztosította.

– Mindaz, amit az imént felvázoltak, belefér egy dokumentumfilmnyi időkeretbe?

Varga Gabriella: Bele kell férnie. Nyilván több életmozzanatot csupán megemlítünk majd, de azokat a meghatározó életeseményeket, amelyek a szülőfaluhoz, a gyulafehérvári és a római tanulmányokhoz, a teológiai tanári tevékenységhez, a börtönévekhez, a püspökszenteléshez és a főpásztori szolgálathoz kötődnek, alaposabban körüljárjuk. Ötvenhárom percünk lesz arra, hogy bemutassuk ezt a viszontagságos, szenvedésekkel tele életutat és a mégis mindig hittől, akarástól, bizakodástól sugárzó emberarcot.

– Mikor készül el a film, és hol láthatjuk majd?

Vencser László: A támogatási szerződésben foglaltak szerint egy esztendő áll rendelkezésre a megvalósításhoz, vagyis Isten segedelmével 2019 késő tavaszán, kora nyarán már invitálni fogjuk a nézőket a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi díszbemutatókra. A filmet a magyar köztelevíziónak is felkínáljuk majd vetítésre, Pótápi Árpád János is kifejezetten kérte, hogy ezt megtegyük. Igény és a szükséges feltételek megléte esetén további vetítéseket is szervezünk majd a főegyházmegyében, és azon túl, ezzel párhuzamosan pedig elkezdjük előkészíteni a film későbbi, DVD-n való kiadását.

– Van-e valami, amivel a főegyházmegye papjai és hívei hozzájárulhatnak a munkához, az adatgyűjtéshez?

Varga Gabriella: Szívesen fogadunk korabeli filmfelvételeket, hogy azokból rövid részletek bekerülhessenek az összeállításba. Jakab püspök főpásztori éveiben már készültek ilyen felvételek, főként papszentelések, templommegáldások, bérmálások alkalmával. Sokat jelentene, ha a ma élő tanúk visszatekintéseibe egy-egy mozgóképet is beilleszthetnénk Jakab Antalról. Ha valakinek van ilyen felvétel a birtokában, és szívesen felajánlja a dokumentumfilm számára, nagyon hálásan megköszönjük. Az átadás–átvétel módjáról e-mail-címünkön (jakabantalkor@gmail.com) vagy közösségi oldalunkon keresztül tudunk egyeztetni.

– A Jakab Antal Keresztény Kör tevékenységének fő irányvonalát a kerek évfordulók határozzák meg, ezekhez kapcsolódóan szerkesztik könyveiket, kezdeményezik programjaikat és keresik fel különböző rendezvényekkel Erdély, valamint a nyugati diaszpóra magyar közösségeit. A dokumentumfilm ügye mellett a 2018-as évre milyen más terveik vannak?

Vencser László: Ebben az évben emlékezünk Jakab Antal püspök halálának 25. évfordulójára, ugyanakkor az első világháború – melyet Jakab Antal püspök és családja is viszontagságosan és veszteségekkel vészelt át – befejezésének századik évfordulója évében vagyunk: 1918 nyarán utazott haza Hajdúnánásról az 1916-os nagy székely menekülés befogadottjainak utolsó csoportja Gyergyó távolabbi részeibe és a Gyimesekbe. Idén ennek a centenáriumára készül a hajdúsági kisváros, és mi, terveink szerint, szeptemberben velük ünnepelünk. Ezen kívül közreműködői, támogatói és/vagy háttérsegítséggel igyekszünk továbbra is jelen lenni a Jakab Antal emlékéhez fűződő, valamint az általa képviselt értékeket megjelenítő eseményeken, és természetesen átadjuk a nevét viselő elismerést, a Jakab Antal-emlékdíjat is.

Szöveg: H. Gábor Miklós/Romkat.ro

Fotó: Jakab Antal Keresztény Kör

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Külhoni
Vezető híreink – olvasta már?
bunbanat-vatikanban-tulsagosan-onelegultek-voltunk-hogy-szembenezzunk-egyhazunk-sotet-oldalaval
Bűnbánat a Vatikánban – Túlságosan önelégültek voltunk, hogy szembenézzünk Egyházunk sötét oldalával

Február 21 és 24. között a kiskorúak védelméről szóló négynapos tanácskozást tartanak a Vatikánban. Február 23-án este a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozás résztvevői bűnbánati liturgián vettek részt, amelyen a ghánai püspöki konferencia elnöke, Philip Naameh érsek mondott szentbeszédet.

2019. február 23. szombat
a-pajzs-megerosit-es-felvertez-szabo-ferenc-sj-kapta-iden-parma-fidei-hit-pajzsa-dijat
A pajzs megerősít és felvértez – Szabó Ferenc SJ kapta idén a Parma fidei – Hit pajzsa díjat

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Parma fidei – Hit pajzsa díjat idén Szabó Ferenc SJ kapta. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett díjátadót február 23-án tartották Budapesten, a jezsuiták Párbeszéd Háza dísztermében. Az eseményen Erdő Péter bíboros is részt vett.

2019. február 23. szombat