75 éve szerzetes a ferences Kovács Bánk atya

2018. szeptember 1. szombat 17:30

A magyarországi ferencesek közül a rendbe való belépést tekintve a legidősebb szerzetes az örökké mosolygó, kiegyensúlyozott Kovács Bánk atya. 75 évvel ezelőtt, 1943. szeptember 2-án tette le első szerzetesi fogadalmát.

Segesden, az ősi ferences kolostor szomszédságában látta meg a napvilágot 1927. február 2-án. Ma is sokak számára példakép. Igaz magyarsága, máriás lelkülete arra tanít, hogy nem hangos szóval, nem erőszakos módon, hanem a mi Urunk édesanyja, a Magyarok Nagyasszonya segítségével, Jézus Krisztus által jutunk előbbre életünkben. Prédikációi, könyvei mind azt hirdetik: az Atyához Jézuson keresztül Szűz Mária által.

A Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány korábbi provinciálisa így emlékezik az 1943. szeptember 2-i eseményre és az azt követő évtizedekre:

„Amikor fogadalommal köteleztem el magam a kisebb testvérek rendjében, a Bánk nevet kaptam. A szerzetes meghal a világnak, elveszti világi nevét. Az ünnep mindig alkalom a számvetésre, a pillanatnyi elcsendesedésre. 1951. november 4-én szentelt pappá örökfogadalmas szerzetesként Kovács Sándor szombathelyi püspök. Egy évvel korábban már megtörtént a szerzetesek szétszóratása. A rendi közösségtől megválni kényszerültem. A felszentelés szövege egyházmegyés kispapok esetében így hangzott: Téged felszentellek a Szombathelyi Egyházmegye titulusára. A ferencesek szentelésekor pedig akkoriban a következőket mondta a szentelő apostolutód: Téged pedig felszentellek a szegénység titulusára, ami annyit jelent, hogy a szerzetest senki sem köteles eltartani. A szentelő püspök azonban nekem semmit nem mondott, csak egyszerűen felszentelt. A teológiai doktorátus megszerzése után mégis a nyugat-magyarországi püspökség fogadott be, és ott szolgáltam némi megszakítással a rendszerváltozásig. A kommunista évtizedekben betiltott mariánus ferences rendtartomány titokban kinevezett tartományfőnöke voltam a nyolcvanas években, majd a kilencvenes esztendőkben többször is újraválasztottak erre a tisztségre. Visszaszereztem a rendnek Sümeget, Szombathelyt, Búcsúszentlászlót, Zalaegerszeget és természetesen a pesti ferences templomot. A pesti ferences templom híveit szolgáltam nap mint nap. Hirdettem a szószékről Isten igéjét, magyaráztam a Szentírást. A gyóntató szolgálatban állandó segítője vagyok mind a napig a bűnbánat szentségében részesedni kívánó híveknek, a dogmatikatudományban segítem a kezdő tanítványokat. A nehéz időkben vezetője voltam rendünknek, segítettem, irányítottam a szerzetesi élet újjászerveződését, neveltem az új hivatásokat, támasza, segítője vagyok a hozzám forduló, vigaszt kereső embereknek. Rendíthetetlenül szolgálom Jézus Krisztust szóval, tettel, cselekedettel. Miért adok hálát? Drága jó szüleimért, akik soha nem mulasztották el a vasárnapi szentmisét. Hálát adok azért, hogy olyan kegyelemben részesültem, hogy mindig együtt tudok érezni a bajba jutottakkal. Hálát adok a nélkülözésekért, a mellőzöttség éveiért, mert ez mind kegyelmek forrásává vált az életemben.”

Bánk atya pap mindörökre, Melkizedek rendje szerint. Kérjük az Úr Istent, adjon erőt, egészséget számára, hogy a hetvenötödik éve szerzetesi fogadalmat tett szerzetes pap szolgálatát még sokáig teljesíthesse Urunk dicsőségére.

Kovács Bánk atya szeptember 2-án, vasárnap a pesti ferences templomban 12 órakor kezdődő szentmise keretében újítja meg 75 évvel ezelőtt tett első szerzetesi fogadalmát.

Forrás és fotó: Ferencesek.hu

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
ferenc-papa-ne-gondoljuk-hogy-meg-tudunk-valtozni-szentlelek-segitsege-nelkul
Ferenc pápa: Ne gondoljuk, hogy meg tudunk változni a Szentlélek segítsége nélkül!

November 21-én a Szentatya a tízparancsolat utolsó mondatairól tartotta katekézisét: „Ne kívánd el felebarátod feleségét […], ne kívánj el semmi egyebet, ami az övé!” Hangsúlyozta, hogy e felszólítások a bajok gyökerére mutatnak rá, a bennünk rejlő helytelen kívánságokra, melyektől csak Isten tisztíthatja meg a szívünket.

16:25
papnovendekek-titkos-elete-hat-csapat-300-perc-tomeny-futball
A papnövendékek titkos élete: Hat csapat, 300 perc tömény futball

Az elmúlt hétvégén, november 16–18-ig egy különleges focikupától volt hangos az esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnok. Hat szeminárium kispályás focicsapata mérte össze tudását a Magyar Sion „futballarénájában”. Müller Márk papnövendék írását adjuk közre.

09:45