Bemutatkozik a Gödöllői Premontrei Perjelség

2015. június 13. szombat, 12:01

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

A Premontrei Kanonokrend pápai jogú, örökfogadalmas szerzetesrend, nevének rövidítése: O.Praem. A rendet Szent Norbert (1080/85–1134), Magdeburg érseke alapította 1121-ben a franciaországi Prémontré völgyében, válaszolva korának egyházi (egyházfegyelem lazulásai, papság erkölcsi problémái, egyszerű nép hitbeli tudatlansága, egyházszakadás, kanonoki élet válsága) és társadalmi (főurak hatalmaskodása és békétlenkedése, szegények kizsákmányolása) problémáira.

A francia prémontré név egyik magyarázata szerint a pratum monstratum latin kifejezésből ered, melynek jelentése: „előre megmutatott rét”. Norbertnek ugyanis látomásban mutatta meg Isten, hogy ott, azon a helyen kell kolostort alapítania. Szent Norbert megalapította a rend női ágát, valamint a harmadrendet is.

A középkorban igen elterjedt rend napjainkban is a világ számos országában van jelen, köztük Magyarországon is, ahol mind férfi, mind női közösség működik. A férfi ág ma Magyarországon két kolostorban van jelen: a Csornai Apátságban és a Gödöllői Perjelségben. Csornához jelenleg tizenegy, Gödöllőhöz pedig kilenc szerzetes tartozik.

A közösség karizmája, küldetése

A rend lelkipásztorkodó szerzetesrend, amely Szent Ágoston reguláját követi. Prépostságai körül a középkortól kezdve plébániákat lát el. Feladatai közé tartozik a szegények segítése is. Magyarországon a középkortól egészen a 19. századig hiteleshelyi tevékenységet is végzett. A liturgia, a szentmise és a szent zsolozsma méltó ünneplése a rend legmeghatározóbb alapfeladatai közé tartozik ma is. II. József „reformjai” után ehhez még hozzátársult a tanító, nevelő tevékenység, az iskolafenntartás is.

Magyarországi tevékenység

A rend részt vesz a lelkipásztorkodásban: a Csornai Apátságnak jelenleg nyolc plébániája és két misézőhelye, Gödöllőnek három plébániája van. Ma Magyarországon minden közösségnek vannak oktatási intézményei. Csornának gimnáziuma van Szombathelyen, Gödöllőnek pedig Zsámbékon és Gödöllőn, melyben egyházzenei képzés is folyik. A premontrei nővérek környékük szegénygondozásának vezetői, valamint a szegény gyerekeknek napközit tartanak fenn. Szakiskolát is nyitottak, melyben az érettségi mellett hasznos szakmákat (asztalos, szakács, pincér stb.) tanulhatnak a diákok.

Jövő, kihívások, tervek

A jövőre nemcsak azért tekintünk bizakodóan, mert bőséggel találunk munkát és feladatokat, hanem azért is, mert – Istennek legyen hála! – vannak alkalmas rendtagok is, akik a rend célkitűzéseibe illeszkedő feladatokat nemcsak vállalják, hanem azokat szívvel-lélekkel végzik. A jövő fontos feladatai közé tartozik a rend életének gyarapítása hivatásgondozással és minél több alkalmas segítő munkatárs bevonásával, valamint szeretnénk, ha minél több helyen megismernének bennünket, jelenlétünkkel és szolgálatunkkal a megfelelő helyeken és feladatkörökben segítenénk Anyaszentegyházunkat.

Programok a megszentelt élet évében

Közösségünk tagjai részt vettek a szerzetesek zarándoklatán Mátraverebély-Szentkúton, egyik rendtársunk előadást is tartott a helyszínen. Több meghívásnak eleget tettünk, főként egyházmegyei plébániák és oktatási intézmények részéről, hogy jelenlétünkkel és tanúságtételünkkel gazdagítsuk azokat, akik közé hívtak minket. Más rendekkel együtt készülünk a szeptemberi szerzetesek tere megmozdulásra, liturgikus életünk gazdag zenei gyümölcseiben szeretnénk részesíteni sokakat.

Fotó: Gödöllői Premontrei Perjelség

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink – olvasta már?
erdo-peter-mindszenty-biboros-kereszteny-erenyekrol-hosiesen-tett-tanusagot
Erdő Péter: Mindszenty bíboros a keresztény erényekről hősiesen tett tanúságot

Február 13–15. között plenáris tanácskozást tartott az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, melyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás is. A tanácskozás után, Budapesten kérdeztük a bíborost a találkozóról és a Mindszenty József boldoggá avatásának határkövét jelentő pápai döntésről.

2019. február 19. kedd
tornya-erika-rscj-jezusnak-nagyon-sok-arca-lehet-es-ez-gyonyoru
Tornya Erika RSCJ: Jézusnak nagyon sok arca lehet, és ez gyönyörű!

Tornya Erika Sacré Coeur-nővér január 27-én tette le örökfogadalmát Rómában. Arról kérdeztük – Európa és a világ sokféle vidékén tapasztalatokat szerzett szerzetesként –, hogyan éli meg hivatását, mit jelent az Egyház egyetemessége.

2019. február 19. kedd