Boldoggá avatták Titus Zeman szalézi vértanút

2017. október 3. kedd 09:55

Az évtized legnagyobb egyházi eseményére került sor szeptember 30-án Szlovákiában, Pozsony-Ligetfaluban: Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa boldoggá avatta Titus Zeman szalézi szerzetest.


Először avattak boldoggá szlovák szalézi szerzetest. A „hivatások vértanúja” a kommunista egyházüldözés idején, az elszenvedett kínzások következtében hunyt el 1969. január 8-án.

A boldoggá avatás hivatalos előkészületei már 2017 februárjában elkezdődtek. „A közeli napokban a hitünk megerősítését szolgáló nagy értékű ajándékot kapunk. Egy olyan ajándékot, amely magában rejti a bátorság, a határozottság és mások szolgálatának készséges példáját. Ez az ajándék egy olyan férfi boldoggá avatása, aki bebizonyította, hogy Isten hívó szavára a nehéz időkben és rendkívül igényes körülmények között is lehet válaszolni” – ezekkel a szavakkal kezdődött a Szlovák Püspöki Konferencia pásztorlevele, amelyet Titus Zeman pozsonyi boldoggá avatása alkalmából adtak ki. „Aki tud, jöjjön el, hogy átélhesse az Egyházunknak ebből az ajándékból fakadó lelki örömét és buzdítását. Közösen akarunk hálát adni, és Titus Zeman közbenjárására újabb hivatásokat kérni, amelyekre oly nagy szükség van” – biztattak mindenkit a részvételre a szlovák püspökök.

Maga a ceremónia szeptember 29-én a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban tartott esti imádsággal kezdődött, melyet Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek vezetett, és amelyen számos szalézi, nővér, felnőtt és fiatal hívő is részt vett.

A központi ünnepség szeptember 30-án, délelőtt fél tizenegykor kezdődött. A boldoggáavatási szentmisét Ferenc pápa küldöttje, Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa mutatta be, koncelebrálva Stanislav Zvolenský pozsonyi érsekkel, Jozef Tomko bíborossal, Giacomo Guido Ottonello apostoli nunciussal, több szlovák és külhoni püspökkel, valamint Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnökkel. A szertartáson részt vett Enrico dal Covolo püspök, a szalézi rend korábbi posztulátora, a római Pápai Lateráni Egyetem rektora, Pierluigi Cameroni, a szalézi rend jelenlegi egyetemes posztulátora, Jozef Ižold szlovák szalézi tartományfőnök, valamint számos szalézi és egyházmegyés pap, a környező szalézi tartományok képviselői, közöttük a Magyar Szalézi Tartomány küldöttsége Ábrahám Béla tartományfőnök vezetésével. Az eseményre több mint ötszáz pap jelezte jövetelét. A boldoggá avatáshoz kapcsolódó rendezvényeken és szertartásokon mintegy 170 önkéntes segédkezett. A szlovákiai szalézi központokból közel ötszáz fiatal érkezett Pozsonyba az egész hétvégére. A szertartáson részt vett 25 ezer fő között jelen volt a magyar szalézi munkatársak egy csoportja is Óbudáról. A boldoggáavatási szertartáson a Szent Család-templom előtti téren jelen voltak a vértanú még élő testvérei, unokahúgai és unokaöccsei és más rokonai.

Miután a viceposztulátor, Jozef Slivon ismertette Titus Zeman életét és vértanúságát, Ferenc pápa képviseletében Angelo Amato bíboros felolvasta a boldoggá avatásról szóló apostoli levelet, leleplezték az új boldog arcképét, majd elhelyezték az oltáron a bronz ereklyetartót.

Angelo Amato bíboros szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Titus Zeman a hivatások apostola és vértanúja, aki megtestesíti Krisztus ellenségszeretetének példáját. Emlékeztetett Titus Zeman szerzetesi és szalézi karizmájára, valamint azoknak a szalézi szerzeteseknek a hosszú sorára, akik hitükért haltak mártírhalált, és már szentté vagy boldoggá avatta őket az Egyház, megemlítve a magyar Sándor István testvért is, akit 2013-ban avattak boldoggá.

„Van még két olyan szempont is, amelyek a szaléziak mártíromságát eredetivé teszik – mondta homíliájában Amato bíboros. – Mindenekelőtt az a lelkipásztori szeretet, ami Don Bosco fiait vezeti, hogy akár életük árán is megvédjék a fiatalokat minden gonosz ideológiától. Másodszor, a »da mihi animas« (»lelkeket adj«) együtt a »cetera tolle«-val (»a többit vedd el«), ami Don Bosco és Don Titus közös eszköze a fiatalok megmentésére, a szabadságuk és az életük árán is. Meghalt a hivatásokért, vagy a hivatások vértanúja – így határozhatjuk meg Boldog Titus Zemant. Ő szerette a szalézi és papi hivatását, és azt akarta, hogy más fiatalok is szabadon élhessék meg álmukat, hogy elköteleződnek az Úrnak.”

A szentmise végén Stanislav Zvolenský köszönetet mondott Istennek, és Angelo Amato bíboroson keresztül a Szentatyának az új boldogért. A szalézi rendfőnök, Artime atya a Szalézi Család nevében szólt, sürgetve a fiatalokat, hogy ne féljenek válaszolni a hívásra, ha érzik, hogy Isten megérintette a szívüket.

Az ünnepség délután folytatódott a pozsonyi HANT arénában Átléptem a határon címmel, mely többek közt a fiatalok lelki felkészítését szolgálta az Eperjesen 2018 júliusában megrendezendő P18 Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra. A látványos műsor keretében szólt a mintegy háromezer nézőhöz Michal Titus Radošinský, Boldog Titus Zeman unokaöccse, aki megosztotta vele kapcsolatos személyes emlékeit a fiatalokkal.

Október 1-jén, vasárnap Boldog Titus Zeman szülőfalujában, Pozsonyszöllősön Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek mutatott be hálaadó szentmisét több püspökkel és pappal együtt. A mintegy háromezer hívő előtt a homíliát a szalézi rendfőnök, Ángel Fernández Artime mondta, fölidézve az akkori szlovák tartományfőnök, Andrej Đermek Titus atya temetésén mondott beszédét:

„A temetőben találkozunk... úgy, mint az első keresztények katakombákban... (…) Ma itt, ezen a helyen egy harcos pihen, aki a harcot végigküzdötte, egy pap, aki az élete szentmiséjét végigmondta. (…) Senki közülünk, még ő maga sem sejtette, mit készít neki az élet. Csak egy volt biztos, az, hogy ebben az élet rózsafüzérében nemcsak örvendetes titkok lesznek. Fájdalmasak is lesznek. És legalább annyi, mint az örvendetesekből, de mind a feltámadással végződnek. Kijelenthetem, hogy minden, ami az első miséje és a temetése között történt egy teljes papi, szerzetesi és szalézi élet volt annak ellenére, hogy ebből a 29 papi évből tizennyolcban a hivatását nem gyakorolhatta, és abból tizenhármat börtönben töltött. Igen, az ő élete mindig és mindenütt papi élet volt!”

Délután az új boldog ereklyetartóját elhelyezték állandó helyére, a plébániatemplomba. Boldog Titus Zeman vértanú földi maradványainak állandó tiszteletére ezután a pozsonyszőllősi Hétfájdalmú Szűz Mária-templomban lesz lehetőség.

Titus Zeman 1915. január 4-én született Pozsonyszőlősön, mélyen vallásos, tízgyermekes családban. Tízéves kora óta pap szeretett volna lenni, tanulmányait 1927-ben kezdte a szaléziak sasvári iskolájában. Rómában és Chieriben folytatott tanulmányokat, ezt követően 1938-ban tette le örökfogadalmát, pappá két évvel később szentelték. Az ifjúsággal való foglalkozás miatt hamar szembekerült a kommunista hatalommal: szalézi kispapok külföldre szöktetése miatt 1952-ben letartóztatták és 25 év börtönbüntetésre ítélték. 1964-ben feltételesen szabadlábra került, azonban a kínzások és a börtönben eltöltött évek megtörték egészségét. Mindössze 54 évesen hunyt el 1969. január 8-án. 

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Vezető híreink - olvasta már?
nekilendulni-szeretetbol-orommel-elbucsuztunk-egerszaloktol2
Nekilendülni, szeretetből, örömmel – Elbúcsúztunk Egerszalóktól

Július 15-én érkezett záró napjához az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, Egerszalók búcsúnapján Ternyák Csaba érsek összegzésre kérte a résztvevőket. „Nehézséggel jár kereszténynek lenni, de az öröm és a szeretet az, ami igazán kereszténnyé tesz.”

2018. július 15. vasárnap
ferenc-papa-az-evangelium-hirdetoi-nem-menedzserek-nem-turnezo-celebek
Ferenc pápa: Az evangélium hirdetői nem menedzserek, nem turnézó celebek!

Július 15-én, vasárnap délben az evangélium hiteles hirdetésének jellemzőiről elmélkedett a Szentatya, majd elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel.

2018. július 15. vasárnap