Új intézményvezetők a Piarista Rend Magyar Tartományában

2017. szeptember 1. péntek 17:47

A 2017/18-as tanévtől új igazgató kezdte meg munkáját a gödi, a kecskeméti és a váci piarista oktatási intézmény élén.

A 2017-ben 25 éves gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium vezetésével Valaczka János piarista szerzetest, tanárt, a gödi rendház főnökét bízta meg Labancz Zsolt tartományfőnök.

Valaczka János 2004-ben érettségizett a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban, majd egy évvel később belépett a piarista rendbe. 2011-től tanított a gödi piarista szakképző iskolában, ünnepélyes fogadalmat 2012-ben tett. 2014-ben teológus és egyházzenész diplomát szerzett, majd a 2014/2015-ös tanévtől a gödi szakiskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. 2015-ben szentelték pappá, mely év szeptemberétől a gödi rendház főnöke is lett.

A piarista nevelést Gödön két intézmény szolgálja: a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Piarista Kft. Az előbbinek Dekiszkyné Fejér Rita korábbi igazgató marad az operatív vezetője, míg a céges keretek közt zajló gyakorlati képzést továbbra is Meyer Tamás ügyvezető irányítja. Az ő munkájukat koordinálja az idei tanévtől az új főigazgató.

„A szakmát tanulni kívánó diákok az elméleti képzésüket a szakközépiskolában, gyakorlati képzésüket pedig a kft.-ben kapják. Fő célkitűzésem, hogy e két intézmény olyan egységes, értékalapú vezetést és irányítást kapjon, amely lehetőséget teremt a köztük átívelő pedagógiai és működési folyamatok létrehozására és folyamatos fejlesztésére. Szeretném, hogy a szakközépiskola és a cég összehangolt működése megteremthesse egy olyan szakmai képzésnek a lehetőségét, mely az együttműködésre, a projektmunkára és a tervszerű gondolkodásra tanítja a diákokat, akik ezen keresztül sajátítják el a szakmájukat” – fogalmazza meg röviden céljait Valaczka János SchP főigazgató.

A magyar piaristák egyik legrégebbi múltú és legismertebb iskolája a kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, amelyet augusztustól Mikulás Domonkos, az intézmény korábbi igazgatóhelyettese irányít Nagy Attila SchP igazgató tízéves vezetői munkáját követően.


Mikulás Domonkos Kecskeméten végzett a Piarista Gimnáziumban 1989-ben. Matematika és német nyelvtanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, közben egy évet a Technische Hochschule Darmstadtban is töltött. Egyetemi tanulmányai alatt a Szent Ignác Kollégium tagja volt. 1996 óta tanít a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, ahol 2007-től igazgatóhelyettesként is dolgozott. Számos uniós projekt kezdeményezésében és kivitelezésében vett részt, ezekből legjelentősebb az Öveges Diáklabor létrehozása és a Ward Mária Leánygimnáziummal való fúzió volt. Többféle pedagógusképzés mellett két évig tanult közgazdaságtant, közoktatásvezetői (BME) és mentálhigiénés és szervezetfejlesztő (SOTE) diplomát szerzett. A közéletben is szerepelt: egyetemistaként a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének volt elnöke, később a Magyar Pax Romana egyesület alelnökeként, majd titkáraként tevékenykedett. Alapító elnöke volt a Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozói Szakszervezetének. Az elmúlt tanévben más diáklaborokkal összefogva megalapította a Magyarországi Diáklaborok Egyesületét, amelynek jelenleg elnöke. Mikulás Domonkos négy évig tagja volt a Piarista Rend Magyar Tartománya Pedagógiai Bizottságának. 2016-ban Kunszt József-díjban részesült. (A 2001-ben alapított Kunszt József-díjjal a munkájukat kiválóan végző pedagógusok előtt tiszteleg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.)

Az új igazgató szerint az elmúlt tíz évben jelentős változásokon átment intézmény további változások előtt áll. Az épületegyüttes jelentős része megújítandó: jelenleg a kollégium épületén dolgoznak, de szükséges az alsó tagozat új helyre költöztetése, a felső tagozat és a gimnázium épülete pedig szintén felújításra szorul.

„A piarista iskola hagyományosan modern iskola. Ez most jelenti a digitális pedagógiában való komoly fejlesztéseket, de az együttműködés középpontba állítását a nevelőtestületben és a tanulásban is. Emellett kezdeményezői vagyunk egy projektnek, ami a piarista iskolák nemzetközi együttműködésének kialakítását célozza a diákoktól a tanárokig, óvodától a gimnáziumig, az informatika adta lehetőségeket kihasználva. A piarista iskola óvodától érettségiig biztosít nevelést és oktatást, ennek minőségét folyamatosan fejlesztenünk kell. Az iskola falain kívül is szeretnénk azért dolgozni, hogy Kecskeméten minden diák a lehető legjobb oktatáshoz és neveléshez jusson; hogy az Öveges Diáklabor is regionális diáklaborként segíthesse a térség természettudományos oktatását” – mondta el Mikulás Domonkos.


A váci Piarista Gimnázium és Kollégiumban Futó Béla piarista igazgatót Kalász Ákos eddigi igazgatóhelyettes követi a vezetői székben. A 35 éves Kalász Ákos, aki négygyermekes édesapa, maga is a váci Piarista Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 2000-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának volt latin–magyar szakos hallgatója, s negyedévesként kezdte meg munkáját osztályfőnökként és magyartanárként a váci Piarista Gimnáziumban. 2008-tól 2011-ig vezetője volt az intézmény latin munkaközösségének. 2008-tól az iskola vezetői csapatának tagja, majd 2010-től dolgozott az iskola nevelési igazgatóhelyetteseként. 2014-ben szakvizsgázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közoktatás-vezetői szakirányán.

„Tanárként vallom, hogy az embernevelés a legnemesebb élethivatások egyike. Piarista igazgatóként fontosnak tartom, hogy diákjaink igazán jó közösséget találjanak az iskolában. A jól működő közösség a diák személyiségfejlődésének záloga lehet, hiszen az tud erőt adni a hétköznapi munkához – szellemi, lelki és fizikai téren is. A ránk bízott tanulók jó közösségben tudják hatékonyan fejleszteni képességüket, tudják megőrizni és erősíteni motivációjukat a tanulásban. Vallom, hogy a piarista nevelés révén arra hívjuk a ránk bízott diákokat, hogy felnőtté válva kereszténységüket megélő, elkötelezett magyar emberek legyenek – övéik, szűkebb és tágabb környezetük javára.”

„A jövő iskolájában olyan készségek fejlesztése a cél, amely alkalmassá teszi tanulóinkat arra, hogy boldogulhassanak a változó környezetükben. Ehhez iránytűt, stabil, biztonságot nyújtó alapot keresztény hitünk és a 400 éves piarista hagyomány kell hogy adjon. Emellett fontosnak tartom, hogy megőrizzük iskolánk családias, közösségi jellegét és magas színvonalú oktató-nevelő munkáját. Szeretném, ha a ránk bízottak rátalálnának hivatásukra, hatékonyan és felelősséggel készülnének a további tanulmányaikra. A tisztelet, a párbeszédre törekvés, az elkötelezettség mellett még fontos értékük, hogy reflektálnak önmagukra, valamint képesek felelősséget vállalni önmagukért és övéikért” – vallja Kalász Ákos, aki szerint egyszerre figyelni az intézmény egészére és odafordulni a közösség egyes tagjai felé komoly kihívás, de igazán vonzó feladat.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
ferenc-papa-elso-beszede-genfben-az-okumenizmus-veszteseges-vallalkozas
Ferenc pápa első beszéde Genfben: Az ökumenizmus veszteséges vállalkozás!

Június 21-én csütörtök délelőtt a Szentatya részt vett az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Központjában szervezett közös imádságon. A pápa a szervezet fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából látogatott el Genfbe.

2018. június 21. csütörtök
az-egyhaz-arca-mi-vagyunk-hetvenot-eves-gyori-szent-imre-templom
Az Egyház arca mi vagyunk – 75 éves a győri Szent Imre-templom

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön szentelte fel a győri Szent Imre-templomot Boldog Apor Vilmos püspök. A jubileum alkalmából június 3-án ünnepi szentmisét celebrált Veres András győri megyéspüspök. Az előesti szentmisét Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök mutatta be.

2018. június 21. csütörtök