Úrangyala/Regina Coeli
június 16. | 19:59Ferenc pápa az Angelus előtt: Egymással egységben és vidáman haladjatok előre!Június 16-án a Szentatya a közép-olaszországi Camerinóban bemutatott délelőtti szentmise végén imádkozta el a szokásos vasárnapi Úrangyalát. Ferenc pápa beszédének fordítását teljes egészében közreadjuk.június 9. | 17:01Ferenc pápa Regina Coeli imádsága pünkösdvasárnap: Nyíljunk meg a Szentlélek tevékenysége előtt!Június 9-én a Szentatya a Szent Péter téren a mintegy huszonötezer hívő jelenlétében bemutatott délelőtti szentmise végén imádkozta el a húsvéti időben szokásos Mária-imádságot.június 2. | 20:48A pápa búcsúja Romániától: Egy mind igazságosabb, harmonikusabb és testvériesebb hazát építsetek!Június 2-án, vasárnap délben a Szentatya a Balázsfalván vezetett görögkatolikus isteni liturgia végén imádkozta el a húsvéti időben szokásos Regina Caeli imádságot. Ferenc pápának a Regina Caeli elimádkozása előtti szavait, melyekkel elbúcsúzott Romániától, az alábbiakban... »május 26. | 17:22Ferenc pápa: Az Egyház nem maradhat statikus, hanem úton lévő közösségként kell élnie!Május 26-án délben a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedve a Szentlélek nélkülözhetetlen működésére hívta fel a figyelmet: a Lélek az, aki segít, hogy mindennapi döntéseinkben Jézus szava irányítson, az evangélium logikája vezessen bennünket.május 19. | 18:35Ferenc pápa: Jézus szeretetével azokat is szeretni tudjuk, akik bántottak bennünket!Május 19-én a vasárnapi evangélium alapján a Szentatya Jézus új parancsának értelméről elmélkedett a déli Mária-ima elimádkozását megelőzően.május 12. | 18:22Ferenc pápa: Csak azzal kell törődnünk, hogy halljuk Jézus hangját és kövessük őt!A Szentatya május 12-én, a hivatásokért végzett ima világnapján a jó pásztor cselekedeteit és a pásztort követő bárányok elengedhetetlen magatartásformáit állította a hívők figyelmébe, akik a Regina Coeli közös elimádkozására gyűltek össze a Szent Péter téren.május 5. | 20:11Ferenc pápa a neszebari Szűzanyát kérte: Legyen Bulgária a találkozás földje!Május 5-én a vasárnap déli szokásos Regina caeli imádságot a Szentatya Szófiában, a Szent Alexandr Nyevszkij-templom melletti nagy téren, a neszebari Szűzanya ikonja előtt imádkozta el a bolgár hívőkkel.április 28. | 19:17Ferenc pápa: Legyünk bátrak, és érintsük meg Jézus sebeit szenvedő testvéreinkben!Április 28-án a békéről, az örömről és az apostoli küldetésről, vagyis Jézus húsvéti ajándékairól elmélkedett a Szentatya az irgalmasság vasárnapján elimádkozott Regina Caeli előtt.április 22. | 15:58Ferenc pápa húsvéthétfőn: Teli marokkal merítsünk a békéből és a derűből!A Szentatya április 22-én délben már a húsvéti időre jellemző, „Mennynek királyné asszonya” kezdetű Mária-antifónát imádkozta el a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Beszédében hangsúlyozta, hogy a sírnál járt asszonyokhoz hasonlóan saját életünkben mi is találkozhatunk... »április 14. | 15:00Ferenc pápa virágvasárnap délben: Imádkozzátok a rózsafüzért a békéért!Április 14-én a Szentatya a délelőtt ünnepelt eucharisztia végén imádkozta el mintegy ötvenezer hívővel a déli Úrangyalát. Ehhez kapcsolódó beszédében a nemrég megjelent apostoli buzdításának olvasására és életre váltására, valamint a rózsafüzér imádkozására buzdította a... »április 7. | 19:58Ferenc pápa: Engedjük kiesni markunkból a gyalázkodás és ítélkezés köveit!Április 7-én a házasságtörésen ért nőről szóló evangéliumi szakaszról elmélkedve a Szentatya azt hangsúlyozta, hogy ez mindnyájunkhoz szól, nekünk is tudatosítanunk kell, hogy bűnösök vagyunk, és fel kell hagynunk mások megítélésével. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében... »március 24. | 17:16Ferenc pápa: Isten türelmes, és lehetőséget ad a változásraMárcius 24-én a Szentatya Jézusnak az Isten irgalmasságáról és a megtérés szükségességéről szóló példázatáról elmélkedett a déli Angelus elimádkozásakor. Beszédének fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.március 17. | 19:57Ferenc pápa: Akkor is maradjunk Jézussal, amikor nem értjük őt!Március 17-én az Angelus elimádkozása előtt a Szentatya a színeváltozás evangéliumi jelenetéről elmélkedett, utána pedig imádkozott az újzélandi merénylet áldozataiért és sérültjeiért.március 10. | 18:40Ferenc pápa: Lelkigyakorlatra megyünk, imádkozzatok értünk!Március 10-én a Szentatya a vasárnapi evangéliumról, Jézus hármas megkísértéséről elmélkedett a déli Angelus elimádkozása előtt, utána pedig a hívek imáját kérte a Római Kúria lelkigyakorlatozói számára. Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk az... »március 3. | 18:00Ferenc pápa: Mielőtt másokról ítélkeznénk, tekintsünk magunkba!Március 3-án a déli Angelus elimádkozásakor a Szentatya a napi evangéliumról elmélkedve azt hangsúlyozta, hogy csak akkor vezethetünk másokat, ha mi tisztán látunk, bölcsen, alázatosan és szeretettel cselekszünk, beszédünkben pedig nem a rombolás útját választjuk.február 24. | 20:38Ferenc pápa délben: Az ellenségszeretet parancsa az irgalmasság forradalmát indította elFebruár 24-én délben, az Angelus elimádkozásakor a Szentatya az ellenségszeretetről szóló jézusi parancsról elmélkedett, utána pedig ismertette az egyházi vezetők megújított elkötelezettségét a kiskorúak védelme és a visszaélések megszüntetése mellett.február 17. | 19:29Ferenc pápa: Jézus segít, hogy kigyógyuljunk a krónikus rövidlátásbólFebruár 17-én délben a Szentatya Jézus boldogmondásairól és úgynevezett „jaj-mondásairól” elmélkedett. Rámutatott: a szenvedők nem azért boldogok, mert szenvednek, hanem mert Jézus szabadulást hoz nekik. február 10. | 18:27Ferenc pápa: Jézus nagy dolgokat tesz velünk, ha rendelkezésére bocsátjuk magunkat!Február 10-én a déli Úrangyala elimádkozásakor a Szentatya a keresztényeknek arról a küldetéséről elmélkedett, hogy együttműködjenek Jézus embereket felszabadító tevékenységében, hogy vele együtt emberhalászok legyenek, majd az emberkereskedelem elleni harc fontosságára hívta fel a... »február 3. | 18:12Ferenc pápa: Jézus tanítványai a hit és nem a csodavárás logikáját követikA Szentatya február 3-án délben a vasárnapi evangéliumról elmélkedett, felemelte szavát a Jemenben zajló humanitárius válság miatt, köszöntötte az Actio Catholica tagjait, utalt mostani útjára az Egyesült Arab Emírségekbe, és további aktuális kérdéseket is érintett.január 29. | 10:58Ferenc pápa a panamai Irgalmas Szamaritánus Otthonban: Itt újjászületések történnek!Január 27-én délután, az ifjúsági világtalálkozó utolsó napján a Szentatya ellátogatott az Irgalmas Szamaritánus Otthonba, ahol AIDS-beteg, kábítószerfüggő, a társadalom peremére sodródott fiatalokat segítenek abban, hogy újraszülessenek. A Szentatya a vasárnapi Úrangyalát is itt... »

tovább »