„Méltóság, szolidaritás, szubszidiaritás” – Ferenc pápa üzent az ENSZ munkaügyi csúcstalálkozójára

Ferenc pápa – 2023. június 19., hétfő | 16:59

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) június 5. és 16. között tartotta Genfben éves csúcstalálkozóját. Ennek keretében került sor a „Munka világa” című kétnapos eseményre, melyre a világ minden részéről érkeztek szakértők, akik a „Társadalmi igazságosságot mindenkinek” témát vitatták meg. Ferenc pápa üzenetét Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár közvetítette.

Ferenc pápa levélben küldött üzenetében arra buzdít, hogy induljunk el egy új úton, amely támogatja az emberi méltóság, a szolidaritás és a szubszidiaritás elvét a munka világában, alkalmazva a társadalmi igazságosságot a peremre szorultak támogatására.

Június 14-én, szerdán Parolin bíboros méltatta a találkozón bejelentett „Globális koalíció a társadalmi igazságosságért” program elindítását, és „dicséretes kezdeményezésnek” nevezte, amely egybecseng azzal, amire a Katolikus Egyház is ösztönzi a híveket, hogy legyenek felelősségteljes polgárok. Hangsúlyozta: „A Szentszék továbbra is elkötelezetten támogatja a társadalmi igazságosság előmozdítására irányuló erőfeszítéseket, különösen a munkahelyeken, eszközeit a nemzetközi közösség rendelkezésére bocsátva, és mindenekelőtt az Egyház társadalmi tanításának megosztásával.”

Parolin bíboros a pápa üzenetét felolvasva utalt a mai világban tapasztalható számos konfliktusra és instabilitásra. Reményét fejezte ki, hogy a társadalmi igazságosság globális koalíciója hozzájárulhat a béke ügyének előmozdításához. Megjegyezte, hogy a Katolikus Egyház megerősíti: „Az igazságosság iránti elkötelezettségnek szorosan össze kell kapcsolódnia a béke iránti elkötelezettséggel a modern világban.” Utópisztikusnak tűnhet a társadalmi igazságosság által támogatott békeelképzelés – ismerte el a pápa –, különösen világunk azon milliói számára, akik „gyakran a gazdasági érdekek vagy a válogatás nélküli kizsákmányolás kiszolgáltatottjai”, munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak, és alig tudnak túlélni. Emlékeztetett arra a sok emberre – köztük migránsokra és menekült munkásokra –, akik a „veszélyes, piszkos és megalázó” foglalkozásokat végzik, ami azt tükrözi, hogy emberi méltóságukat „folyamatosan lábbal tiporják”. A pápa Parolin bíboros által felolvasott üzenetében megjegyezte, hogy bár az Egyház teljesen tisztában van azzal, hogy nem rendelkezik minden kérdésre megoldással, „továbbra is elkötelezett a béke evangéliumának hirdetése mellett, és minden nemzeti és nemzetközi hatósággal együttműködik, hogy védelmezze e hatalmas egyetemes jót, a béke ajándékát, amelyet a valódi társadalmi igazságosság táplál”.

A világjárvány idején tapasztalt kihívások megmutatták, hogy mennyire fontos elindulni a szolidaritás új útján – szögezte le a pápa. Ezért kulcsfontosságú, hogy a munkaerőpiac peremén élőket „szívünkben és gondolatainkban” hordozzuk, amikor a társadalmi igazságosságról folytatott politikai vitákban részt veszünk. Az is fontos – tette hozzá –, hogy a társadalom peremére szorultakat aktív résztvevőkként bevonják a biztonságosabb béke megteremtésébe társadalmainkban. Ezt azáltal tehetik meg, hogy megtalálják a módjait annak, hogy a társadalmi igazságosság miként segíthet kezelni a szegénység okait, mint például az egyenlőtlenséget, a munkanélküliséget, a lakhatási hiányt, vagy a szociális és munkajogok megtagadását. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a gazdasági és társadalmi mutatókat kell figyelembe venni.

A pápa hangsúlyozta, hogy a társadalmi igazságosság felismerésére és alkalmazására irányuló erőfeszítéseknek az „emberi méltóságon, a szolidaritáson és a szubszidiaritáson” kell alapulniuk. Mindenki Istentől kapott emberi méltóságának tiszteletben tartása megkívánja „minden ember alapvető jogainak és jólétének védelmét, beleértve testi, érzelmi és lelki szükségleteit a fogantatástól a természetes halálig”. A szolidaritás minden ember összekapcsolódását és egymásra utaltságát hangsúlyozza – emelte ki Ferenc pápa –, amit úgy jellemzett mint „a hiteles kapcsolatok szövetét”, és mint felhívást a felelősségvállalásra, hogy „gondoskodjunk egymásról, különösen azokról, akik peremre szorultak, kiszolgáltatottak vagy igazságtalanságot élnek meg”. A pápa hozzátette, hogy „el kell kísérnünk és támogatnunk kell azokat, akik diszkriminációval, szegénységgel, erőszakkal vagy igazságtalansággal szembesülnek”. Végül a szubszidiaritásra való odafigyelés segíthet a hatalom megfelelő elosztásában és a döntéshozatalban. A nagyobb intézmények vagy hatóságok szükség esetén átfogó támogatást nyújthatnak, míg helyi szinten az egyének és a közösségek szabadon hozhatnak olyan döntéseket, amelyek befolyásolják életüket – fogalmazott a Szentatya. Ezzel az egyensúllyal elkerülhető a hatalom túlzott koncentrációja, és támogatható az egyének és közösségek felhatalmazása és részvétele saját sorsuk alakításában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; ILO

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria