A felmentett Pell bíborost fogadta Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2020. október 13., kedd | 10:43

Ferenc pápa október 12-én délelőtt dolgozószobájában kihallgatáson fogadta George Pell ausztrál bíborost, akit ez év áprilisában mentett fel az ausztrál Legfelsőbb Bíróság egyhangú döntéssel a pedofília vádja alól.

Pell bíboros 2017 júliusában hagyta el a Vatikánt, hogy hazájában szembesüljön a vádakkal. Hosszú büntetőjogi eljárása során elsőfokon hat év börtönbüntetésre ítélték, melyből több mint 400 napot börtönben töltött, míg végül fény derült ártatlanságára, amit kezdettől fogva hangsúlyozott.

Pell bíboros közel két hete, szeptember 30-án érkezett vissza Rómába, ahol Ferenc pápa mintegy hét és fél évvel ezelőtt – 2013. április 13-án, pápává választása után pontosan egy hónappal – kinevezte a bíborosi tanácsadó bizottságba. Az ausztrál főpásztor a Római Kúria reformjának tervét előkészítő bizottságnak egészen 2018 december 12-ig volt a tagja. Ferenc pápa 2014. február 24-én nevezte ki Pell bíborost a Szentszék Gazdasági Titkársága prefektusává, ötéves megbízatása 2019. február 24-én automatikusan megszűnt.

Pell bíboros nevét az évek során durván meghurcolta a világsajtó, ezért is fontos az ellene indított eljárás módszeres áttekintése. Az ausztrál bíboros ellen hivatalosan 2017. június 29-én emeltek vádat azzal, hogy  két alkalommal  követett el  visszaélést kiskorúakkal szemben, 1996-ban és 1997-ben, amikor Melbourne érseke volt. Az első kihallgatást 2017 júliusában tartották. A melbourne-i bíróság 2018 decemberében elsőfokon bűnösnek találta, hat év szabadságvesztésre ítélte, majd ennek jegyében 2019 februárjában bebörtönözték, méghozzá „magánzárkás elkülönítésben”.

Pell bíboros a védekezés során kezdettől fogva ártatlannak vallotta magát, miközben az ellene emelt vádat, a pedofíliát „szörnyűséges és elfogadhatatlan bűncselekménynek” minősítette. Ügyvédjei az „ítéletet alaptalannak tartották”, mert „lehetetlen bizonyítékokra alapozták”.

A Szentszék sajtóirodája közleményben tudatta, hogy teljesen tiszteletben tartja az ausztrál igazságszolgáltatás eljárását és ennek jegyében várta a fellebbviteli eljárást, eközben hangsúlyozták, hogy Pell bíboros kitart saját ártatlansága mellett és jogot formál arra, hogy a végsőkig menően védje magát. A szentszéki közlemény leszögezte, hogy az Egyház erősen elkötelezett a visszaélések elleni harcban és Ferenc pápa megerősítette a Pell bíboros ellen foganatosított óvintézkedéseket, melyet a helyi hatóság rendelt el a bíboros Ausztráliába való visszatérésekor, vagyis hogy „a tényekről való végleges megbizonyosodás után a bíborosnak óvintézkedésként nem megengedett szolgálata nyilvános gyakorlása”. Közben az ausztrál püspökök arra hívták a megdöbbent helyi katolikus híveket, hogy ne vonjanak le végleges következtetést az eljárásról annak végső befejezéséig.

2019 júniusában Victoria állam Legfelsőbb Bírósága megkezdte a másodfokú eljárást. A védelem alaptalannak nevezte az ítéletet és hibásnak minősítette az elsőfokú eljárást. Másodfokon 2019 augusztusában hoztak újabb ítéletet, amikor három bíróból kettő megerősítette az elsőfokú döntést. Mark Weinberg bíró azonban eltökélten szembeszállt az ítélettel annak az elvnek az alapján, hogy egy személyt nem lehet elítélni, ha a bizonyítékok nem igazolják minden kétséget kizáróan a vádakat. Máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy ártatlan embert ítélnek el.

A Szentszék ebben a második fázisban is közleményben jelezte, hogy tiszteletben tartja az ausztrál igazságszolgáltatás döntését, de várakozással tekint a jogi eljárás utólagos fejleményeire, emlékeztetve arra, hogy Pell bíboros ártatlannak vallotta magát.

2020 márciusában került az ügy az ausztrál Legfelsőbb Bíróság elé. Április 7-én a hét bíróból álló testület, elfogadva Mark Weinberg bíró kifogásait és tévesnek minősítve a Fellebbviteli Bíróság ítéletét, egyhangú döntéssel felmentette Pell bíborost a pedofília vádja alól, mert „reális lehetősége van annak, hogy a bűntény nem történt meg”. George Pell ausztrál bíborost, több mint négyszáz napos magánzárka után, kiengedték a börtönből.

Pell bíboros megállapította, hogy „súlyos igazságtalanságot szenvedett el, mely most a felmentéssel orvoslást nyert”. Hangsúlyozta, nem neheztel az őt megvádoló személyekre. „A büntetőeljárás nem tekinthető sem az Egyházról szóló, sem pedig az ausztrál igazságszolgáltatásról szóló népszavazásnak. Az igazi kérdés az volt, hogy elkövettem-e vagy sem ezeket a szörnyű bűntetteket és most kiderült, hogy nem.” Goerge Pell arról beszélt, azt kívánja, hogy az ő felmentése ne okozzon másoknak fájdalmat. „A gyógyulás egyetlen alapja hosszú távon az igazság, és az igazságosság egyetlen alapja az igazság, mert az igazságosság igazságot jelent mindenki számára.” Pell bíboros köszönetet mondott mindenkinek, aki imádkozott érte, „akik segítették és bátorították ebben a nehéz időben”. Háláját fejezte ki ügyvédeinek, „akik eltökélten dolgoztak azon, hogy az igazság végül is felülkerekedjék”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria