A pápa búcsúja Romániától: Egy mind igazságosabb, harmonikusabb és testvériesebb hazát építsetek!

Ferenc pápa – 2019. június 2., vasárnap | 20:48

Június 2-án, vasárnap délben a Szentatya a Balázsfalván vezetett görögkatolikus isteni liturgia végén imádkozta el a húsvéti időben szokásos Regina Caeli imádságot. Ferenc pápának a Regina Caeli elimádkozása előtti szavait, melyekkel elbúcsúzott Romániától, az alábbiakban közöljük.

Kedves testvéreim!

Mielőtt befejezzük ezt az isteni liturgiát, szeretnélek még egyszer üdvözölni benneteket, akik jelen vagytok, és akikkel ezekben a napokban találkoztam, és szeretnék köszönetet mondani mindnyájatoknak a szívélyes fogadtatásért. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm a köztársasági elnök urat és a többi hatóságot, és őszintén köszönöm a látogatásom előkészítésében és lebonyolításában tanúsított gyümölcsöző együttműködést. Hálás vagyok Őszentségének, Dániel pátriárkának, a szent szinódusnak, a romániai ortodox egyház papságának és híveinek, akik testvériesen fogadtak engem.

Az Úr áldja meg ezt az ősi és kiváló egyházat, és támogassa küldetésének végzésében! [Tapsolnak.] Testvéri tapsot mindnyájuknak!

Szeretettel és nagyrabecsüléssel üdvözlöm Őszentségét, Lucian Mureşan bíborost. Üdvözlöm a katolikus egyház híveit, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket, a bukaresti és jászvásári világi híveket, valamint a sok csíksomlyói zarándokot. Köszönetet mondok az Úrnak, amiért megadta nekem a lehetőséget, hogy együtt imádkozzam veletek, és bátorítsam evangelizáló munkátokat és a tevékeny szeretetről tett tanúságotokat. Itt, Balázsfalván, a vértanúság, a szabadság és az irgalom földjén, kifejezem tiszteletemet irántatok, görögkatolikus egyház gyermekei, akik három évszázad óta apostoli buzgósággal tesztek tanúságot hitetekről.

Szűz Mária terjessze ki anyai oltalmát Románia összes lakosára, akik a történelem folyamán szüntelenül bíztak az ő közbenjárásában! Őrá bízlak mindnyájatokat, és kérem őt, hogy vezessen benneteket a hit útján, hogy a hiteles fejlődés és béke jövője felé haladjatok, és hozzájáruljatok egy mind igazságosabb, harmonikusabb és testvériesebb haza építéséhez.

Regina Caeli…

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria