A pápa Kanadába kíván utazni az őslakosokkal való kiengesztelődés érdekében

Ferenc pápa – 2021. október 28., csütörtök | 19:57

Ferenc pápa kész elfogadni az észak-amerikai ország püspökeinek meghívását, az őslakosokkal való kiengesztelődési folyamat érdekében. Az apostoli út dátumát hamarosan közzéteszik.

A Szentatya június 6-án, az Úrangyala elimádkozásakor osztotta meg aggodalmát a hívekkel, miután drámai hírek érkeztek Kanadából. British Columbia tartományban, Kamloops kisvárosban egy 1969-ig működtetett katolikus iskola közelében tömegsírra bukkantak, amelyben 215 kanadai őslakos gyermek maradványait találták meg, ami a 19. és 20. században elkövetett sorozatos kegyetlenségekről árulkodik. Az észak-amerikai püspökök a hír hallatán azonnal bűnbánatot tartottak, bocsánatot kértek az őslakosoktól, és több kezdeményezést indítottak az őslakos közösség megsegítésére.

A kiengesztelődési folyamat megkoronázása lenne a pápa kanadai utazása, amelynek időpontjáról később fognak dönteni, a főpásztorok meghívása nyomán, amint arról a szentszéki sajtóközpont tájékoztatott.

A pápa a június 6-i Úrangyala elimádkozásakor csatlakozott a kanadai püspökökhöz, valamint az egész helyi egyházhoz, és kifejezte közelségét a kanadai néphez, amelyet mélyen megrázott a döbbenetes hír.

A szomorú felfedezés még jobban elmélyíti a múlt fájdalmainak és szenvedéseinek tudatát – állapította meg a pápa, majd arra buzdította az ország politikai és vallási vezetőit, hogy továbbra is eltökélten működjenek együtt, hogy fényt derítsenek erre a szomorú történetre, és alázatosan kötelezzék el magukat a kiengesztelődés és a gyógyulás útja mellett.

„Ezek a nehéz idők erős felhívást jelentenek mindannyiunk számára, hogy forduljunk el a gyarmatosító modelltől, a mai ideológiai gyarmatosító törekvésektől, és egymással összefogva haladjunk: párbeszédet folytatva, egymást tisztelve, Kanada minden lánya és fia jogait és kulturális értékeit elismerve – mondta Ferenc pápa. Ezután

az Úrnak ajánlotta a kanadai bentlakásos iskolában elhunyt gyermekek lelkét, arra kérve a híveket, hogy vele együtt csöndben imádkozzanak a fájdalomtól megtört kanadai őslakos családokért és közösségekért.

„Sok katolikus közösség és egyházmegye vett részt az egykori iskolarendszerben, amely az őslakosok nyelveinek, kultúrájának és lelkiségének elnyomását idézte elő, és ahol az őslakosság gazdag történelmét, hagyományait és bölcsességét nem tisztelték. Elismerjük mindazon súlyos fizikai, pszichológiai, érzelmi, szellemi, kulturális és szexuális visszaéléseket, amelyeket katolikus közösségeink egyes tagjai követtek el. Szomorúan elismerjük azt az egykori és folytonos traumát és szenvedést, amelynek öröksége a mai napig kihat az őslakosokra” – írták szeptember 24-i nyilatkozatukban a kanadai főpásztorok.

A kanadai püspöki konferencia nyilatkozatában nyilvánosan bocsánatot kért a múlt szörnyű tetteiért: „Azokkal a katolikus szervekkel együtt, amelyek egykor részt vettek a bentlakásos iskolák működtetésében, és kifejezték szívből jövő bocsánatkérésüket, mi, a kanadai püspökök is mélységesen bánjuk a történteket és egyértelműen bocsánatot kérünk. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a gyógyulás és kiengesztelődés folyamata mellett.”

Kanada egyházmegyéiben a szörnyű események napvilágra kerülését követően számos lelkipásztori kezdeményezés indult el, és további programok várhatók. A kanadai püspökök ígéretet tettek arra, hogy az egész országra kiterjedő adománygyűjtést szerveznek az őslakosság támogatása érdekében, továbbá arra kérik az őslakosokat, hogy tartsanak velük a kiengesztelődés új korszakába. Ennek részét képezi, hogy meghallgatják a túlélőket, és a papságot és a világi híveket képzésben részesítik az őslakos kultúrákról és spiritualitásról.

A kanadai püspökök ígéretet tettek továbbá arra, hogy folytatják a tömegsírokba temetett áldozatok azonosítását és nyilvántartását, ami hozzájárul emlékük megőrzéséhez. A püspökök nyilatkozatában az is szerepel, hogy Ferenc pápa 2021 decemberében egy őslakókból álló küldöttséget fogad a Vatikánban. A találkozó során a Szentatya meghallgatja őket, hogy ezáltal is hozzájáruljon a kanadai főpásztorok azon vágyához, amely a kapcsolatok megújítására és a jövőben a remény útján való együtt haladásra irányul.

A püspökök azért dolgoznak, hogy Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tehessen Kanadában a gyógyító folyamat részeként. Ígéretet tettek továbbá arra, hogy az ország első népessége, az inuit és mesztic lakosság mellett állnak, tisztelettel bölcsességük, kitartásuk és erejük iránt. Végül így zárták nyilatkozatukat: „Arra várunk, hogy meghallgassunk titeket és tanuljunk tőletek, együtt járva a szolidaritás útján.”

A tömegsír felfedezése drámai reakciót indított el az országban, amelynek során kiderült, hogy a 150 ezer őslakos gyermek közül mintegy négyezerrel szemben erőszakot alkalmaztak a 19. század végétől a 1960-as évek végéig (sőt egyes adatok szerint egészen 1978-ig). A kicsiket elválasztották családjuktól, hogy kulturálisan beolvasszák őket. Megtiltották nekik, hogy anyanyelvükön beszéljenek, és további rejtett abúzusokat is el kellett szenvedniük. 2015-ben az igazságért és kiengesztelődésért létrehozott kanadai bizottság hétéves kutatás után megfogalmazta jelentését, amely részletezte a bántalmazásokat, melyeket az őslakosoknak a szövetségi kormány politikai döntéseinek következtében kellett kiállniuk.

A kanadai egyház, miután az említett katolikus iskola közelében feltárt tömegsíron kívül egy másik intézmény mellett további 715 ismeretlen személy földi maradványait találta meg, mindenekelőtt lelkifurdalásának adott hangot a sok ezer őslakos gyermek bántalmazása és halála miatt. Fájdalommal ismerte el, hogy a történelmi trauma, illetve a szenvedés öröksége, valamint az őslakos népességgel kapcsolatos kihívások a jelen sürgető feladatai.

Az Egyház vállalta felelősségét, és konkrét lépéseket tett az őslakosok érdekében. 30 millió dollárt különítettek el számukra országos szinten, maximum öt évre szólóan, ami a kiengesztelődést szolgálja. Donald Bolen reginai érsek a kanadai állami televíziónak úgy nyilatkozott, hogy hosszú útról van szó, amelyet az őslakosok mellett végig kell járniuk az igazságosságot keresve. „Nem szabad elhallgatnunk semmit, és bocsánatot kell kérnünk, amikor arra van szükség. Tovább kell folytatnunk a konkrét cselekvést az igazságosság és a kiengesztelődés érdekében” – tette hozzá a főpásztor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria