A pápa levele Bartholomaiosz pátriárkához a Szent Péter-ereklyék odaajándékozásáról

Ferenc pápa – 2019. szeptember 14., szombat | 19:16

Ferenc pápa augusztus 30-án kelt levelét szeptember 13-án tették közzé a Vatikánban.

Amint arról hírt adtunk, Ferenc pápa idén június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén Péter apostol kilenc csonttöredék-ereklyéjét ajándékozta Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának. Az ereklyéket Andrea Palmieri prelátus, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának altitkára adta át a pátriárkának. A Szentatya két hónappal később, augusztus 30-án kelt angol nyelvű levelében tájékoztatta Bartholomaiosz pátriárkát az ajándékozás motívumairól. Ferenc pápa levelét szeptember 13-án, tették közzé a Vatikánban.

*

Őszentsége Bartholomaiosz konstantinápolyi érsek, ökumenikus pátriárka részére.

Kedves Fivérem, mély szeretettel és spirituális közelséggel küldöm szívélyes jókívánságaimat, kívánok kegyelmet és békét a Feltámadt Úr szeretetében. Ezekben az elmúlt hetekben gyakran gondoltam arra, írok neked az ajándékról, Péter apostol relikviáinak néhány töredékéről, amelyet Szentségednek ajándékoztam az Ökumenikus Patriarkátus kiváló küldöttsége révén, amelyet Job, Telmessos érseke vezetett és amely részt vett a római egyház védőszentjének ünnepén.

Szentséged jól tudja, hogy a római egyház megszakítás nélküli hagyománya mindig tanúsította, hogy Péter apostolt a Nero cirkuszában elszenvedett vértanúsága után a Vatikáni dombhoz tartozó nekropoliszban temették el. Sírja hamarosan zarándokhellyé vált a keresztény világ minden részéről érkező hívek számára. Később, Nagy Konstantin császár építtette a Szent Péternek szentelt vatikáni bazilikát az Apostol sírja fölé.

1939 júniusában, közvetlenül megválasztását követően elődöm, XII. Piusz elhatározta, hogy ásatásokat kezdeményez a vatikáni bazilika alatt. A munkák először az Apostol pontos temetkezési helye, majd később, 1952-ben egy temetkezési fülke felfedezéséhez vezettek. Ez a bazilika főoltára alatt helyezkedik el, egy vörös falhoz kapcsolódik, amely 150-ből származik és amelyet értékes karcolat-falrajzok borítanak be, közöttük egy alapvetően fontos görög felirat: Πέτρος ενι (Péter itt). Ez a fülke csontokat tartalmazott, amelyeket egészen észszerűen Péter apostol csontjainak lehet tekinteni. Azokból az ereklyékből, amelyek ma a Szent Péter-bazilika alatti nekropoliszban vannak ereklyetartóba zárva, Szent VI. Pál pápa kilenc töredéket az Apostoli Palotában lévő pápai lakosztály magánkápolnájában akart megőrizni.

A kilenc töredéket egy bronz ládikóban helyezték el, amelyen a következő felirat áll: „Ex ossibus quae in Archibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri apostoli esse putantur”, vagyis: „Csontok, melyeket a Vatikáni Bazilika alatti földben találtak, és amelyek Boldog Péter Apostol csontjainak tekinthetők”. Éppen ez az Apostol kilenc csonttöredékét tartalmazó ládikó volt az, amelyet szerettem volna Szentségednek és Konstantinápoly szeretett Egyházának ajándékozni, amelyet Te vezetsz nagy odaadással.

Miközben elmélkedtem közös elhatározásunkon, hogy együttesen előre haladunk a teljes szeretetközösség felé, és megköszöntem Istennek a már megtett előrehaladást attól kezdve, hogy tiszteletreméltó elődeink találkoztak Jeruzsálemben több mint ötven évvel ezelőtt, eszembe jutott az az ajándék, amelyet Athenagoras pátriárka adott VI. Pál pápának: egy ikon, amely Péter és András testvéreket ábrázolja, akik átölelik egymást, egyesülve a közös Urukba vetett hitben és az iránta való szeretetükben. Ez az ikon, amely VI. Pál pápa rendelkezésére ma a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsában van kiállítva, számunkra az Egyházaink közötti látható szeretetközösség helyreállításának prófétai jelévé vált, amelyre törekszünk, amiért buzgón imádkozunk és amin munkálkodunk. Ezért az imában született békében megéreztem, hogy nagy jelentősége lenne, ha Péter apostol ereklyéinek néhány töredéke a Konstantinápolyi Egyház védőszentjeként tisztelt András apostol ereklyéi mellé lenne elhelyezve.

Úgy éreztem, hogy ez a gondolatom a Szentlélektől jött, aki olyan sokféle módon buzdítja a keresztényeket, hogy visszanyerjék azt a teljes szeretetközösséget, amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus imádkozott dicsőséges kínszenvedése előestéjén (vö. Jn 17,21).

Ez a gesztus a megerősítése kíván lenni annak az útnak, amelyet Egyházaink már megtettek az egymáshoz való közeledésben: egy utazás, amely olykor nehéz, de mégis elkísérik Isten kegyelmének nyilvánvaló jelei. Ennek az útnak a folytatása mindenekelőtt spirituális megtérésre és az Úrhoz való megújult hűségre szólít. Az Úr részünkről nagyobb elkötelezettséget és új, bátor lépéseket kíván. Nehézségek és nézeteltérések most és a jövőben nem terelhetik el figyelmünket kötelességünkről és felelősségünkről, amelyben osztozunk mint keresztények és különösen mint az Egyház pásztorai, Isten és a történelem előtt.

A két testvér Apostol ereklyéinek egyesítése szolgálhat úgy is, mint állandó figyelmeztetés és bátorítás, hogy ezen a folytatódó utazáson különbözőségeink többé már ne akadályozzák közös tanúságtételünket és evangelizáló küldetésünket az emberi család szolgálatában, amely ma arra érez kísértést, hogy egy pusztán világi jövőt, Isten nélküli jövőt építsen.

Szeretett Fivérem, nagy vigaszt jelent számomra, hogy megosztottam veled ezeket a gondolatokat. A közeli viszontlátás reményében arra kérlek, hogy imádkozz értem és áldj meg, miközben baráti békeölelést váltok Szentségeddel.

A Vatikánból, 2019. augusztus 30-án

Ferenc

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria