A pápa motu propriót adott ki a megszentelt élet újabb intézményeinek létrehozásáról

Ferenc pápa – 2020. november 4., szerda | 20:02

November 4-én tették közzé Ferenc pápa Authenticum charismatis kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt a karizmák hiteles jelének elbírálásáról. A motu proprio megváltoztatja az Egyházi Törvénykönyv 579. kánonját: „A megyéspüspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre.”

„A karizma hitelességének világos jele az egyháziassága, az a képessége, hogy harmonikusan tud beleilleszkedni mindenki javára Isten szent népe életébe” (Evangelii gaudium 130.). A híveknek joguk van arra, hogy a főpásztorok értesítsék őket a karizmák hitelességéről és azoknak a személyeknek a megbízhatóságáról, akik azok alapítóiként jelentkeznek. A karizmák egyháziasságának és megbízhatóságának a megkülönböztetése a helyi egyházak főpásztorainak egyházi felelőssége. Ez a megszentelt élet összes formája iránt mutatott gondos törődésben fejeződik ki, főként a megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai felállításának alkalmasságát érintő értékelés döntő feladatában. Kötelesen meg kell felelni az adományoknak, amit a Szentlélek támaszt a részegyházban, nagylelkűen, hálaadással befogadva azokat; egyidejűleg el kell kerülni, „hogy meggondolatlanul hívjanak életre haszontalan vagy életképtelen intézményeket” (II. vatikáni zsinat Perfectae caritatis kezdetű dokumentuma 19.).

Az Apostoli Szentszéket illeti, hogy kísérje a főpásztorokat a megkülönböztetés folyamatában, mely elvezet az egyházmegyei jogú új intézmény vagy új társaság egyházi elismeréséhez. A megszentelt életről szóló apostoli buzdítás megállapítja, hogy „életképességüket az egyházi tekintélynek kell megvizsgálnia, melynek feladata, hogy bizonyítsa a célkitűzés hitelességét, és elkerülje a nagyon hasonló intézmények szaporodását, ami a szétaprózódás veszedelmével jár” (Vita consecrata 4.). A megszentelt élet új intézményei és az apostoli élet új társaságai ennélfogva az Apostoli Szentszék hivatalos elismerését igénylik, amit egyedül illet meg a végső döntés.

A püspök részéről a kánoni felállítás meghaladja a puszta egyházmegyei szintet, és azt kiemeli az egyetemes Egyház szélesebb távlatában. Ugyanis a megszentelt élet és az apostoli élet új társaságai minden új intézménye természeténél fogva, még akkor is, ha egy részegyház kereteiben támadt, „az egész egyháznak adott ajándék, nem egy elszigetelt vagy mellékes valóság, hanem szorosan hozzátartozik, az egyház szívében van a helye, meghatározó tényező az egyház küldetése szempontjából” (Ferenc pápa apostoli levele minden megszentelt személyhez, III, 5).

Ebben a távlatban Ferenc pápa elrendeli az Egyházi Törvénykönyv 579. kánonjának módosítását, melyet a következő szöveg helyettesít: „A megyéspüspök a saját területén a megszentelt élet újabb intézményét csak a Szentszék előzetes írásbeli engedélyével hozhatja létre”.

Végül Ferenc pápa elrendeli a motu proprio formájában írt apostoli levél határozott és szabályos betartását, melyet a L’Osservatore Romano közöl, és ami 2020. november 10-én lép életbe. Az apostoli levelet Ferenc pápa november elsején, mindenszentek napján írta alá, pápasága nyolcadik évében.

Az Authenticum charismatis kezdetű motu proprio ITT olvasható spanyol, olasz és latin nyelven.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria