A pápa részvétét fejezte ki Grech bíboros halála miatt

Ferenc pápa – 2020. január 1., szerda | 15:02

Prosper Grech bíboros 94 éves korában, december 30-án hunyt el Rómában. Ferenc pápa gyásztáviratot küldött a bíboros halálhírére, amelyben hangsúlyozta, hogy imádkozik az elhunytért. Grech bíboros temetési szertartását január 2-án tartják a Szent Péter-bazilikában. Halálával a Bíborosi Kollégium összetétele 223-ra változott, amelyből 124 a pápaválasztó és 99 a nem választó bíboros.

A keresztény élet tanúságtevője és nevelő – a pápa így emlékezett meg táviratában Prosper Grech bíborosról, ágostonrendi szerzetesről, teológusról, számos római egyetem nyugalmazott tanáráról és a Hittani Kongregáció konzultoráról.

Ferenc pápa Alejandro Moral Anton atyának, az Ágoston-rend főelöljárójának és a bíboros hozzátartozóinak címzett táviratában hangsúlyozta, hogy mindig nagy elismeréssel tekintett Grech bíborosra keresztény és szerzetesi tanúságtételéért, valamint példamutató szolgálatáért az új nemzedékek és papok generációinak képzésében. A Szentatya felidézte a máltai főpásztor hosszú és nagy szakmai felkészültséggel végzett szolgálatát számos római és nemzetközi egyetem tanáraként, majd a Szentszéknél, különösen is az 1980-as évektől kezdve a Hittani Kongregációnál, a Pápai Teológiai Akadémián és a Pápai Biblikus Bizottságban. A pápa áldását adta mindazokra, akik gyászolják Grech bíborost. Imádkozik az Úrhoz, hogy fogadja be a bíboros lelkét az örök fény és béke országába.

Prosper Grech bíboros temetési szertartását január 2-án, csütörtökön délelőtt fél 12-kor tartják a vatikáni bazilika Cathedra Petri-oltáránál. A szentmisét Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium aldékánja mutatja be. A szertartás végén Ferenc pápa végzi el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

*

Prosper Grech Málta szigetén született 1925. december 24-én. 1942-ben beiratkozott az orvosi egyetemre, majd a hadseregben szolgált a II. világháború idején. 1943-ban lépett be Szent Ágoston rendjébe. Két évig filozófiai tanult Rabatban; 1946-ben Rómába került, ott folytatta tanulmányait. 1950-ben szentelték pappá. 1953-ban teológiából doktorátust szerzett a római Pápai Gergely Egyetemen. 1951-ben neveléspszichológiából szerzett diplomát a svájci Fribourgban. 1954-ben a Szentföldön végigjárta az ősi keresztény vonatkozású helyeket.

Máltára visszatérve két évig teológiát tanított az ágostonrendi kollégiumban. 1957-ben ösztöndíjjal Oxfordban héber nyelvet tanult. 1958-ban meghívást kapott a Cambridge-i Egyetemre kutató asszisztensi minőségben. 1959-ben hazájába visszatérve két évig teológiát tanított az ágostonrendi kollégiumban, majd a Máltai Királyi Egyetemen apologetikát a természettudományi kar hallgatóinak. 1961-ben Rómába küldték biblikus tanulmányainak befejezésére. Ekkor kinevezték Petrus Canisius Jean van Lierde püspök titkárává, aki a pápa vatikánvárosi helynöke volt. Így Prosperus Grech atya közelről élte át a konklávét, amelyen megválasztották VI. Pál pápát. 1965-ben a római ágostonrendi teológiai intézet igazgatója lett. 1969-ben az Ágoston-rend főelöljárójával megalapította az Augustinianum patrisztikai intézetet. 1971-ben első igazgatójának nevezték ki, a megbízatást 1979-ig töltött be.

Részt vett a Sapientia christiana kezdetű apostoli konstitúció összeállításában, amely dokumentum az egyetemek és a teológiai fakultások szabályzataival foglalkozik. 1970-ben hermeneutikát kezdett tanítani a Pápai Biblikus Intézetben, ahol 2002-ig dolgozott. 1971 és 1989 között biblikus teológiát oktatott a Pápai Lateráni Egyetemen.

1984-ben a Hittani Kongregáció konzultorává nevezték ki. 1998-ban Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa apostoli vizitátori megbízatással Indiába küldte, a szemináriumok végiglátogatására. 2003-ban a Pápai Teológiai Akadémia, 2004-ben pedig a Pápai Biblikus Bizottság tagjává nevezték ki.

Számos könyvet írt, cikkei angol és olasz nyelvű tudományos lapokban jelentek meg. 1964-ben tette közzé első publikációját, amelyben az Újszövetség teológiai alapgondolataival foglalkozott. XVI. Benedek pápa 2012-ben kreálta bíborossá.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria