A pápa spanyol vállalkozóknak: Nincs gazdasági megtérés a szív megtérése nélkül

Ferenc pápa – 2022. október 21., péntek | 10:30

Október 17-én Ferenc pápa a vatikáni Apostoli Palota Konzisztórium termében fogadta a Fiatal Vállalkozók Egyesületeinek Spanyol Szövetsége (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) és a Galíciai Üzletemberek Szövetsége (Confederación de Empresarios de Galicia) ötven tagját.

A pápa örömmel állapította meg, hogy a megjelentek fiatalok, jelenlétük a Vatikánban a remény jele.

Olyan korban élünk, amelyben jól ismertek a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek – mondta Ferenc pápa, idézve a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójából, miszerint „egymás mellett él a fényűzés és a nyomor. Míg kevesek kezében rendkívül nagy hatalom összpontosul, addig sokaknak úgyszólván semmi lehetőségük sincs arra, hogy a saját kezdeményezésükből és a saját felelősségükre cselekedjenek, hiszen gyakran emberi személyhez méltatlan élet- és munkakörülmények között vergődnek” (Gaudium et spes, 63.). Sürgős szükség van tehát olyan gazdaságra, amely segít megoldani a világszerte tapasztalható súlyos problémákat.

A pápa három gondolatot kívánt megosztani a spanyol vállalkozókkal. Az első a próféciára vonatkozott.

A próféta közvetíti Isten üzenetét, amellyel változást idéz elő saját környezetében – fejtette ki, példaként Ámoszra, az „igazságosság” prófétájára utalva, aki már a Kr. e. 7. században elítélte Izrael hatalmasainak, vagyonos rétegének fényűzési és meggazdagodási vágyát. A nép többsége eközben éhezett, szűkölködött.

A jelen kontextusban, amelyet a háború és a környezeti válság jellemez, a fiatal vállalkozók prófétaként valósítsák meg szolgálatukat, építve közös otthonunkat, tiszteletben tartva az élet minden formáját, gondoskodva mindenki javáról és előmozdítva a békét. Prófécia nélkül a gazdaság és általában minden emberi cselekvés vak – szögezte le Ferenc pápa. Arra kérte a vállalkozókat, hogy ne keverjék össze a „gazdaságot” és a „pénzügyeket”, mert amikor ez megtörténik, minden cseppfolyóssá vagy gáz halmazállapotúvá válik.

A második szempont, amiről Ferenc pápa szólt, az Istennel való kapcsolat ápolása. Ahogyan a föld, ha jól megművelik, bőséges gyümölcsöt terem, ugyanígy, amikor lelki egészségünket gondozzuk és ápoljuk kapcsolatunkat az Úrral, sok jó termést hozunk – hangsúlyozta, majd ismét Ámosz próféta tanítását idézte: „Keressétek az Urat, és élni fogtok. A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek! Akkor valóban veletek lesz az Úr” (Ám 5,6.14).

A világnak ma szüksége van a fiatal spanyol vállalkozók hősiességére, de ehhez erős gyökerekkel kell rendelkezniük. Teremtsék meg az összhangot a gyökerek, a törzs és a gyümölcsök között, a közjót helyezzék az egyéni jó elé. A gazdasági megtérés előfeltétele a szív megtérése – állapította meg Ferenc pápa.

A harmadik kiemelt gondolata pedig a munka és a szegénység értékeire vonatkozott. Emlékeztetett, hogy ezekről Assisi Szent Ferenc fontos tanúságtételt adott nekünk a szegények iránti érzett szeretetével és szigorú életmódjával. Mindenekelőtt hozzájárult a korabeli Egyház helyreállításához is.

A munka és a szegénység értékeivel, amelyek az Istenbe és nem a dolgokba vetett teljes bizalmat jelentik, olyan gazdaságot lehet létrehozni, amely összhangot teremt a termelés különböző szakaszainak minden résztvevője között – figyelmeztetett a Szentatya.

A nyomor leküzdésének egyik eszközeként jelölte meg a munkahelyteremtést és kreativitásra buzdította a fiatal vállalkozókat, Szűz Mária és Szent József oltalmába ajánlva őket.

Ők tudták, hogyan kell a családról és az otthonról szülői szívvel gondoskodni. Közbenjárásukra adja meg a spanyol vállalkozóknak az Úr az anyai és atyai szeretetet, hogy gondoskodjanak az emberi családról, közös otthonunkról. Erről nem sok szó esik a közgazdaságtan órákon. A jó közgazdász azonban gondját viseli vállalatának, alkalmazottjainak, a közös otthonnak – zárta beszédét Ferenc pápa, Isten áldását kérve a jelenlévőkre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria