A püspöki rang szolgálat, nem méltóság – Püspököket szentelt Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2021. október 17., vasárnap | 22:12

Legyenek közel Istenhez, a többi püspökhöz, a papokhoz és a nyájhoz – ezt kérte Ferenc pápa az általa újonnan szentelt püspököktől, Guido Marinitól és Andrés Gabriel Ferrada Moreirától október 17-én, vasárnap délelőtt, a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén. A pápa hangsúlyozta, hogy „a püspök feladata sokkal inkább a szolgálat, mintsem az uralkodás”.

„Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” (Lk 22,26) – Jézusnak erre a tanítására emlékeztetett Ferenc pápa Guido Marini tortonai kinevezett püspök és Andrés Gabriel Ferrada Moreira chilei prelátus püspökké szentelési szertartásán; utóbbi október elsejétől címzetes érsekként a Klérus Kongregáció titkári tisztségét tölti be.

Az új püspökökben jelen van maga Jézus Krisztus, az Örök Főpap – mondta homíliájában a pápa. – Krisztus, aki továbbra is hirdeti az üdvösség evangéliumát és megszenteli a hívőket, a püspök atyasága révén gyarapítja új tagokkal testét, az Egyházat. Krisztus az, aki a püspök tudása és bölcsessége révén elvezeti Isten népét a földi zarándokúton az örök boldogsághoz.

A Szentatya hangsúlyozta, hogy az új püspökök szolgálata nagyfokú felelősséggel jár. Emlékeztetett rá, hogy Jézus Krisztus, akit az Atya az emberek megváltására küldött el, tizenkét apostolt küldött el a világba, hogy a Szentlélek erejével eltelve hirdessék az evangéliumot minden népnek, egyesítsék őket egyetlen pásztor vezetése alatt, szenteljék meg és vezessék el őket az üdvösségre. A pápa arra szólította fel a püspököket, hogy gondolkozzanak el püspöki kinevezésük jelentőségén.

Az emberek közül az emberekért választották ki őket; nem magukért, hanem másokért az Isten dolgaiban. A „püspökség” ugyanis egy szolgálat neve. Nincs valódi püspökség szolgálat nélkül. A püspöki rang nem méltóság, ahogy a tanítványok akarták, egyik a jobb oldalon, másik a bal oldalon, mert a püspök feladata sokkal inkább a szolgálat, semmint az uralkodás; a Mester parancsa szerint: „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” – idézte Jézus tanítását Ferenc pápa.

Így megőrizhetik hivatásukat és hiteles pásztorok lesznek a szolgálatban, nem pedig a méltóságokban, a tekintélyben, a hatalomban. Szolgálni, szolgálni mindig – hangsúlyozta a Szentatya.

Ezután az új püspökök elsődleges feladatairól szólt. Mindenekelőtt hirdessék Isten Igéjét minden körülmény között, legyen bár alkalmas vagy alkalmatlan. Intsenek, figyelmeztessenek, buzdítsanak mindig nagylelkűen és tudással. Folytassák tanulmányaikat. Imádkozzanak és hozzanak áldozatokat a rájuk bízott népért, és ezáltal Krisztus szentségének teljességéből merítsék az isteni kegyelem sokrétű gazdagságát.

„Ti lesztek a hit, a szolgálat, az Egyház szeretetének őrzői” – mondta a pápa a szentelendő püspököknek, hangsúlyozva a közelségre való készség szükségességét. „A közelség Isten legtipikusabb nyoma” – fejtette ki, utalva a Második Törvénykönyv szavaira: „Mert hát hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint ahogy én hozzád?”

Ez tehát arra szólít fel, hogy ismerjük meg a szükséges közelség számos szintjét – húzta alá Ferenc pápa, majd a következő négy szintet jelölte meg:

Az Úr mindenekelőtt olyan közelséget kér, amely együttérzés és gyöngédség. A püspök közel van Istenhez az imában, amint Péter ajánlja az imát és az Ige hirdetését. A püspök első feladata az ima, de nem úgy, mint egy papagáj, szívvel kell imádkozni. Ne hivatkozzanak arra, hogy nincs rá idő. Tegyenek félre minden mást és mindenekelőtt imádkozzanak, legyenek közel Istenhez az imában.

A közelség második szintje a püspökök egymás közötti testvérisége, még akkor is, ha viták adódnak egymás között, ha más „párthoz, oldalhoz tartoznak”. Soha ne mondjanak rosszat püspöktestvéreikről. Ez a második szint, a közelség a püspöki testülethez.

A harmadik szint a papokhoz való közelség. A pápa arra buzdította az új püspököket, hogy ne feledjék: a papok vannak hozzájuk a legközelebb. Soha ne halasszanak el egy pappal való találkozást, arra hivatkozva, hogy már tele van az egész napirendjük. Ha tudomást szereznek róla, hogy egy pap kereste őket, hívják vissza még aznap, vagy legkésőbb másnap. Így a pap tudni fogja, hogy van egy atyja.

A közelség negyedik szintje pedig Isten hűséges szent népére vonatkozik. A pápa felidézte Szent Pál szavait, amelyeket Timóteushoz intézett: „Emlékezz édesanyádra, nagymamádra.” Ne feledjék a püspökök, hogy a nyájból választották ki őket, nem egy tanulmányokat végzett elit csoportból, amely tagjainak sok címe van és egyikük most püspök lesz. Nem, a nyájból választották ki őket.

„Az Úr növeljen benneteket a közelségnek ezen az útján, így jobban fogjátok követni az Urat, mert Ő mindig közel állt és közel áll hozzánk, és közelségével, amely együttérző és gyöngéd, előbbre visz bennünket az úton. A Szűzanya őrködjön felettetek” – fohászkodott az újonnan szentelt püspökökért homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió Facebook-oldala

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria