Aquinói Szent Tamás, az Egyház világossága – Ferenc pápa beszéde a tomista kongresszus résztvevőihez

Ferenc pápa – 2022. szeptember 24., szombat | 16:51

Szeptember 22-én Ferenc pápa az Apostoli Palota Kelemen termében fogadta a XI. Nemzetközi Tomista Konferencia résztvevőit. Beszédében kitért Aquinói Szent Tamás gondolati rendszerének néhány olyan értelmezésére is, amelyet a tomizmus terjesztett el, elhomályosítva Szent Tamás alakját. „Szemlélődésre van szükség ahhoz, hogy beszélhessünk e nagy egyházdoktorról” – emelte ki a Szentatya.

A találkozó elején Ferenc pápa átadta előre megírt beszédét az Aquinói Szent Tamás Pápai Akadémia elnökének, majd kötetlen szavakkal fordult a résztvevőkhöz, akik a következő témát vitatták meg a Vatikánban tartott konferenciájukon: „Vetera novis augere – a régit az újjal gyarapítani. A tomista hagyomány forrásai a jelenlegi kontextusban”.

A Szentatya köszönetet mondott Luis Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának szavaiért, továbbá háláját fejezte ki Gianfranco Ravasi bíborosnak, aki a Pápai Akadémiák Koordinációs Tanácsa elnökeként oly sok éven át kísérte a Szent Tamás Akadémia életét.

„Azért tetszik nekem ez a találkozó ennyi év után, mert egy mesterre való reflektálásról szól” – fogalmazott a pápa rögtönzött beszéde elején, figyelmeztetve, hogy a tomizmus esetében fennállt a mester eszközként való felhasználásának veszélye. Példaként említette a spanyol Losada nevét, aki Aquinói Szent Tamást a „kazuisztikus gondolkodás” rabjává tette, opportunista módon leszűkítve és végül nevetségessé téve a mester gondolatrendszerét.

Ferenc pápa a következő lépéseket jelölte meg egy mester gondolati rendszerének tanulmányozásához: az első lépés a szemlélődés, hogy befogadjon bennünket az érintett gondolatrendszer; a második – félénken – a magyarázat; végül – nagy óvatossággal – az értelmezés.

Soha ne használjuk fel egy mester tanítását arra, amit mi gondolunk, hanem saját gondolatainkat helyezzük a mester eszméinek fényébe, és hagyjuk, hogy a mester világossága értelmezze ezeket – emelte ki a Szentatya.

A pápa ezután felidézte, hogy a 2015-ben megrendezett családszinóduson voltak nem világos pontok a katolikus tanításra vonatkozóan, és voltak olyan Szent Tamás-értelmezések is, amelyek nem voltak egyértelműek. „Akkoriban valóban sokat vitatkoztunk, mert nem találtuk a kivezető utat. Egy domonkos, Schönborn bíboros volt az, aki leckét adott nekünk a tomista teológiából, mert ő értette Szent Tamást, és nagyszerűen elmagyarázta, anélkül, hogy saját céljaira használta volna. Ezt a tapasztalatot éltük meg akkor azzal a nagy domonkossal, aki a Hittani Kongregáció titkára volt. Sok olyan értelmezés van, amely leszűkíti a mester gondolatát; és van egy tapasztalat, amely rávilágít: »Nem, Tamás ezt mondja…«, és a mester szavaival bizonyítja be állítását.”

Az audiencián a Szentatya hangsúlyozta: mielőtt Szent Tamásról, a tomizmusról beszélnénk, szemlélni kell a mestert, és meg kell érteni, amit ő megélt és amit mondani akart nekünk. Ne szűkítsük le alakját pusztán egy gondolkodóéra, mert így elvesszük az erejét. Pedig Szent Tamás világosságot jelentett az Egyház gondolkodásában, ezért meg kell védenünk őt mindenféle redukcionizmustól, amely börtönbe zárja gondolatrendszerének nagyságát.

A tomizmus nem lehet múzeumi tárgy, hanem örökké élő forrásnak kell lennie – hangsúlyozta Ferenc pápa. Utalt a nagy teológus szentté avatásának jövőre esedékes 700. évfordulójára, majd kiemelte: Aquinói Szent Tamás mindenekelőtt szent volt, „a megtestesült Bölcsesség hűséges tanítványa”.

Az imádság és a szemlélődés révén kereste Istent. Arra van ugyanis szükség, hogy Isten igéje, amelyet a szív már befogadott, eljusson az értelemhez, hogy így megújítsa gondolkodásmódunkat, és mindent az örök Bölcsesség fényében értékelhessünk

– tanította a pápa.

Végül, utalva a kongresszus témájára, arra buzdította a résztvevőket, hogy ne féljenek növelni és új dolgokkal gyarapítani az ősi és mindig gyümölcsöző dolgokat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria