Felismerni egymásban Isten kegyelmét – Ortodox küldöttséget fogadott Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2020. február 22., szombat | 11:29

Február 21-én, pénteken délben a Szentatya egy keleti ortodox papokból és szerzetesekből álló küldöttséget fogadott. A látogatás alkalmat adott, hogy a felek kölcsönösen gazdagodjanak, felismerve egymásban a Szentlélek működését.

A pápa üdvözölte a Khajag Barsamian (Hazsag Barszamján) örmény érsek és El-Soryani kopt ortodox püspök vezetésével érkezett összortodox delegációt, amelynek tagjai fiatal papok és szerzetesek, akik a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa meghívására érkeztek a Vatikánba. Látogatásuk célja a Katolikus Egyházról szerzett ismereteik elmélyítése volt.

Egy látogatás mindig alkalom arra, hogy megajándékozzuk egymást – mondta Ferenc pápa. – Ahogy Mária meglátogatta Erzsébetet, és osztoztak a születendő gyermekeik felett érzett örömben, úgy az egyházak is magukban hordozzák a Lélek ajándékait, amit egymás örömére és javára megoszthatnak.

A Szentatya köszönetet mondott Istennek, amiért kegyelmével elárasztotta ortodox testvéreit.

Minden ebből indul ki, vagyis hogy fölismerjük Isten ingyenes működését, kegyelmét a másikban. Ez a keresztény életszemlélet szépsége, és ebben a távlatban kell fogadni testvérünket – folytatta Ferenc pápa, majd háláját fejezte ki az ortodox delegációnak, amiért befogadták életükbe és hagyományaikba az isteni kegyelmet. Megköszönte papi és szerzetesi szolgálatukat, a keleti ortodox egyházak tanúságtételét, hogy tagjai vérükkel pecsételték meg Krisztus-hitüket, és ma is a hit és a remény magvát hintik el azokban a térségekben, ahol az erőszak és a háború pusztít.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria