Fenntarthatóságot és biztos munkakörülményeket szorgalmazott a pápa az építőiparban

Ferenc pápa – 2022. január 21., péntek | 12:35

Az alapítása 75. évfordulóját tavaly ünneplő Olasz Építőipari Szövetség küldöttségét fogadta január 20-án Ferenc pápa a Vatikánban. Tisztességes verseny, átláthatóság, felelősség és fenntarthatóság, méltó és biztonságos munkakörülmények a dolgozóknak – ezeket a témákat érintette hozzájuk intézett beszédében.

Az olasz építőipari vállalkozásokat tömörítő szervezet a második világháború után, 1946-ban jött létre. Ferenc pápa megállapította, hogy a jelenlegi időszakban az építőipari szektor is nehéz helyzetben van. Az evangélium tanításából merítve néhány jótanács segíthet a keresztény értékrend szerint működő szövetség munkájában: verseny és átláthatóság, felelősség és fenntarthatóság, etika, törvényesség és biztonság.

Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Jézus igehirdetése során használta a házépítés metaforáját: a homokra épített ház összedől, bizonytalan alapokon áll, ezzel szemben a sziklára épített ház tartós marad, ellenáll az időjárás viszontagságainak. Példabeszédében így fogalmaz: „Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált.” Jézus tanításában a hívő ember nemcsak külsőleg, formálisan keresztény, hanem ténylegesen az. A nehéz pillanatokban a hit erősít minket, és ellenállóvá tesz a sorscsapásokkal szemben.

Ferenc pápa ezután a verseny és az átláthatóság összefüggését magyarázta az építőipari szövetség tagjainak. A konkurencia önmagában nem elegendő. A piac haszonelvű logikája a másik kiiktatásáig is elvezethet. Ezzel szemben

a verseny ösztönözzön a jobb minőségre, munkára, ne a másik feletti uralomra és kirekesztésre. Ezért lényegbevágó az átláthatóság a döntési folyamatokban és a gazdasági lépésekben.

Ezáltal elkerülhetjük a tisztességtelen versenyt, ami miatt az emberek gyakran elvesztik állásukat, alulfizetik őket, vagy feketemunkára kényszerülnek. Ez pedig kedvez a korrupciónak, a törvénytelenségnek és az igazságtalanságnak. Ez helytelen út – figyelmeztetett a pápa.

Az építőiparban különösen sokat hallunk a fenntarthatóságról, hiszen az emberek biztonságát garantáló anyagok felhasználása alapvetően fontos. A helyek szépségével és az emberi kapcsolatok minőségével is összefügg a fenntarthatóság. A pápa utalt Laudato si’ kezdetű enciklikájára, melyben leszögezi:

nem elegendő a szép építési terv a házak, lakónegyedek, közterületek és városok tervezésekor, fontosabb ugyanis az emberi élet minőségét szolgálni, a környezettel való összhangot, a találkozást, a kölcsönös segítséget.

Az építőipar segítse a közösségekben erősíteni a szolidaritás, az együttműködés, a kölcsönös segítség szálait – buzdított a Szentatya.

Végül a harmadik témakörben az etika, törvényesség és biztonság hármasáról beszélt a pápa. Szólt a munkahelyi balesetekről, melyek tavaly is túl sok ember életét követelték. Az építkezéseken bekövetkező tragédiákat nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha a munkahelyi biztonságra mint költségre tekintünk, akkor hibás a kiindulópontunk. Az emberi élet jelenti a legnagyobb értéket.

A bábeli torony építésekor több értéket tulajdonítottak a köveknek, mint az embereknek, ezért ha leesett egy tégla, az szerencsétlenségnek számított, de ha az építőmunkás zuhant le és halt meg, nem történt semmi. Ez el kell hogy gondolkodtasson minket

– mutatott rá a pápa. – Személyek nélkül nincs munkaközösség, nincs vállalkozás, nincs gazdaság. A munkahelyi biztonság az emberi erőforrás megőrzését jelenti, mely Isten szemében – és a valódi vállalkozó szemében – felbecsülhetetlen értéket hordoz. Aki biztonságban dolgozik, méltó körülmények között jobban teljesít, és meg tudja keresni a napi betevőjét. Ezáltal az elkészült munka minősége és szépsége is emelkedik.

A pápa végül Munkás Szent József oltalmába ajánlotta az Olasz Építőipari Szövetség tagjait és imáiról biztosította őket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria