Ferenc pápa az Apostoli Szék Vagyonkezelőségére bízta a vatikáni Államtitkárság pénzalapjait

Ferenc pápa – 2020. november 7., szombat | 17:02

Matteo Bruni szentszéki szóvivő tájékoztatása szerint november 4-én Ferenc pápa értekezletet tartott, melynek tárgya a pápa augusztus 25-én kelt, a vatikáni államtitkárnak címzett levélében előírtak gyakorlati megvalósítása volt, vagyis az államtitkársági pénzalapok kezelésének átadása az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének (APSA), illetve azok ellenőrzése a Gazdasági Titkárság (SPE) által.

A megbeszélésen részt vett Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, helyettes államtitkár, Fernando Vergez püspök, Vatikán Városállam Kormányzósága főtitkára, Nunzio Galantino püspök, az APSA elnöke, Juan Antonio Guerrero atya, a SPE prefektusa.

Az értekezleten a pápa felállított egy átadási és ellenőrzési bizottságot, ami azonnali hatállyal működésbe lép. Feladata, hogy a következő három hónapban véghez vigye az államtitkárnak írt levél utasításait. A bizottság tagjai: a helyettes államtitkár, az APSA elnöke és a SPE prefektusa.

Közzétették a Parolin bíborosnak címzett levél tartalmát is, melyben a pápa így rendelkezik: „A Római Kúria reformja keretében gondolkodtam és imádkoztam arról, hogyan lehetne lökést adni a gazdasági és pénzügyi tevékenység jobb szerveződésének, az evangéliumibb vagyonkezelés irányvonalába illeszkedve, mindenki kívánságára.” Ferenc pápa óriási jelentőségűnek tartja, hogy világosan meghatározzák minden egyes gazdasági és pénzügyi szerv küldetését, hogy ezáltal „elkerüljék az átfedéseket, a szétforgácsolódást vagy a fölösleges és káros dupla munkát”.

A levél elmagyarázza, hogy „az Államtitkárság kétségtelenül az a dikasztérium, amelyik a legközelebbről és közvetlenül támogatja a pápa küldetését, mivel a Római Kúria és a dikasztériumok életében lényeges vonatkozási pont. Azonban nem szükséges és nem megfelelő, hogy az Államtitkárság minden olyan funkciót betöltsön, amit már más dikasztériumok elvégeznek. Kívánatos tehát, hogy gazdasági és pénzügyi téren is alkalmazzuk a szubszidiaritás elvét, ami nem változtat az Államtitkárság sajátos szerepén, sem nélkülözhetetlen feladatán, amit végez.”

Ennek fényében Ferenc pápa úgy határozott, hogy az Államtitkárság adja át valamennyi pénzügyi alap és ingatlan kezelését és adminisztrációját az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének. Külön figyelmet érdemelnek a londoni befektetések és a Centurion alap, melyekből a lehető leghamarabb ki kell lépni, vagy legalább is minimalizálni kell a hírnévvesztés kockázatát.

A pápa arról is döntött, hogy minden pénzalap, amit eddig az Államtitkárság adminisztrált, kerüljön bele a Szentszék konszolidált mérlegébe. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az Államtitkárság költségkeret alapján működjön, melyet a szokásos módon hagyjanak jóvá, hasonlóan a többi dikasztérium költségvetéséhez. Kivételt képeznek ez alól a titkosított anyagokra vonatkozó források, melyeket az erre a célra kijelölt bizottság hagy jóvá. A Római Kúria valamennyi szervét a Gazdasági Titkárság ellenőrzi és felügyeli. Az Államtitkárságnak nem lesz hatásköre a gazdasági és pénzügyi felügyelet és ellenőrzés semmilyen szentszéki, vagy ahhoz kapcsolódó intézmény esetében. Tekintettel arra, hogy az Államtitkárságnak nem kell ezentúl vagyonigazgatással és -kezeléssel foglalkoznia, célszerű újraszerveznie adminisztrációs hivatalát, vagy mérlegelnie a hivatal fennállásának szükségességét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria