Ferenc pápa az egyedül élő idősekért ajánlotta fel reggeli szentmiséjét

Ferenc pápa – 2020. március 17., kedd | 20:46

„Ma az idősekért szeretnék imádkozni, akik ebben az időszakban különös módon szenvednek a nagy benső magány és néha a félelem miatt. Kérjük az Urat, hogy legyen közel a nagyszüleinkhez és minden idős emberhez, és adjon nekik erőt. Tőlük kaptuk a bölcsességet, az életet, a történelmet” – fogalmazta meg a március 17-én a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmise szándékát a pápa.

A Máté evangéliumából vett rész (Mt 18,21–35) Jézus felszólítását hirdeti, amely szerint meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek. Homíliája kezdetén Ferenc pápa a napi evangéliumi szakasz közvetlen előzményére utalt, melyben Jézus a közös ima sajátosságát jelentette ki: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Péter ebben a helyzetben megkérdezi az Úrtól: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” Jézus válasza, a „hetvenszer hétszer” egy korabeli szófordulat, melynek értelme: mindig. Mindig meg kell bocsátani – szögezte le a pápa –, pedig nem mindig könnyű megtenni, hiszen szívünk önző, mindig ragaszkodik a gyűlölethez, a bosszúhoz és haraghoz. Mindnyájan láttunk már gyűlölettől széteső családokat, amit nemzedékről nemzedékre továbbadnak; testvéreket, akik a szülők koporsója mellett sem tudják egymást köszönteni a régi sérelmek miatt.

Úgy tűnik, hogy erősebb a kötődés a gyűlölethez, mint a szeretethez, pedig ez az ördög „kincse” – fogalmazott a pápa. – Ő mindig sérelmeink, gyűlölködéseink közé telepszik, és egyre növeli azokat, hogy romboljanak és elpusztítsanak mindent. Még ezt az Istent is, aki nem elítélni jött, hanem megbocsátani; ezt az Istent, aki ünnepet rendez a hozzá közeledő bűnös számára, és elfelejt mindent, minden rosszat, amit tettünk. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez Isten betegsége: nincs emlékezete, képes elveszteni az emlékezetét ezekben az esetekben. Egy dolgot kér: tedd ugyanazt, tanulj megbocsátást!

A gyűlölet, a harag, a „Majd megfizetsz nekem ezért!” gondolat nem keresztény, nem emberi. Az igazi szeretet következetességet vár tőlünk, amire a jézusi szeretet nagylelkűsége tanít. Úgy tűnik, az ördög gazdagsága abban áll, hogy elveti a meg nem bocsátás magvát, a ragaszkodást a meg nem bocsátáshoz. Márpedig a megbocsátás a feltétele annak, hogy a mennyországba jussunk – hangsúlyozta a Szentatya.

A megbocsátásról szóló jézusi tanítás nagyon világos, de egyáltalán nem könnyű. Segíthet, ha gyónásunk előtt megkérdezzük magunktól: Én megbocsátok? Mert bocsánatot kérni azt jelenti, hogy megbocsátok, s a kettő együtt jár, nem lehet elválasztani egymástól. Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy tudjunk nagylelkűek lenni a megbocsátásban. Ha másért nem, hát érdekből. Hogyan? Hát így: Ha nem bocsátok meg, nem bocsátanak meg nekem sem. Legalább ezért, de mindig megbocsátás! – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria