Ferenc pápa az egyházi bíróságról: Az Egyház együtt szenved a megsebzett családokkal

Ferenc pápa – 2019. december 2., hétfő | 11:19

Ferenc pápa november 30-án fogadta a vatikáni Rota Romana Törvényszék által szervezett tanfolyam négyszáz résztvevőjét, élükön a dékánnal, Pio Vito Pinto prelátussal. Beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy az Egyház közel áll a válságban lévő házastársakhoz, ügyüket nem lehet pusztán bürokratikus módon kezelni. Az Egyház váljon az evangéliumot hirdető családok átfogó hálózatává.

A Szentatya egyrészt biztosította a „vérző sebektől” szenvedő házaspárokat az Egyház anyai gondoskodásáról, másrészt emlékeztetett rá, hogy a keresztény házasság Krisztus hirdetésének küldetéséhez kapcsolódik. Arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy támogassák ezt a folyamatot, hogy az Egyház megújulva misszionárius családok közösségévé váljon.

A pápa utalt a tanfolyam témájára, ami a házasság védelmezése és a házaspárok lelkipásztori gondozása volt. A házasságok válságának lehetséges okai közül megemlítette a pszichológiai, fizikai, környezeti, kulturális tényezőket, a szívek bezártságát a szeretetre, valamint a bűnt.

Az Egyház a szenvedők mellett áll, ezért kánonjogi és joghatósági eljárásaiban is mindig a sebzett személyek javát keresi. A boldogság utáni jogos vágyuk mindenekelőtt Istentől származó ajándék. A megkülönböztetési folyamathoz alapvetően lényeges a Szentlélek jelenléte. Az Ő vezetésével a bírák, az érdekelt felek, a tanúk legyenek képesek a helyes kivizsgálásra, a megkülönböztetésre és az ügy megítélésére.

A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Pál a házasságot a Krisztus és teste, az Egyház egységéhez hasonlította, amelyet egészen a keresztáldozatig szeret. A keresztény házastársak arra kaptak meghívást, hogy az Egyházzal együtt és az Egyházban haladjanak előre közösen az életszentség útján. A házaspárok a családegyház oszlopai – utalt a pápa a II. vatikáni zsinat, valamint Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának és Szent II. János Pál Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításának tanítására. A pápa hangsúlyozta, hogy a jegyespárokat fel kell készíteni a házasságra, a házasfelek Egyházban végzendő értékes szolgálatára, majd felidézte Aquila és Priscilla példáját, akik Szent Pál barátai és munkatársai voltak és akiknek november 13-án, az általános kihallgatáson katekézisét szentelte. A házastársakat segítsék abban, hogy legyenek a plébániai közösségek apostoli sejtjei – buzdította végül Ferenc pápa a tanfolyam résztvevőit.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria