Ferenc pápa: Az egység nem egyformaság, hanem többszólamúság a szeretetben

Ferenc pápa – 2019. június 29., szombat | 19:15

Ferenc pápa június 28-án, pénteken délelőtt fogadta a delegációt, akik Bartholomaiosz pátriárka és a szent szinódus képviseletében érkeztek a hagyományos Szent Péter és Szent Pál napi látogatásra.

Együttműködés a környezetvédelemben, küzdelem a modern kori rabszolgaság ellen, migránsok és menekültek befogadása és integrálása, a béke előmozdítása – ezeket jelölte meg a pápa közös pontként Konstantinápoly és Róma egyháza között. A katolikusok számára a párbeszéd célja a teljes szeretetközösség, amelyben mindenki megtartja sajátosságait a beolvadás veszélye nélkül.

Róma védőszentjeinek június 29-i emléknapjára a hagyományokhoz híven idén is delegáció érkezett a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus képviseletében. A Szent Péter és Pál napján esedékes látogatást viszonozza Szent András ünnepén, november 30-án a vatikáni küldöttség Isztambulban. 

Szent Péter és Pál ünnepe egybeesik a keleti és a nyugati liturgikus naptárakban, ez a szeretet megújítására szólít minket, ami pedig egységet teremt. Arra is emlékeztet, hogy apostoli bátorsággal hirdessük az evangéliumot, válaszolva korunk kihívásaira, hiszen ez is az evangéliumi hűség része  – kezdte beszédét a pápa. 

Ferenc pápa elmondta, hogy ösztönzőleg hatott rá Bartholomaiosz pátriárka elkötelezettsége a teremtett világ megóvására. Az ökológiai válság láttán a hívek számára közös otthonunk gondozása nemcsak sürgős felhívás, hanem a felebarát szolgálatának konkrét módja az evangélium szellemében. A katolikus egyház és az ökumenikus patriarkátus más aktuális kérdésekben is együttműködik: harcol a rabszolgaság modern formái ellen, a migránsok, menekültek befogadásáért és integrálásáért, és elősegíti több szinten a békét.

Az elmúlt hónapban Bulgáriában és Romániában a pápának lehetősége nyílt találkozni Neofit és Dániel pátriárkákkal és szinódusaikkal, megcsodálhatta hitüket és bölcsességüket. Hasonlóan a Bartholomaiosz pátriárkával történt találkozókhoz, újra megtapasztalhatta az ortodoxiában rejlő gazdag spiritualitást.

„Hazatérve Rómába ez még jobban megerősítette bennem az egység vágyát”

– mondta el bizalmasan a pápa, majd hozzátette: Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy a katolikusok és ortodoxok közötti teljes egység helyreállítása egymás identitásának tisztelete és a jogos különbözőségek harmonikus együttélése révén lehetséges. A Szentlélek hiteles egységet sugall, ami nem egyformaságot jelent, hanem többszólamú szimfóniát a szeretetben.

„Róma püspökeként szeretném megerősíteni, hogy nekünk, katolikusoknak a párbeszéd célja a teljes szeretetközösség a jogos különbözőségben, nem pedig az uniformizáló ellaposítás, még kevésbé a beolvasztás.”

Értékes lehetőség számunkra, hogy találkozóinkon felfedjük közös gyökereinket és rácsodálkozzunk a jóra, amit az Úr elvetett és a másikban növelt – folytatta Ferenc pápa. – Fontos, hogy tanuljunk egymástól, ne féljünk a párbeszédtől és a konkrét együttműködéstől.

A még nem teljesen behegedt megosztottság botrányát csak Isten kegyelmével haladhatjuk meg, ha együtt haladunk és imádkozunk egymásért. Akkor, ha egyetértésben hirdetjük az evangéliumot, szolgáljuk a rászorulókat, és nem adunk teret a múlt előítéleteinek.

Így, az Úr által kedvelt őszinte átlátszóságban rátalálunk egymásra, és jobban tudjuk értékelni identitásunkat. Növekszünk a megismerésben és a kölcsönös szeretetben. Ezáltal megtapasztaljuk, hogy különbözőségeinken túl sokkal több az, ami összeköt és az együtt haladásra ösztönöz minket – mondta a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus küldöttségének Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria