Ferenc pápa beszéde az asti egyházmegye zarándokaihoz: A család kulcsfontosságú érték

Ferenc pápa – 2023. május 9., kedd | 18:33

2022 novemberében Ferenc pápa ellátogatott az észak-olaszországi Piemont tartomány Asti városába, ahonnan szülei 1929-ben kivándoroltak Argentínába. A novemberi látogatás során Ferenc pápa találkozott rokonaival és a város vezetőivel. Ez alkalommal az asti hívek zarándokoltak egykori „földijükhöz”, Ferenc pápához, aki május 5-én délben fogadta a négyszáz fős küldöttséget a Kelemen teremben.

A Szentatya nagy szeretettel és hálával emlékezett piemonti útjára, „amikor egy kicsit visszatért a gyökereihez”. Nagy emberi melegség töltötte el akkor, miként a piemonti fa égésekor, mely nem azonnal ad meleget, de annál inkább később, ráadásul tartósan. A látogatás egyúttal a „család pillanata” is volt, tágabb értelemben: a családi származás, a gyökerek jegyében, találkozás a rokonokkal, aztán az egyházi családdal, majd szentmise a székesegyházban és találkozás a helyi hatóságok képviselőivel. Annak az emberi melegségnek az érzése nem csak érzelem volt, hanem „Asti-féle emberi melegség”, ami fellobbant benne, amikor az ottaniak örömteli arcára tekintett. A pápa olyan emberekkel találkozott, akik az evangélium útján járnak, a maguk korlátaival és nehézségeivel együtt. Ezt tapasztalta a neki írt levelekben is, melyben elmondták gondjaikat is. Ezek nagy vigaszt jelentettek a Szentatya számára, aki reméli, tudott mindenre válaszolni.

Az asti zarándokokhoz intézett beszéde középpontjában a család állt, melynek valósága sokat változott ugyan, de mégis a család kulcsfontosságú érték maradt napjainkban is. A család igazi „forradalmát” Jézus Krisztus hozta el, ő újította meg és alakította át a családot, ahogy azt a szinoptikus evangéliumok elmondják: a jelzésre, hogy anyja és rokonai keresik őt, Jézus így válaszolt: „Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8, 21) Ez a tanítás a család megértésének új módját teremtette meg.

Ferenc pápa példaként a zarándokokat megszólító „testvérek” szóra utalt, ami nemcsak egy hagyományos forma, hanem egy új valóság, amelyet Jézus teremtett meg, amikor gyökeresen megújította a családot. Eszerint a család legerősebb, legfontosabb köteléke a keresztény ember számára már nem a vér, hanem Krisztus szeretete, ami átalakítja a családot, megszabadítja az önzéstől és a bűntől, és így többé már nem a rokoni érdekek mozgatják, hanem a hála és a kölcsönös szolgálat.

„Asti testvéreim, azért osztom meg veletek ezt az elmélkedést – szólt a pápa hozzájuk – mert az én családom apai gyökerei a ti régiótokban vannak. A gyökerek fontosak! Adjunk hálát Istennek az élet ajándékáért és azokért is, akik ezt nekünk adták. De főként azért adjunk hálát, mert Jézus Krisztus meghívott, hogy legyünk az ő családjának a tagjai, amelyben az a fontos, hogy cselekedjük a mennyei Atya akaratát”. Ez az új jézusi család, miközben új értelmet ad a családi kapcsolatoknak – házastársak, szülők és gyermekek és a testvérek között –, ugyanakkor „kovászként megéleszti” az egyházi és polgári közösségek életét is. Ennek eredménye, hogy a „testvériség” szó nemcsak egy szép megszólítás, hanem van egy alapja, Jézus Krisztus, aki mindannyiunkat testvérekké tett.

Végül Ferenc pápa örömmel említette meg, hogy Astiban az új rendelőintézetet Fratelli tutti névre keresztelték, az evangélium új útjára utalva, mely út a szeretetben, a szolgálatban, a megbocsátásban, egymás terheinek közös elhordozásában – zárta beszédét a Szentatya, majd áldását adta az asti zarándokokra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria