Ferenc pápa a betlehemi jászol jelentőségére hívta fel a figyelmet

Ferenc pápa – 2019. november 28., csütörtök | 17:49

Ferenc pápa november 27-én, a szerdai általános kihallgatás végén mindenki meglepetésére bejelentette, hogy az advent során Greccióba látogat, hogy a Szent Ferenc által készített első betlehemi jászolnál imádkozzon, továbbá levelet küld az egész hívő népnek, hogy megértsék a betlehemi jászol jelentőségét. A hír kapcsán Luciano De Giusti, a kegyhely elöljárója nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.

„Greccióba fogok utazni, hogy imádkozzam az első betlehemes helyén, melyet Assisi Szent Ferenc készített. Egy levelet is küldök majd az egész hívő népnek, hogy megértsék a betlehemi jászol jelentőségét. Kívánom, hogy adventben az Üdvözítő várása töltse meg reménységgel a szívünket, és találjon benneteket örvendezőnek a leginkább rászorulók szolgálatában” – jelentette be a Szentatya rögtönzött szavakkal november 27-én.

A Vatikáni Rádió olasz adásának szerkesztői az általános kihallgatás után felhívták a grecciói kegyhely vikárius-helynökét, Luciano De Giusti ferences atyát, hogy számoljon be arról, milyen lelkülettel fogadta a ferences közösség a látogatás hírét.

Nyilatkozatában a ferences elöljáró elmondta, hogy őket is éppúgy meglepte a hír, mint bárki mást. Hangsúlyozta: nagy öröm és megtiszteltetés a pápát kegyhelyükön fogadni, hiszen a Szentatya látogatásával az egész ferences család alapítójának egyszerű és hittel teli gesztusát ismeri el, mely Isten Fia megtestesülésének kézzelfogható emberi dimenzióját helyezi a figyelem középpontjába.

Ferenc pápa korábban, 2016. január 4-én, magánlátogatás keretében már járt Greccióban, a rieti egyházmegye főpásztora kíséretében. Luciano De Giusti hozzátette: a most bejelentett látogatást szeretnék a helyi püspökkel együtt megszervezni, mivel biztosan nagyon sok zarándok fog érkezni. 

„A Szentatyát abban a grecciói grottában fogadjuk, ahol Szent Ferenc 1223-ban megünnepelte a karácsonyt. Itt még a levegőben van Assisi Szent Ferenc üzenete.” Greccio karácsony táján nagyon sok zarándokot fogad, mert

itt valóban érezni lehet annak üzenetét, hogy Isten kicsinnyé lesz, alászáll közénk, és azt akarja, hogy fogadjuk őt be az életünkbe.

Még ma is ez az üzenete mindnyájunk számára, hogy Isten alázatos, és gyermekké lesz, aki valóban nem kelt félelmet senkiben. A jászolba helyezett Istengyermek üzenete élő e ház és az összes olasz ház hagyományában, miként szerte a világon. És bár létezik olyan irányzat, mely szeretné a sarokba állítani, elvetni és magánüggyé tenni, a jászol az egész világnak szól – emelte ki a kegyhely ferences elöljárója.

„Hiszem, hogy a betlehemi jászol a hitünk és az egész nyugati kultúra jele, annak a hitnek a jele, mely vallja, hogy az Isten emberré lett. Manapság olykor nagyon lenézik hivatalos körökben, de azt gondolom, hogy a jászolnak e jele képes megismertetni magát azokkal is, akik nem keresztények. Számunkra üdvösségünk titkának a szíve” – tette hozzá Luciano De Giusti.

A jászol szépség. A művészet olyasvalami, ami megjelöli a hitünket. Mert a hit szépség, a hit kultúra is. Mindaz, ami a mi kulturális örökségünk, a hitünkből ered, Istenből, aki emberré lesz.

Mindenki továbbértelmezi ezt az eseményt a századokon át, mindmáig; a helyi ábrázolások nagy gazdagságot jelentenek: mindig megújítják, de egyúttal annak a korszaknak a sajátosságait is hordozzák, amelyben létrejöttek – hangzott el Greccio elöljárójának nyilatkozatában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria