Ferenc pápa: Egyenlő állampolgári jogokat a keresztényeknek a Közel-Keleten

Ferenc pápa – 2019. február 3., vasárnap | 12:31

Ferenc pápa február 1-jén fogadta a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak között teológiai párbeszéd nemzetközi vegyesbizottságának a tagjait. Isten az egyre teljesebb szeretetközösségre hív bennünket – hangsúlyozta beszédében.

A pápa örömmel fogadta a vegyesbizottság képviselőit és emlékeztetett, hogy mindig kétévente találkozik velük a Vatikánban. A testület tagjai 16. alkalommal gyűltek össze egy munkahétre. A Szentatya hálát adott a hosszú út során végzett párbeszédben megérett gyümölcsökért. Ez a dialógus jól mutatja, hogy a különböző teológiai megfogalmazások Keleten és Nyugaton gyakran kiegészítik egymást és nem állnak szemben egymással (Unitatis redintegratio, 17), ahogy a II. vatikáni zsinat is kijelentette. A pápa arra buzdította a vegyesbizottság tagjait, hogy a szentségekről folyó elmélkedésük segítsen előrehaladni a teljes szeretetközösség és a szent Eucharisztia közös ünneplése felé. A bizottság ezúttal a házasság szentségével foglalkozott ülésén. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa arról beszélt, hogy az ember nem akkor Isten képmása teljes mértékben, amikor egyedül van, hanem amikor stabil szeretetközösségben él, mert Isten szeretetközösség.

Ezt követően a pápa kiemelte, hogy a vegyesbizottság számos tagja a közel-keleti egyházakhoz tartozik, amely régiót erősen sújtotta a háború, az erőszak és az üldöztetés. A közel-keleti híveket lelki közelségéről biztosította. Állandóan gondol rájuk és imádkozik értük, hogy Isten üdvözítő tervében ezek a rendkívüli területek a konfliktusok hosszú éjszakája után megpillanthassák a béke hajnalát. A Közel-Kelet váljon a béke földjévé, nem maradhat az összeütközések területe. A háború, ami a hatalom és a nyomor leánya, adja át helyét a békének, ami a törvény és az igazságosság leánya. Keresztény testvéreinket pedig ismerjék el mint teljes jogú állampolgárokat, akik a többiekkel egyenlő jogokkal rendelkeznek – nyomatékosította Ferenc pápa.

Egyházaink sok szentjének élete a béke magva ezen a földön, amely az égben nyílik ki. Onnan támogatnak minket a teljes szeretetközösség felé vezető úton, amely Isten vágya. Ne a pillanatnyi érdekek szerint haladjunk, hanem az Úr akaratát követve: hogy „legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21). Egyre inkább arra hív bennünket, hogy hiteles tanúságtevők legyünk az életben és őszintén keressük az egységet. A vegyesbizottság értékes munkájának köszönhetően – jegyezte meg a pápa – a szeretetközösség magva kicsírázott, amelyet az egység tanúságtevőinek vére öntöz, akik sokan vérüket ontották korunkban. A különböző egyházak tagjai ők, akiket egyesít a Jézus nevéért való közös szenvedés és akik osztoznak a dicsőségben – zárta beszédét Ferenc pápa a vegyesbizottság tagjaihoz.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria