Ferenc pápa együtt imádkozik nagyszülőkkel és idősekkel a világ minden tájáról

Ferenc pápa – 2021. július 24., szombat | 19:55

A nagyszülők és idősek első világnapjára készülve, amelyet július 25-én tart az Egyház, július 23-án videofelvételt tett közzé a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma, amelyen a Szentatya és néhány, más-más földrészen élő idős ember imádkozik együtt.

A videóban egy közös, kifejezetten a világnapra írt imát mond el Ferenc pápa és azok az idősek, nagyszülők – nők és férfiak, házaspárok –, akik a világ különböző tájairól kapcsolódnak be a fohászba.

Egymástól fizikailag ugyan messze vannak, mégis közel, hiszen egyesülnek a hitben, az ima erejében eggyé válva Ferenc pápával és az emberiséggel. Az Úrhoz fohászkodnak a pandémia és a világot sújtó összes háború végéért, de köszönetüket is kifejezik az örömökért és nehézségekért, a hosszú életért, amelyből sosem hiányzott az Úr élő jelenléte és támogatása.

A videofelvételen a Szentatya kezdi el az imát, amit felváltva folytatnak az idősek. Köztük van a világ legidősebb főpásztora is, a 101 éves Laurent Noël püspök.

A világnapon, július 25-én a Szent Péter-bazilikában délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke. A szentmisén kétezer hívő vesz részt a római egyházmegyéből, köztük nagyszülők és unokáik, valamint nagyszámban olyan idősek, akik a pandémia kezdete óta első alkalommal hagyják el tartózkodási helyüket. A szentmise végén a jelen lévő fiatalok egy szál virágot ajándékoznak majd az időseknek Ferenc pápa világnapra szóló üzenetével, amely így hangzik: „Mindennap veled vagyok”. A világnapot az egyházmegyék és plébániák is megünneplik. Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa arra hívja a fiatalokat az alkalomból, hogy látogassák meg nagyszüleiket vagy az egyedül élő idős embereket, és adják át nekik a Szentatya üzenetét, valamint imádkozzák el közösen a videóban bemutatott fohászt.

Ima a nagyszülők és idősek első világnapjára

Köszönöm, Uram, jelenléted vigasztaló erejét:
a magányban is te vagy reménységem és bizodalmam;
ifjúságomtól fogva te vagy kősziklám és erősségem!

Köszönöm, hogy családot adtál nekem,
és hosszú élettel áldottál meg!

Köszönöm az örömteli és a nehéz pillanatokat,
a beteljesült és a még megvalósítandó álmokat!

Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,
amelyre hívsz engem!

Növeld, Uram, hitemet,
tégy békéd eszközévé,
taníts meg befogadni azokat, akik nálam többet szenvednek,
segíts, hogy ne hagyjam abba az álmodozást,
és elmeséljem csodás tetteidet az új nemzedékeknek!

Védelmezd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat,
hogy az evangélium világossága eljusson a föld határáig!

Küldd el Lelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot,
hogy lecsendesítse a világjárvány viharát,
hogy a szegények vigaszra találjanak,
és minden háború véget érjen!

Támogass gyengeségemben,
és add, hogy teljesen megélhessek minden pillanatot, amit adsz nekem,
abban a bizonyosságban,
hogy mindennap velem vagy a világ végezetéig!

Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre

Az idősek világnapja július negyedik vasárnapjára esik, Szent Anna és Szent Joachim, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepéhez kapcsolódva. Ferenc pápa különösen szerette volna, ha születik egy olyan világnap, amely alkalmat ad az idős korért való hálaadásra, és arra, hogy az életet és a hitet átadó embereket ünnepeljük.

A Szentatya a világnapra írt üzenetében az idős kor három nagy küldetését fogalmazza meg: a gyökereink megőrzése, a hit átadása a fiataloknak, a kisebbekről való gondoskodás.

A világnap meghívás arra is, hogy a magányos idős emberek felé forduljunk, akik a pandémia idején még elhagyatottabbá váltak.

Az idősek világnapján teljes búcsút engedélyezett a Szentatya a szokásos feltételek szerint.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria