Ferenc pápa a fiatalok nemzetközi fórumához: Krisztus világosságát vigyétek a világ éjszakájába

Ferenc pápa – 2019. június 22., szombat | 20:00

Június 22-én délelőtt fogadta a vatikáni Kelemen teremben Ferenc pápa a fiatalok XI. nemzetközi fórumának háromszáz tagját, akik ezekben a napokban a Világiak, Család és Élet Kongregációja szervezésében tartott konferencián vettek részt Rómában azzal a céllal, hogy előmozdítsák a 2018-as ifjúsági szinódus célkitűzéseit, melyet a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” mottóval tartottak.

Ferenc pápa beszédében a lelkipásztori megtérés főszereplőinek nevezte a fiatalokat, akik az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan állandóan úton vannak. Ők egy szinodális egyházban cselekvő fiatalok, akik Isten mindenkori jelenében élnek.

Krisztus Szent Teste és Vére, azaz úrnapja ünnepe előtt a pápa erre az egybeesésre emlékeztette a fiatalokat, hiszen az emmauszi tanítványok asztalhoz telepedését éppen a kenyértörés eseménye követte, amikor megnyílt a szemük, és felismerték útitársukban Jézust. „Talán véletlenül jöttetek össze éppen erre az alkalomra ti is? – kérdezte tőlük a Szentatya. – Vagy az Úr akarja megnyitni a ti szemeteket is?”

A pápa az ifjúságról szóló püspöki szinódus tematikáját választotta a fiatalok fóruma képviselőihez intézett beszéde vezérfonalául. „A két emmauszi tanítvány ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy ismét útra keljen, annak ellenére, hogy már megtettek tizenegy kilométert. Bár sötétedett, már nem féltek a sötétségtől, hogy az éjszakában gyalogoljanak, mert Krisztus világította meg életük útját. Mi is találkoztunk vele egy nap életünk útján. Az emmausziakhoz hasonlóan mi is arra kaptunk meghívást, hogy Krisztus világosságát vigyük el a világ éjszakájába. Ez a ti küldetésetek is: Legyetek fény megannyi kortársatok éjszakájában, akik még nem ismerik a Jézusban való új élet örömét!” – kérte a fiatalokat a Szentatya. 

Kleofás és a másik tanítvány az Úrral való találkozás után mély indíttatást kapnak, hogy csatlakozzanak a közösséghez. Nincs ugyanis hiteles öröm anélkül, hogy azt megosztanánk másokkal – mondta Ferenc pápa, majd a 133. zsoltár kezdő sorát idézte: „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!”

Örömötökre szolgálhatott együtt lenni ezen a fórumon, de eljön a búcsúzás ideje, és máris nosztalgiát éreztek. Ez normális dolog! – jegyezte meg a pápa. – Az emberi tapasztalat része. Az emmausziak sem akarták, hogy az ő titokzatos vendégük elmenjen, ezért is akarták rávenni őt arra, hogy maradjon velük. „Maradj velünk!”, kérték. Az evangélium más eseményeinél is hasonló érzés fakad fel – emlékeztetett a Szentatya, és példaként említette a színeváltozás eseményét, amikor Péter, Jakab és János három sátrat akartak építeni, hogy a hegyen maradhassanak; vagy Mária Magdolna találkozása a Feltámadottal, aki szintén tartóztatja őt.

Ám a föltámadt Jézus teste nem olyan kincs, amit be lehetne zárni, hanem olyan misztérium, amit meg kell osztani másokkal – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Jézussal főleg közösségben és a világ útjain találkozhatunk. Minél inkább átadjuk őt másoknak, annál inkább jelenvalónak érezzük az életünkben. Bizonyára ti is ezt teszitek majd, amikor innen hazaérkeztek.

Lukács evangéliuma szerint Jézus lángra lobbantotta a tüzet az emmauszi tanítványok szívében. Mint tudjátok, a tűznek, hogy ki ne aludjék, el kell terjednie. Tápláljátok és terjesszétek ezt a krisztusi tüzet magatokban! Kedves fiatalok, újból mondom nektek: Ti vagytok az Isten mai napja, nemcsak a jövő, hanem az Egyház mai jelenvalósága. Az Egyháznak szüksége van rátok, hogy egészen önmaga lehessen. Egyházként ti vagytok a föltámadt Úr Teste a világban, és emlékezzetek erre mindig, hogy az egyetlen test tagjai vagytok. Egymáshoz kapcsolódtok, és egyedül nem létezhettek, mert szükségetek van egymásra, főként ebben a mai világban, ahol a megosztottság és a háború egymást gyarapítja. Csak ha együtt jártok, lesztek valóban erősek! Krisztussal, az Élet kenyerével, aki erőt ad az úthoz, vigyük el a világosságot a világ éjszakáiba! – buzdította a fiatalokat a Szentatya.

Utolsó gondolatában pedig egy meglepetést tartogatott a fiataloknak: felfedte számukra a Lisszabonban esedékes következő ifjúsági világtalálkozó témáját. Az ifjúságról szóló püspöki szinódus és a panamai ifjúsági találkozó előkészületei egybekapcsolódtak – a pápa ezt a két utat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. E gondolat jegyében döntött úgy, hogy a 2022-ben Lisszabonban esedékes következő ifjúsági világtalálkozó témáját is a zarándoklathoz, az útra keléshez kapcsolja, amikor az angyali üdvözlet utáni Szűzanyát állítja elénk ezzel az Igével: „Mária felkelt, és sietve elindult” (Lk 1,39).

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria