Ferenc pápa fogadta a Davosban az Egyházat képviselő Globális Szolidaritási Alap küldöttségét

Ferenc pápa – 2022. május 26., csütörtök | 11:45

Ferenc pápa május 25-én, a szerdai általános kihallgatás előtt fogadta a Globális Szolidaritási Alap tizenkét tagú küldöttségét a Vatikánban, élén Silvano Maria Tomasi bíborossal, az alap tanácsadó testületének elnökével. A hét elején megnyílt davosi Világgazdasági Fórumon a Globális Szolidaritási Alap képviseli a katolikus szociális értékeket.

Ferenc pápa örömének adott hangot, hogy ismét találkozhatott az alap tanácsadó testületével. A Globális Szolidaritási Alap neve egy kulcsszó köré összpontosul – emelte ki a pápa –, ez pedig a szolidaritás. A szolidaritás a Katolikus Egyház társadalmi tanításának egyik alapvető értéke. Ám ennek megvalósításához hozzá kell társítani két másik fogalmat, mégpedig a mások iránti közelséget és együttérzést, a peremre szorított személyek, a szegények és a migránsok felé fordulva.

Jelentőségteljes ennek a csoportnak az összetétele – folytatta a pápa –, amely ma itt a Globális Szolidaritási Alapot képviseli, hiszen bár a tagok nagyon különböző területekhez tartoznak, mégis együttműködnek egy befogadóbb gazdaság megteremtésében azzal a céllal, hogy munkát biztosítsanak a migránsoknak, és segítsék integrációjukat a meghallgatás és találkozás szellemében. Ez egy merész út! – állapította meg Ferenc pápa. Megköszönte az ajándékokat, amelyeket az alap kolumbiai és etiópiai programjaiban részt vevő migránsoktól kapott. Áldását küldte rájuk, és megáldotta a Globális Szolidaritási Alap küldöttségének tagjait és munkájukat. Vigyék tovább ezt az elkötelezettséget a migránsok és a legkiszolgáltatottabb emberek támogatására, mindenkivel megosztva talentumaikat – mondta, majd imáikat kérve vett búcsút tőlük.

A 2019-ben alapított Globális Szolidaritási Alap saját meghatározása szerint „egy olyan világ építésén fáradozik, melyben mindenki hozzájuthat a társadalmi és gazdasági lehetőségekhez, az egészséges élethez, és amelyben az alapvető emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartják”.

A Globális Szolidaritási Alap létrejöttét Ferenc pápa vezetése és ambiciózus víziója ihlette, és a 2030-ig tartó Fenntartható Fejlődési Keretrendszerrel (2030 Agenda) összhangban a legsebezhetőbbek megerősítésére összpontosít. A Globális Szolidaritási Alap célkitűzései összhangban vannak a Katolikus Egyház küldetésével, értékeivel és társadalmi tanításával. Az alap összekapcsolja a katolikus hálózatokat a megfelelő partnerekkel, hogy rendszerszintű változást hajtsanak végre a legsebezhetőbbek javára, kezdve a migránsokkal, különösen a nőkkel és a gyerekekkel. Olyan partnerségeket és lehetőségeket teremt, amelyek tovább erősítik a szerzetesnővérek vezetését a rászorulók fejlesztését szolgáló erőfeszítésekben. A Globális Szolidaritási Alap szövetségeket köt és képviseli a Katolikus Egyházat olyan globális problémák megoldásában, mint a Covid-19-világjárvány és a migráció jelensége. A Globális Szolidaritási Alap tanácsadó testületének elnöke a 82 éves Silvano Maria Tomasi bíboros, aki a mostani davosi fórumon is vezette a küldöttséget. A tizenkét tagú vezetőségnek nyolc női és négy férfi tagja van.

A hét elején megnyílt davosi Világgazdasági Fórumon a Globális Szolidaritási Alap képviseli a katolikus szociális értékeket, párbeszédet folytatva a nonprofit, a magán- és az állami szektor vezetőivel. A vallási vezetők egyedülálló és eredeti távlatokat kínálnak Davosban, megosztva a legkiszolgáltatottabbak társadalmi integrációját célzó sikeres stratégiákat és a tapasztalatból levont tanulságokat azért, hogy a globális fellendülés segítse a gazdasági növekedést mindenki számára és minden ágazatban. Reményeik szerint egyedülálló lehetőség adódik, hogy katolikus szerzetesnők közvetlenül megosszák másokkal vezetési tapasztalataikat, ők ugyanis olyan aktuális kérdések megoldásában járnak élen, mint az egészségügy, a migráció és az emberkereskedelem. Nagyjából egymillió szerzetesnővér, szerzetes, pap és elkötelezett világi keresztény férfi és nő dolgozik napjainkban is világszerte együtt a legsebezhetőbbekkel, köztük migránsokkal, menekültekkel és belső menekültekkel. „Ők azok, akik megtestesítik a bátor vezetés tulajdonságait, amelyekre a világjárvány utáni globális fellendülésben nagy szükség van” – írja az Avvenire olasz katolikus napilap május 23-i száma.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria