Ferenc pápa fogadta a Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság tagjait

Ferenc pápa – 2022. június 1., szerda | 14:20

Ferenc pápa május 30-án üzenetet küldött a Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság (ICMC) tagjainak aznap kezdődő plenáris ülésük alkalmából. A Szentatya támogatja a migránsok és menekültek lelkipásztori gondozását, amely az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartásának egyik kiváló eszköze, összhangban az Egyház társadalmi tanításával.

A bizottság három fontos feladat elvégzésére gyűlt össze: az új vezetőtanács megválasztása, az új alapszabály elfogadása, valamint a következő évek működési irányelveinek meghatározása céljából.

A bizottság létjogosultságáról szólva a pápa megjegyezte, hogy a szervezetet 1951-ben alapította XII. Piusz azzal a céllal, hogy „hálózatot hozzon létre a püspöki konferenciák között világszerte, ezáltal segítve őket a migránsok és menekültek lelkigondozásában”. A bizottság a püspökök közös lelkipásztori tevékenységének kifejeződése, akik a pápával szeretetközösségben osztoznak az egyetemes Egyház iránti figyelmében „a béke, a szeretet és az egység kötelékében”. A bizottság jellegénél és egyházi küldetésénél fogva különbözik a civil társadalomban és az Egyházban működő többi szervezettől. Emiatt szerepel a Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban mint az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának egyik kompetenciaterülete. Így a plenáris tanács képviseli a bizottsághoz tartozó különböző püspöki konferenciákat, valamint azon szándékukat, hogy együttműködjenek „a migránsok és menekültek befogadása, védelme, helyzetük javítása és integrálásuk érdekében”.

Ferenc pápa a szervezet egyházi küldetésének két irányvonalát különböztette meg: „ad intra” és „ad extra”, vagyis a befelé és a kifelé irányuló tevékenységét. Elmondta, hogy bár a bizottság elsősorban arra hivatott, hogy segítséget nyújtson a püspöki konferenciáknak és az egyházmegyéknek a migráció kihívásaira adott válaszukban, de arra is törekszik, hogy „előmozdítsa a migránsok lelkigondozásával kapcsolatos projektek kidolgozását és végrehajtását, valamint a lelkipásztori szakképzés biztosítását a migráció területén pasztorális tevékenységet végzők részére” a helyi egyházak szolgálatára. A kifelé irányuló tevékenységet illetően a pápa megjegyezte: a bizottság arra hivatott, hogy a helyi egyházakkal szeretetközösségben válaszoljon a globális kihívásokra és a migrációs veszélyhelyzetekre. Sőt, a civil társadalom nemzetközi szintű szervezeteként érdekképviseleti tevékenységet folytat, és kifejezi az Egyház elkötelezettségét a migrációs kérdések szélesebb körű nemzetközi tudatosítása iránt. Ily módon „elősegíti az emberi jogok tiszteletben tartását, és előmozdítja az emberi méltóságot, összhangban az Egyház társadalmi tanításával” – mutatott rá Ferenc pápa.

A Szentatya ezután köszönetet mondott a bizottság elmúlt hetven év során végzett munkájáért, ami különösen nagy segítséget jelentett a helyi egyházaknak abban, hogy válaszolni tudjanak az ukrajnai háború okozta népvándorlási kihívásokra. Szót ejtett arról is, hogy nem szavad elfeledkezni a menedékjogot kérők, menekültek és kitelepítettek millióiról „a világ más részein, akiknek égető szükségük van befogadásra, védelemre és szeretetre”. „Egyházként szeretnénk mindenkit szolgálni és szorgalmasan munkálkodni a békés jövő építésén. Lehetőségetek van arra, hogy az Egyház ő érdekükben végzett karitatív tevékenységének arcává váljatok!” – fogalmazott Ferenc pápa. Üzenetét azzal a kéréssel zárta, hogy a bizottság tagjai imádkozzanak érte, majd jókívánságait fejezte ki a plenáris ülés munkájának eredményessége érdekében, és biztosította a tagokat értük mondott imáiról.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Migránsok a szicíliai partoknál