Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket

Ferenc pápa – 2020. október 20., kedd | 9:46

A Szentatya október 17-én, szombaton fogadta a Vatikán Városállam környékén szolgálatot teljesítő rendőröket és elöljáróikat. Háláját fejezte ki a Szentszéknek nyújtott szolgálatukért, és arra buzdította őket, hogy szakmai felkészültséggel és felelősséggel tegyenek tanúságot a szolidaritásról a társadalomban.

A Szent Péter Társaság rendőrei e szolgálatukban együttműködnek más olasz és vatikáni rendfenntartó erőkkel a közrend és a biztonság érdekében. A Szentatya kifejezte: nagyra értékeli munkájukat, amelyet Vatikánváros környékén végeznek, elősegítve, hogy egész évben nyugodt körülmények között tudják megrendezni a vatikáni eseményeket, amelyekre a világ minden részéről érkeznek zarándokok és turisták.

A rendőrök tevékenysége megkívánja, hogy az előírt szabályokat betartassák az emberekkel, továbbá hogy türelmesen és készségesen álljanak a hozzájuk forduló személyek rendelkezésére. Szakmai felkészültségük és felelősségérzetük kifejezi és megerősíti a szolidaritás érzését a társadalomban. A Vatikán és a város más részein végzett szolgálatuk során kiemelt figyelmet kell hogy fordítsanak az elesett és hátrányos helyzetű személyekre, különösen is az idősekre. Ezt elősegíti az a bizalom és a közjó iránti elkötelezettség, amely rendszerint összeköti a rendőröket és az embereket. Aki találkozik egy rendőrrel, tudja, hogy számíthat a segítségére. Ez még inkább méltó az elismerésre, amikor titokban történik, mindennapi szolgálatuk apró, de jelentőségteljes gesztusai által. Ha elöljáróik nem is látják ezeket a rejtett cselekedeteket, Isten látja, és nem felejti el őket – hangsúlyozta a pápa.

A rendőrök missziója a mások iránti elkötelezettségükben jut kifejeződésre – fogalmazott a Szentatya. – Ez mindennap ösztönözze őket, hogy válaszoljanak arra a bizalomra és elismerésre, amellyel az emberek feléjük fordulnak. Ehhez arra van szükség, hogy mindig álljanak rendelkezésre, legyenek óvatosak, legyenek készen áldozatot vállalni, és legyenek kötelességtudók.

Ferenc pápa arra buzdította a rendőröket, hogy mindenhol mozdítsák elő a felelős állampolgári viselkedést, védelmezzék az élethez való jogot azáltal, hogy biztonságot teremtenek és megvédik az embereket. Szolgálatuk során kísérje őket annak tudata, hogy Isten minden embert szeret, mert az ő teremtménye, s ezért tiszteletet érdemel. Az Úr kegyelme táplálja napról napra lelkületüket, miközben munkájukat végzik, és ösztönözze őket arra, hogy még nagyobb figyelemmel és elszántsággal tegyék azt.

Beszéde végén a pápa elismerését fejezte ki a rendőröknek éber és diszkrét jelenlétükért a Vatikán környékén. Az Úr fizesse meg nektek! – mondta. Majd azon kívánságának adott hangot, hogy hitük, a hűség és a nagylelkűség öröksége segítse őket, hogy szolgálatukban mindig megtalálják az önmegvalósítás új formáit; mindannyian pozitív tapasztalatokat éljenek meg szakmai, személyes és családi életükben.

Ferenc pápa a Szentlélek ajándékait kérte a rendőrök mindennapi munkájára, és Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. Arra bátorította őket, hogy bizalommal forduljanak a Szűzanyához a fáradtság és a nehézség pillanataiban. Hozzátette: bizonyosak lehetnek abban, hogy a gyengéd Anya Fia elé tárja problémáikat és várakozásaikat.

A Szentatya végül megáldotta az olasz rendőröket és családjaikat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria