Ferenc pápa: Hagyjunk helyet a szívünkben a Szentléleknek!

Ferenc pápa – 2018. szeptember 4., kedd | 15:31

Szeptember 4-én mondott reggeli homíliájában Ferenc pápa az ember szívében dúló küzdelemről beszélt, melyben a Szentlélek és e világ lelke áll szemben egymással. A keresztény ember feladata, hogy különbséget tegyen a kétféle lélek között, győzze le a kísértéseket, és hagyjon helyet a Szentléleknek.


Az ember szíve olyan, mint egy harcmező, ahol kétféle lélek küzd egymás ellen. Az egyik lélek Isten Szentlelke, aki az embert jótettekre, szeretetre és testvériségre vezeti, a másik a világ lelke, mely a hiúság, a gőg, az önelégültség és a fecsegés felé indítja. Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában kedd reggel bemutatott szentmise homíliájában a napi olvasmányt (1Kor 2,10b–16) elemezte, mely az igazi keresztény bölcsességről szól. Pál apostol a korintusi híveket arra emlékezteti, hogy ők megkapták Krisztus gondolatainak ismeretét, mert ráhagyatkoztak a Szentlélekre. A Szentlélek vezet ugyanis Jézus ismeretére, hogy ugyanazon érzések töltsenek el bennünket, mint őt magát.

A pusztán saját erejére támaszkodó ember nem érti meg a Lélek dolgait – állapította meg Ferenc pápa. Kétféle lélek van, kétféle gondolkodásmód, kétféle érzület és kétféle cselekvés. Az egyik a Szentlélekhez vezet engem, a másik pedig a világ szelleméhez. És ez történik a mi életünkben is. Mi mindannyian hordozzuk ezt a két lelket, ezt a két szellemet, mondjuk így. Isten Lelke a jó cselekedetekre, a szeretetre, a testvériségre indít, arra, hogy imádjuk az Istent, hogy megismerjük Jézust, hogy tegyük a jót, és hogy imádkozzunk. E világ szelleme ellenben hiúságra, gőgre, önelégültségre és fecsegésre indít minket, ez pedig egy teljesen másik út. „A mi szívünk – utalt a pápa egy szent mondására – olyan, mint egy csatamező, mint egy csatatér, ahol ez a két lélek viaskodik egymással.”

A keresztény életben tehát küzdeni kell azért, hogy helyet teremtsünk a Szentlélek számára, és el kell űzni e világ szellemét. Ehhez napi lelkiismeret-vizsgálatra van szükség – ajánlotta a Szentatya. Ez segít a kísértések felismerésében és annak a tisztázásában, hogy miként működnek ezek az ellenálló erők. Nagyon egyszerű ez, mert miénk az adomány, ami Isten Szentlelke. De minthogy gyengék és bűnösök vagyunk, elér bennünket is e világ lelkének a kísértése. Ebben a szellemi küzdelemben, ebben a lelki harcban győzni kell, ahogy Jézus tette.

A keresztény embernek minden este végig kellene gondolnia az éppen eltelt napot, hogy megvizsgálhassa, vajon a hiúság és a gőg kerekedett-e felül, vagy pedig sikerült Isten Fiát követni. A dolgok megismerése a szívben történik. Ha nem tesszük ezt, ha nem tudjuk, mi történik a szívünkben – ezt nem én mondom, ezt a Biblia tanítja –, akkor olyanok vagyunk, mint az állatok, akik nem tudnak semmit, csak mennek előre az ösztönükkel. De mi nem vagyunk állatok, mi Isten gyermekei vagyunk, a Szentlélek adományával kereszteltek meg minket. Éppen ezért nagyon fontos azt tudni, mi is történt ma az én szívemben. Az Úr tanítson meg minket a mindennapos lelkiismeret-vizsgálatra! – zárta homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria