Ferenc pápa imaszándékai a 2022-es évre

Ferenc pápa – 2022. január 6., csütörtök | 17:00

A Pápa Imavilághálója a jezsuita gyökerekkel rendelkező Imaapostolság megújított formája, amely révén közel száz országban több mint 35 millióan imádkoznak együtt azokra a szándékokra, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. A 2022-es évre szóló imaszándékokat olvashatják az alábbiakban.

A Pápa Imavilághálója elnevezés csak 2015 óta használatos, és az Imaapostolság nevet váltotta fel. Az Imaapostolság 1844-ben indult egy jezsuita papnevelő intézményben, majd világméretű hálózattá nőtte ki magát, amit a 19. század végén a pápa felkarolt és saját intézményévé tett, vezetését pedig hivatalosan is a jezsuita rend generálisára bízta. Azóta is a jezsuita rend apostoli feladatai közé tartozik az Imaapostolság, illetve annak megújított formája, a Pápa Imavilághálója.

Az imaszándékokról rövid videók is készülnek, amelyekben a pápa pár szóval kommentálja a havi szándékot, és egy kisfilm képsorai szemléltetik annak tartalmát. A pápa videóját a Pápa Imavilághálózata indította el 2016-ban. A magyar jezsuiták médiastúdiójának köszönhetően minden hónapban magyar nyelven is elérhetők a videók.

*

Ferenc pápa 2022-re szóló imaszándékai

Január: az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

Február: a szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.

Március: keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira

Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő.

Április: az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk, hogy – különösen a legszegényebb országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek.

Május: a fiatalok hitéért

Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

Június: a családokért

Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Július: az idősekért

Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

Augusztus: a kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Szeptember: a halálbüntetés eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

Október: a mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

November: a szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

December: az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

Forrás: Jezsuita.hu/Romkat.ro

Fotó: Jezsuta.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria