Ferenc pápa: Jézus problémáink között, nyomorúságunk mélyén keres bennünket!

Ferenc pápa – 2022. január 2., vasárnap | 17:44

A Szentatya január 2-án, az év első vasárnapján a Szent Péter téren egybegyűlt zarándokokkal együtt elimádkozott Úrangyalához kapcsolódóan rendkívül szívhez szóló tanácsot adott: mutassuk meg Jézusnak életünk rendezetlen területeit is, tárjuk elé problémáinkat, engedjük, hogy Isten valóban bennünk lakozzék, hogy belakja életünk minden kis zugát is.

Ferenc pápa teljes vasárnapi beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai liturgia evangéliuma egy gyönyörű mondatot kínál nekünk, amelyet mindig imádkozunk az Úrangyalában, és amely egyedül is elénk tárja a karácsony értelmét: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott” (Jn 1,14). Ezek a szavak, ha belegondolunk, paradoxont tartalmaznak. Két ellentétes valóságot kapcsolnak össze: az Igét és a testet. Az „Ige” azt jelzi, hogy Jézus az Atya örök Szava, végtelen Szó, mely öröktől fogva létezik, minden teremtett dolgot megelőzően; a „test” viszont a mi valóságunkat jelzi, a teremtett, törékeny, korlátozott, halandó valóságot. Jézust megelőzően két külön világ létezett: a menny a földdel szemben, a végtelen a végessel szemben, a szellem az anyaggal szemben. Van egy másik ellentét is János evangéliumának prológusában, egy másik szópár: világosság és sötétség (vö. Jn 1,5). Jézus Isten világossága, aki belépett a világ sötétségébe. Világosság és sötétség. Isten világosság: benne nincs homály; bennünk viszont nagy a sötétség. Most, Jézussal, a világosság és a sötétség találkozik: szentség és vétek, kegyelem és bűn.

Jézus, Isten Fiának megtestesülése pontosan a találkozás helye, az Isten és az ember közötti találkozásé, a kegyelem és a bűn közötti találkozásé.

Mit akar hirdetni az evangélium ezekkel az ellentétekkel? Egy nagyszerű dolgot: Isten cselekvésmódját. Törékenységünkkel szemben az Úr nem hátrál meg! Nem marad boldog örökkévalóságában és végtelen világosságában, hanem közel jön, testté lesz, leszáll a sötétségbe, tőle idegen földeken lakozik. Miért teszi ezt Isten? Miért száll le hozzánk? Azért, mert nem nyugszik bele abba, hogy eltévelyedhetünk, hogy távol kerülhetünk tőle, távol az örökkévalóságtól, távol a világosságtól. Ez Isten cselekvése: közénk jön. Ha mi méltatlannak tartjuk magunkat, az nem tartóztatja fel őt, ő jön. Ha mi elutasítjuk, ő nem fárad bele abba, hogy keressen bennünket.

Ha nem vagyunk készek és hajlandók fogadni őt, ő akkor is szívesen jön. Ha becsukjuk orra előtt az ajtót, ő vár.

Ő a jó pásztor. És mi vagy ki a jó pásztornak a legszebb képe? Az Ige, aki testté lesz, hogy osztozzon életünkön. Jézus a jó pásztor, aki jön, hogy keressen bennünket ott, ahol vagyunk: a problémáink között, nyomorúságunk mélyén. Ő oda jön!

Kedves testvéreim, gyakran azért tartjuk magunkat távol Istentől, mert úgy gondoljuk, több okból sem vagyunk méltók hozzá. Ez igaz. A karácsony azonban arra hív bennünket, hogy az ő szemszögéből nézzük a dolgokat. Isten testet akar ölteni. Ha úgy látod, hogy szívedet túlságosan beszennyezte a rossz, ha rendezetlennek látod, kérlek, ne zárkózz be, ne félj: ő jön! Gondolj a betlehemi istállóra! Jézus ott született, abban a szegénységben, hogy elmondja neked: egyáltalán nem fél meglátogatni szívedet, nem fél belakni egy elhanyagolt életet. Fontos ez a szó: lakni. A mai evangélium a lakozik igét használja ennek a valóságnak a kifejezésére: teljes osztozást, nagyfokú meghittséget fejez ki. Ez az, amit Isten akar: velünk akar lakni, bennünk akar lakni, nem akar távol maradni.

Azt kérdezem magamtól, tőletek, mindenkitől:

akarunk-e helyet csinálni neki? Szóban igen; senki sem fogja azt mondani, hogy „én nem”; ez nyilvánvaló. De konkrétan?

Talán vannak életünknek olyan aspektusai, amelyeket megtartunk magunknak, kizárólagosan, vagy olyan belső terek, ahová félünk, hogy az evangélium belép, ahol nem akarjuk Istent a középpontba állítani. Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek konkrétak. Melyek azok a belső dolgok, amelyekről úgy hiszem, nem tetszenek Istennek? Melyik az a tér, amelyet csak magamnak tartok fenn, és nem akarom, hogy Isten belépjen oda? Legyünk mindannyian konkrétak, és válaszoljunk erre! [Mondhatja valaki:] „Igen, igen, szeretném, ha Jézus jönne, de nem akarom, hogy ehhez hozzányúljon, ehhez sem, ehhez sem…” Mindenkinek megvannak a maga bűnei – nevezzük nevükön –, de ő nem retten meg a bűneinktől: azért jött, hogy meggyógyítson bennünket. Legalább mutassuk meg neki, hadd lássa a bűneinket. Legyünk bátrak, mondjuk ki: „Uram, ebben a helyzetben vagyok, nem akarok változtatni. De, kérlek, te ne távolodj el túlságosan!” Ez egy szép ima. Legyünk ma őszinték!

Most, a karácsonyi ünnepnapok során jót fog tenni nekünk, ha éppen oda befogjuk az Urat. Hogyan? Például úgy, hogy megállunk a felállított betlehem előtt, mert benne Jézust látjuk, aki jön, hogy belakja egész konkrét, mindennapi életünket, ahol nincs minden rendben, ahol sok probléma van – némelyik a mi hibánkból, némelyik másokéból –, de Jézus jön! Látjuk ott a keményen dolgozó pásztorokat, az ártatlanokat fenyegető Heródest, a nagy szegénységet… De mindezek között, a sok probléma között – a mi problémáink között is – ott van Isten, ott van Isten, aki velünk akar lakni. És várja, hogy bemutassuk neki a helyzetünket, azt, amit átélünk. A betlehem előtt beszéljünk Jézusnak a konkrét helyzetünkről! Hívjuk be hivatalosan az életünkbe, különösen a sötét területekre:

Nézd, Uram, itt nincs fény, nem ér el idáig az áram, de kérlek, ne érintsd meg, mert nem szeretnék kilépni ebből a helyzetből!”

Világosan, konkrétan beszélj! A sötét területekről, a „belső istállókról”: mindnyájunkban vannak ilyenek. És félelem nélkül mondjuk el neki korunk társadalmi problémáit, egyházi problémáit; a személyes problémákat, a legsúlyosabbakat is: Isten szeret a mi istállónkban lakni!

Isten anyja, akiben az Ige testté lett, segítsen bennünket abban, hogy meghittebb kapcsolatba kerüljünk az Úrral!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, római hívők, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok: lengyel, brazil, uruguayi, argentin, paraguayi, kolumbiai és venezuelai zászlókat látok: köszöntök mindenkit! Köszöntöm a családokat, az egyesületeket, a plébániai csoportokat, különösen a trevisói egyházmegyében lévő Postioma és Porcellengo egyházközségének tagjait, valamint a Regnum Christi Szövetség tizenéveseit és a Szeplőtelen Fogantatás fiataljait.

Ma, az év első vasárnapján ismét szeretnék békét és minden jót kívánni az Úrban. Örömteli és szomorú pillanatainkban is bízzuk magunkat őrá, aki a mi erőnk és reménységünk! És ne felejtsétek el: hívjuk az Urat, hogy költözzön belénk, jöjjön be a valóságunkba, bármilyen csúnya is az, akár egy istálló: „Uram, nem szeretném, ha belépnél, de nézd meg, és maradj közel.” Tegyük meg ezt!

Kellemes vasárnapot kívánok, és jó étvágyat az ebédhez! És ne feledkezzetek el imádkozni értem! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria